Podziel się:

EFMR jest najmniejszym unijnym funduszem strukturalnym i inwestycyjnym, ale mimo to jest on bardzo ważny dla społeczności obszarów przybrzeżnych. Należy bezzwłocznie rozpocząć negocjacje w sprawie wszystkich unijnych funduszy, zgodnie z wieloletnimi ramami finansowymi, aby na czas przygotować budżet UE na kolejny okres. UE potrzebuje silnego budżetu dla wszystkich.

 Grupa S&D uważa za konieczne jak najszybsze rozpoczęcie negocjacji z Radą w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Fundusz ten ma kluczowe znaczenie dla unijnej „niebieskiej gospodarki”, a w szczególności dla rybołówstwa i akwakultury, ale także dla biotechnologii, ochrony środowiska morskiego i społecznej gospodarki społeczności obszarów przybrzeżnych i wyspiarskich w całej Europie. 

 Manuel Pizarro, sprawozdawca pomocniczy Grupy S&D powiedział:

- Dysponujemy mandatem, który jest zasadniczo zgodny z orientacjami naszej rodziny politycznej. Szczególnie istotne jest pozytywne zróżnicowanie rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę, które jest wyraźne w całym mandacie, a kluczowe znaczenie ma zapewnienie naszym rybakom godnych i bezpiecznych warunków pracy.

- Ochrona naszych oceanów i zasobów rybnych, a także walka ze zmianami klimatu będą głównymi priorytetami, których będę bronić i o które będę walczył podczas negocjacji.

 Clara Aguilera, rzeczniczka Grupy S&D ds. rybołówstwa powiedziała:

- Nie powinniśmy opóźniać rozpoczęcia negocjacji w sprawie EFMR, ponieważ może to mieć negatywny wpływ na wieloletnie ramy finansowe. Nasze społeczności obszarów przybrzeżnych, nasi rybacy i konsumenci potrzebują silnego EFMR, dysponującego wystarczającymi funduszami, aby sprostać wszystkim wyzwaniom, którym będziemy musieli stawić czoła w nadchodzących latach, w tym naszym zobowiązaniom w zakresie zmian klimatu i wdrożenia WPRyb.

- Od samego początku Grupa S&D i jej zespół negocjacyjny poświęcają wiele wysiłku negocjacjom w tej ważnej i przekrojowej kwestii, dotyczącej unijnej „niebieskiej gospodarki”. Będą oni pracować nad tym, aby zapewnić zgodność wyniku negocjacji z naszymi zobowiązaniami politycznymi i różnymi politykami europejskimi, w szczególności w odniesieniu do ochrony przyrody i zasobów naturalnych, walki ze zmianami klimatu oraz celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Europejscy Socjaliści i Demokraci walczą też o surowsze przepisy w zakresie prawa pracy i warunków bezpieczeństwa. Zespół negocjacyjny Grupy S&D będzie przestrzegać swoich zasad, stanowczo bronić swojego stanowiska i liczyć na sukces. Rozporządzenie w sprawie EFMR musi zostać przyjęte na czas, aby umożliwić państwom członkowskim przygotowanie wszystkich niezbędnych rozporządzeń, tak aby 1 stycznia 2021 roku ten ważny fundusz był dostępny dla unijnej „niebieskiej gospodarki”.

Zaangażowani europosłowie

AGUILERA Clara
AGUILERA Clara
Koordynatorka
Hiszpania
PIZARRO Manuel
PIZARRO Manuel
Członek
Portugalia

Kontakt dla prasy

Bernas Jan
BERNAS Jan
Rzecznik prasowy
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Odnieśliśmy dzisiaj duży sukces w ramach walki ze zmianami klimatu. Komisja Ochrony Środowiska UE zażądała włączenia sektora żeglugi do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Parlament Europejski ogłasza stan alarmu klimatycznego. UE musi teraz przejąć inicjatywę w walce ze zmianami klimatu na konferencji COP25
Komunikat prasowy
Grupie S&D udało się zmienić nazwy tek i wzmocnić społeczną agendę przyszłej Komisji Europejskiej - mówi Iratxe García