Podziel się:

Parlament Europejski da dziś ostatnie zielone światło dla Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), który jest kluczowym narzędziem o wartości 672,5 mld euro, mającym ożywić europejską gospodarkę po pandemii Covid-19.

Eurodeputowana S&D, Eider Gardiazábal, negocjatorka Parlamentu Europejskiego, powiedziała:

- Parlament Europejski ratyfikował dzisiaj miesiące zaciętych negocjacji w sprawie tego bardzo ważnego narzędzia. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności jest podstawą unijnego Planu Odbudowy Next Generation EU, którego celem jest ponowne wprowadzenie Europy na właściwe tory po niszczycielskich skutkach pandemii Covid-19. Dzięki temu co najmniej 672,5 miliarda euro zostanie udostępnione w postaci dotacji i pożyczek na wsparcie reform i inwestycji w państwach członkowskich.

- Przyjęty dzisiaj tekst jest dowodem na to, że możemy walczyć o przyszłe inwestycje, nie rezygnując jednocześnie z naszych kluczowych żądań i priorytetów. Stanowisko negocjacyjne Parlamentu od samego początku było takie, że chcemy, aby pieniądze były przydzielane sprawiedliwie, w oparciu o sześć zasadniczych filarów. Dlatego też koncentrujemy się na zrównoważonej transformacji, transformacji cyfrowej, spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, odporności instytucjonalnej oraz filarze praw socjalnych. Oznacza to m. in. modernizację administracji publicznej oraz wsparcie dla gwarancji dla młodzieży i gwarancji dla dzieci. Obecna pandemia pokazała nam ponadto, jak ważne są krajowe systemy opieki zdrowotnej oraz ich koordynacja i współpraca na szczeblu europejskim. To jest lekcja, z której na pewno wyciągnęliśmy wnioski!

- Osobiście cieszę się również, że mogliśmy przyczynić się do zwiększenia równości płci i wprowadzenia konsultacji z partnerami społecznymi. Co ważniejsze, mamy teraz klauzulę retroaktywną. Wszelkie inwestycje dokonane w państwach członkowskich od 1 lutego 2020 roku, czyli od początku pandemii w Europie, kwalifikują się teraz do zwrotu środków. To powiew świeżego powietrza dla niezliczonych przedsiębiorstw i MŚP, które najbardziej ucierpiały w ubiegłym roku.

- Nasza praca na rzecz ludzi i planety nie kończy się na tym. Jednak ten instrument RRF jest znaczącym krokiem naprzód w kwestii złagodzenia skutków kryzysu związanego z pandemią Covid-19, a przy założeniu 37% wydatków na zieloną transformację i 20% na transformację cyfrową jest również punktem wyjścia dla naszej wspólnej przyszłości.

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Budżet UE na rok 2022 będzie miał silne, postępowe jądro, koncentrujące się na kwestiach społecznych i ekologicznych

Komunikat prasowy

Zielone światło dla wykorzystania zasobów własnych do szybkiej odbudowy społecznej i gospodarczej w Europie

Komunikat prasowy

Grupa S&D odnosi sukcesy w zakresie efektywnej minimalnej stawki podatkowej, która przyniesie przełom w dziedzinie sprawiedliwości podatkowej