Podziel się:

Mobilność musi się zmienić. Aby odnaleźć się w przyszłości, musi przejść głęboką transformację pod wieloma względami. Jako Socjaliści i Demokraci przyjmujemy z zadowoleniem długo oczekiwaną strategię na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, przedstawioną dziś przez Komisję Europejską. Zamierza ona ustanowić ramy koordynacyjne dla ponad 80 inicjatyw w dziedzinie mobilności; Komisja obiecała zainicjować tę strategię przed końcem obecnej kadencji.

 

Koordynator Grupy S&D w Komisji Transportu, Johan Danielsson, powiedział:

 

- To długo oczekiwana i ważna strategia, która została wreszcie przedstawiona. Musimy sprawić, by sektor transportu stał się zrównoważony, aby osiągnąć nasz cel w postaci neutralności klimatycznej w UE do 2050 roku.

 

- Potrzebujemy przesunięcia modalnego z transportu drogowego na kolejowy i wodny. Te ostatnie rodzaju transportu są bezpieczniejsze, tańsze i czystsze. Ale to nie wystarczy; musimy także sprawić, by wszystkie środki transportu stały się zrównoważone. Dlatego też cieszę się, że strategia obejmuje wnioski w sprawie zrównoważonych paliw alternatywnych zarówno dla lotnictwa, jak i transportu morskiego.

 

- Cieszę się, że w strategii uwzględniono wniosek przedstawiony przez nas, Socjalistów i Demokratów, dotyczący praw konsumentów i utworzenia unijnej gwarancji podróży. Nie możemy nadal zmuszać konsumentów do ratowania linii lotniczych i biur podróży.

 

- Oczekiwałbym jednak na mocniejsze wnioski dotyczące praw pracowników. Musimy zagwarantować, aby przyszłość transportu zapewniła również dobre warunki pracy wszystkim 10 milionom pracowników tego sektora w Europie. Będzie to dla mnie priorytetem w ramach tej strategii, ale także w ramach wszystkich przyszłych wniosków, które zostały wymienione w strategii.

 

Wiceprzewodniczący Grupy S&D, odpowiedzialny za transport, Ismail Ertug, powiedział:

 

- Jakakolwiek ocena nie mogła się rozpocząć inaczej niż od potrzeby zmierzenia się z największym wyzwaniem naszych czasów, którą jest zmiana klimatu. Chcemy, aby Zielony Ład stał się centralnym projektem UE i sprawił, by europejska gospodarka stała się neutralna dla klimatu, innowacyjna i sprawiedliwsza pod względem społecznym. Sektor transportu nadal odpowiada w tym zakresie za ponad 27% wszystkich emisji gazów cieplarnianych w UE. W 2017 roku emisje były o 28% wyższe niż w referencyjnym 1990 roku, co spowodowało, że transport stanowił w tej dziedzinie niechlubny przykład.

 

- Dlatego też z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że za pomocą strategii na rzecz inteligentnej i zrównoważonej mobilności Komisja zamierza zrewidować normy CO2 dla samochodów osobowych i ciężarowych, a jednocześnie sprawić, by dyrektywa w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych stała się bardziej ambitna. Nadszedł również czas, aby sektory żeglugi i lotnictwa stały się bardziej przyjazne dla klimatu, dzięki włączeniu obu sektorów do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS).

 

- Drugi filar strategii ma ambicję pełnego wykorzystania cyfryzacji i automatyzacji, aby ruch drogowy w Europie stał się jak najbardziej efektywny, ograniczając emisje, a przede wszystkim tworząc więcej miejsca na mieszkania, tereny zielone, place zabaw czy ścieżki rowerowe dla naszych miast. W związku z tym kluczową rolę odegra tutaj polityka przemysłowa; trwa już światowy wyścig na rzecz zautomatyzowanej i połączonej jazdy. Jeśli nasz przemysł ma wyjść silniejszy z tej technologicznej konkurencji, potrzebujemy bezpiecznych, budujących zaufanie i zharmonizowanych przepisów dla całej UE.

 

- Jednak strategia Komisji ma również kilka słabych punktów, zwłaszcza jeśli chodzi o pojazdy bezemisyjne, kolejowy transport towarowy i wymiar społeczny.

 

- Jako Grupa S&D będziemy zatem krytycznie monitorować projekty Komisji i - tam, gdzie okaże się to konieczne - domagać się większego poziomu ambicji.

Zaangażowani europosłowie

ERTUG Ismail

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy
DANIELSSON Johan

DANIELSSON Johan

Koordynator
Szwecja

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Mówimy stop sezonowym zmianom czasu! Państwa członkowskie muszą przestrzegać woli obywateli UE

Komunikat prasowy

Grupa S&D popiera wniosek w sprawie europejskich cyfrowych zielonych certyfikatów, ale należy zagwarantować ochronę danych, zdrowie publiczne i swobodny przepływ osób

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Będziemy walczyć o zrównoważoną, odpowiedzialną i zieloną przyszłość baterii; nowe rozporządzenie wyznacza pozytywną drogę rozwoju dla Europy