Podziel się:

Dziś wieczorem osiągnięto bezprecedensowe porozumienie między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), dysponującego łączną kwotą w wysokości 17,5 mld euro. FST zostanie wykorzystany do wspierania regionów w UE, które są najbardziej zależne od paliw kopalnych w ramach ich przechodzenia na gospodarkę o zerowej emisji dwutlenku węgla netto, aby ograniczyć skutki społeczne i gospodarcze. W decyzji podjętej dziś wieczorem stwierdzono, że w najbliższym siedmioletnim okresie finansowym z Funduszu nie będą finansowane żadne projekty dotyczące paliw kopalnych, a infrastruktura społeczna i tworzenie nowych miejsc pracy będą stanowiły część wszystkich wspieranych projektów.

 

Eurodeputowany Pedro Marques, negocjator Grupy S&D ds. FST, powiedział:

 

- Dzisiejsze porozumienie ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Europejskiego Zielonego Ładu, a co się z tym wiąże, dla przyszłości Unii Europejskiej. Nasz zespół negocjacyjny osiągnął znaczące postępy w sprawie FST, stawiając dobrobyt ludzi w centrum przejścia na gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla.

 

- Zielony mechanizm nagród, inicjatywa Grupy S&D, jest również podstawowym narzędziem zapewniającym osiągnięcie naszych celów klimatycznych. Kraje, które nie zobowiązały się do osiągnięcia neutralności klimatycznej, otrzymają jedynie połowę tych pieniędzy, dopóki oficjalnie nie zobowiążą się do tego. Do podjęcia dalszych działań zachęcane będą również kraje, które znajdują się już na dobrej ścieżce pod względem zielonych inwestycji. Fundusze unijne będą przyznawane nie tylko na podstawie obietnic, ale na bazie konkretnych osiągnięć, zawsze z uwzględnieniem wymiaru społecznego. Tak właśnie rozumiemy Europejski Zielony Ład z czerwonym sercem!

 

Eurodeputowana Constanze Krehl, rzeczniczka Grupy S&D ds. rozwoju regionalnego, powiedziała:

 

- Udało nam się zapewnić, że nikt nie zostanie pominięty w ramach tego przejścia na zieloną gospodarkę. Szczególnie w obecnych okolicznościach nie możemy pozwolić na to, aby więcej ludzi straciło dochody z powodu zmian w gospodarce; musimy ich wspierać na każdym etapie tej transformacji.

 

- Kolejną kluczową kwestią, jaką osiągnęliśmy w negocjacjach, jest to, że projekty dotyczące infrastruktury społecznej mogą być obecnie finansowane przez FST. Mówimy o obiektach dla osób starszych, dzieci, obiektach szkoleniowych i edukacyjnych, które można będzie zbudować i sfinansować.

 

Eurodeputowana Rovana Plumb, wiceprzewodnicząca Grupy S&D ds. rozwoju regionalnego, powiedziała:

 

- Porozumienie w sprawie FST ma charakter historyczny i jest pierwszym krokiem do zapewnienia sprawiedliwej transformacji społeczno-gospodarczej w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 roku. W trakcie negocjacji wzmocniliśmy wymiar społeczny i zapewniliśmy sprawiedliwy proces we wszystkich istotnych obszarach, również w kwestii zrównoważonej mobilności lokalnej, zrównoważonej turystyki oraz niskoemisyjnego centralnego ogrzewania w najbardziej dotkniętych regionach.

Zaangażowani europosłowie

MARQUES Pedro

MARQUES Pedro

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Portugalia
PLUMB Rovana

PLUMB Rovana

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Rumunia
KREHL Constanze Angela

KREHL Constanze Angela

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Polityka spójności jest teraz na właściwej drodze, aby wesprzeć osiągnięcie celów neutralności klimatycznej

Komunikat prasowy

Pierwszy etap w ramach Planu Odbudowy rozpoczęty; eurodeputowani zatwierdzają program REACT-EU na posiedzeniu plenarnym

Komunikat prasowy

Porozumienie w sprawie funduszy regionalnych: Grupa S&D gwarantuje równość między regionami UE w ciągu następnych siedmiu lat