Podziel się:

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj swoje propozycje w kwestii otwarcia negocjacji w sprawie nowego partnerstwa między UE a Zjednoczonym Królestwem. Mandat do negocjacji w kwestii przyszłych stosunków, który ma zostać przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu w środę 5 lutego, zostanie również omówiony przez eurodeputowanych w przyszłym tygodniu na lutowej sesji plenarnej, przed głosowaniem nad rezolucją w tej sprawie. Przesłanie Parlamentu Europejskiego będzie jasne: Poziomy ambicji w przyszłych stosunkach będzie zależały od chęci rządu Wielkiej Brytanii do zachowania równych warunków działania w zakresie dostosowania się do przepisów UE w kluczowych obszarach, takich jak standardy społeczne i środowiskowe, a także w obszarach polityki podatkowej i polityki konkurencji.

Iratxe García Pérez, przewodnicząca Grupy S&D powiedziała:

- Budując nowe partnerstwo między UE a Wielką Brytanią, musimy stawić czoła rzeczywistości w postaci tego, że nic nie może być równie dobre jak członkostwo w UE, jeśli chodzi o korzystanie z praw i czerpanie korzyści w ramach UE. Jesteśmy zaangażowani w przyjęcie w przyszłości ambitnej umowy z Wielką Brytanią. Jednak im więcej barier zostanie wprowadzonych przez rząd Zjednoczonego Królestwa, tym trudniej będzie zrealizować tę ambicję. Jeśli jednak Wielka Brytania będzie gotowa zapewnić równe warunki działania w zakresie norm społecznych, pracy i środowiska oraz zobowiąże się do otwartej i uczciwej konkurencji, wówczas możemy spodziewać się partnerstwa, które będzie działać na rzecz pracowników, konsumentów i obywateli po obu stronach. Dzięki temu, że Komisja będzie jedynym kanałem negocjacji z Wielką Brytanią i przy pełnym zaangażowaniu ze strony Parlamentu Europejskiego, który będzie musiał ostatecznie wyrazić zgodę, na kolejnym etapie UE będzie w stanie zachować ten sam poziom jedności, jaki osiągnęliśmy dotychczas. 

Pedro Silva Pereira, rzecznik Grupy S&D ds. Brexitu powiedział:

- Dzięki temu, że Komisja będzie jedynym kanałem negocjacji z Wielką Brytanią i przy pełnym zaangażowaniu ze strony Parlamentu Europejskiego, który będzie musiał ostatecznie wyrazić zgodę, na kolejnym etapie UE będzie w stanie zachować ten sam poziom jedności, jaki osiągnęliśmy dotychczas. W ramach procesu opuszczania UE przez Wielką Brytanię eurodeputowani zawsze starali się chronić integralność jednolitego rynku, unię celną i cztery swobody, w tym swobodny przepływ obywateli. Obecnie, jeśli chodzi o przyszłe stosunki, eurodeputowani będą w dalszym ciągu naciskać na ochronę tych fundamentalnych filarów UE, dbając o to, aby porządek prawny UE pozostał nienaruszony oraz aby przestrzegano kluczowych zasad demokracji, praw człowieka, a także podstawowych wolności i praworządności.

Bernd Lange, rzecznik Grupy S&D ds. handlu powiedział:

- Żadna umowa o wolnym handlu nie będzie nigdy mogła powielić członkostwa w Unii i jej jednolitym rynku, jednak ambitna umowa handlowa, która odzwierciedli nasze trwałe partnerstwo strategiczne i gospodarcze wraz z daleko idącym dostępem do rynków UE i Wielkiej Brytanii, będzie zależała w wielkim stopniu od tego, w jakim stopniu rząd Zjednoczonego Królestwa będzie gotów grać w piłkę na „równych warunkach”; chodzi o przestrzeganie i dostosowanie do przepisów UE w ważnych obszarach, takich jak standardy społeczne i środowiskowe oraz polityka podatkowa i polityka konkurencji.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
LANGE Bernd

LANGE Bernd

Członek
Niemcy
SILVA PEREIRA Pedro

SILVA PEREIRA Pedro

Członek
Portugalia

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania
Macphee Ewan

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania
Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Ataki konserwatywnych rządów na wolność mediów osłabiają demokrację w UE

Komunikat prasowy

Włączenie społeczne i równe szanse przynoszą korzyści całemu społeczeństwu

Komunikat prasowy

Iratxe García: „Wzywamy Radę do pilnego przyjęcia budżetu; wszyscy Europejczycy (w tym Węgrzy i Polacy) potrzebują pakietu odbudowy”