Podziel się:

Socjaliści i Demokraci przyjęli z zadowoleniem komunikat w sprawie nowej, kompleksowej strategii UE-Afryka, przedstawiony dzisiaj przez komisarz ds. partnerstw międzynarodowych, Juttę Urpilainen i wysokiego przedstawiciela, Josepa Borrella.

Ustanowienie długofalowego, równego partnerstwa pomiędzy UE a afrykańskimi krajami i instytucjami, opartego na współodpowiedzialności i współwłasności, ma kluczowe znaczenie dla naszej wspólnej przyszłości. Przyjmujemy z zadowoleniem fakt, że strategia ta koncentruje się na Agendzie ONZ 2030. Dlatego też strategię tę należy teraz wdrożyć poprzez działania i narzędzia zgodne z celami zrównoważonego rozwoju; należy natychmiast stworzyć odpowiednie mechanizmy pomiaru jej wpływu na rozwój ludzki i ekologiczny, zarówno ex ante, jak i ex post.

Przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García Pérez powiedziała:

- Przyszłość Europy jest związana z przyszłością Afryki. Dlatego też Grupa S&D zawsze była liderem w Parlamencie Europejskim, jeśli chodzi o dążenie do wyposażenia UE w operacyjną i wieloaspektową strategię wobec Afryki, ale także z Afryką. Oznacza to ustanowienie prawdziwego i równego partnerstwa, które będzie w stanie wykraczać daleko poza retorykę dotyczącą pomocy „dawca - biorca” oraz wzmocni bezpieczeństwo i zarządzanie przepływami migracyjnymi.

- Cieszymy się, że strategia zaproponowana dziś przez Komisję Europejską przykłada wielkie znaczenie do zwalczania pierwotnych przyczyn, takich jak powolny postęp gospodarczy, ubóstwo, niedemokratyczne praktyki i zagrożenia dla praworządności, wykluczenie z powodu płci, nieuczciwy handel, nierówny dostęp do wysokiej jakości edukacji dla młodzieży oraz masowa eksploatacja gruntów i surowców mineralnych.

- Rola Parlamentu w dziedzinie tej współpracy musi jednak zostać rozszerzona, aby zapewnić przejrzystość i odpowiedzialność. 

Rzecznik Grupy S&D ds. rozwoju, Udo Bullmann powiedział:

- Grupa S&D od lat opowiada się za silniejszym skoncentrowaniem się na stosunkach UE-Afryka. Cieszymy się, że nowa Komisja jest gotowa położyć większy nacisk na otwarcie nowego rozdziału współpracy z naszym sąsiednim kontynentem.

- Po dzisiejszej prezentacji komunikatu w sprawie nowej strategii UE-Afryka wiemy, które obszary i polityki Komisja zamierza potraktować priorytetowo w ramach współpracy z afrykańskimi partnerami. Jednak podczas wdrażania strategii należy wciąż odpowiedzieć na podstawowe pytania. Jako Grupa S&D będziemy opowiadać się za podejściem, które pozwoli na partnerstwo równych. Naszym zdaniem oznacza to umieszczenie w centrum naszych działań Agendy Narodów Zjednoczonych 2030 i celów zrównoważonego rozwoju. W tym względzie należy zwrócić szczególną uwagę na walkę z wszelkimi formami nierówności oraz wzmocnienie pozycji naszych partnerskich społeczeństw w Afryce, w tym zwłaszcza młodzieży i kobiet.

- Będziemy przeciwstawiać się podejściu, które ogranicza naszą współpracę z naszym partnerskim kontynentem do realizacji źle postrzeganych, krótkofalowych interesów Europy. Przyszłe partnerstwo pomiędzy naszymi dwoma kontynentami musi mieć solidne rozwojowe podstawy i nie może zostać zdominowane wyłącznie przez interesy Europy w zakresie handlu i bezpieczeństwa.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania
Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zawieszenie zadłużenia najbiedniejszych krajów, zatwierdzone przez ministrów finansów G20, to słuszny i strategiczny krok w kierunku osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Pomimo pandemii Covid-19 rozpoczyna się czwarty „Tydzień Afryki” na rzecz nowego, zrównoważonego i równego partnerstwa UE-Afryka

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zegar SDG tyka. Na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju pozostało 10 lat