Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim rozpoczęli dziś kampanię na rzecz sprawiedliwości podatkowej. Doszło do tego na tydzień przed przedstawieniem przez Komisję pakietu dotyczącego zwalczania oszustw podatkowych; we wrześniu rozpocznie swoje prace podkomisja Parlamentu Europejskiego ds. podatków, której skład zostanie ogłoszony w najbliższy piątek.

Iratxe García, przewodnicząca Grupy S&D, powiedziała:

- Sprawiedliwość podatkowa jest od wielu lat ważną kwestią dla Socjalistów i Demokratów. W oparciu o wykonaną przez nas pracę, z dumą ustanawiamy nową stałą podkomisję ds. podatków w Parlamencie Europejskim. Będzie ona naszym organem dochodzeniowym, który rzuci światło na podejrzane praktyki w postaci nadużyć podatkowych, a nasz zespół ekspertów opracuje innowacyjne rozwiązania na rzecz sprawiedliwości podatkowej.

- Naszym zadaniem jest zapewnienie sprawiedliwości. Nadszedł czas, aby skończyć z trwającą obecnie konkurencję podatkową pomiędzy państwami członkowskimi, ponieważ podważa ona nasz ogólny interes, odbierając nam środki. Dlatego też dążymy do wprowadzenia minimalnej stawki podatkowej w wysokości 18% na poziomie całej UE. Również giganci cyfrowi, tacy jak Amazon, Google i Facebook, którzy obecnie nie płacą prawie żadnych podatków, powinni wreszcie mieć sprawiedliwy udział w obciążeniach podatkowych. Firmy muszą płacić podatki w miejscu, w którym osiągają zyski.

- Chodzi o przywrócenie równowagi w kwestii wysiłków, dokonywanych przez wszystkich w celu budowy lepszej przyszłości. UE mogłaby dzięki temu znaleźć nowe środki na opłacenie przejścia na bardziej zrównoważone i sprawiedliwe społeczeństwo, bez obciążania państw członkowskich. Tworzywa sztuczne i ropa naftowa zatruwają nasze powietrze, wodę i glebę, ale nie są opodatkowane tak, jak powinny. Wielcy truciciele środowiska powinni wnieść większy wkład w tę transformację, podczas gdy gospodarstwa domowe nie powinny być tym obciążone.

Biljana Borzan, wiceprzewodnicząca Grupy S&D odpowiedzialna za nową gospodarkę, która pracuje dla wszystkich, powiedziała:

- Nasz system podatkowy uległ załamaniu i musimy go naprawić. Afery LuxLeaks i Panama Papers ujawniły, w jaki sposób duże korporacje i bogate jednostki wykorzystują luki prawne, poszukują najniższych stawek podatkowych i ukrywają swoje pieniądze w podejrzanych „rajach podatkowych”. Dzięki zwalczaniu nadużyć podatkowych i przestępstw podatkowych w budżecie publicznym będzie więcej miliardów euro na opiekę nad naszymi dziećmi i osobami starszymi oraz na inwestycje w sprawiedliwą i zrównoważoną przyszłość. Pandemia COVID-19 sprawiła, że jeszcze pilniejszą kwestią stało się spełnienie postulatów naszych obywateli i zapewnienie sprawiedliwości podatkowej.

- Niedopuszczalne jest, aby duże firmy zarejestrowane w „rajach podatkowych” występowały obecnie o pomoc ze strony państwa. Bogaci nie mogą wykorzystywać pakietów ratunkowych do jeszcze większego wzbogacania się. Moim zdaniem, jeśli ktoś chce wsparcia dla podatników jako przedsiębiorca, musi w zamian zapewnić przejrzystość tych płatności w ramach sprawozdawczości z rozbiciem na poszczególne kraje, utrzymać pracowników na swojej liście płac i wnieść swój wkład do budżetu publicznego. Dlatego też wzywamy Komisję do zakazania firmom zarejestrowanym w „rajach podatkowych” otrzymywania pomocy ze strony państwa lub ulg podatkowych. Żadnych pieniędzy podatników dla oszustów podatkowych.

- Wzywamy do wprowadzenia progresywnego europejskiego podatku od majątku, szacowanego od wartości netto majątku 1% najbogatszych osób, aby pomóc w sfinansowaniu odbudowy gospodarczej po pandemii COVID-19. Sprawiedliwość wymaga, aby silniejsi dźwigali na swych ramionach większy ciężar.

Link do mapy drogowej można znaleźć tutaj.

Link do nowej strony internetowej Grupy S&D poświęconej kampanii na rzecz sprawiedliwości podatkowej można znaleźć tutaj.

 NASZE CELE

5 naszych priorytetów w zakresie #taxjustice:

 1. Wprowadzenie pakietu UE dotyczącego minimalnego skutecznego opodatkowania i przeniesienia praw do opodatkowania do kraju, w którym dana firma osiąga zyski;
 2. Wprowadzenie progresywnego pakietu podatków ekologicznych, który mógłby zapewnić wprowadzenie Nowego Zielonego Ładu i walczyć z rosnącymi nierównościami społeczno-gospodarczymi;
 3. Osiągnięcie wysokiego poziomu zaangażowania w kwestii przejścia na głosowanie większością kwalifikowaną w niektórych kwestiach podatkowych w Radzie;
 4. Położenie kresu konkurencji podatkowej poprzez wprowadzenie pełnoprawnej, wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania od osób prawnych - jednolitego zestawu przepisów dla przedsiębiorstw transgranicznych w celu obliczania zysków podlegających opodatkowaniu w UE;
 5. Domaganie się bardziej sprawiedliwego opodatkowania dużych firm technologicznych oraz nowych metod opodatkowania, które będą nadążać za postępującą cyfryzacją gospodarki.
   

Dziesięć działań, do których realizacji wzywamy UE:

 1. Koordynacja ulg podatkowych i środków, mających na celu walkę z kryzysem, związanym z pandemią COVID-19;
 2. Kampania na rzecz poprawionej europejskiej czarnej listy „rajów podatkowych”, w tym własnych unijnych „rajów podatkowych”, wraz z sankcjami dla przedsiębiorstw i osób fizycznych;
 3. Zapewnienie systemu VAT odpornego na oszustwa podatkowe;
 4. Opracowanie europejskiego podatku od majątku netto w celu walki z nadmierną nierównością majątkową i zwalczania unikania płacenia podatków;
 5. Walka z podejrzanymi systemami podatkowymi poprzez definiowanie, przegląd i proponowanie przepisów w celu zapewnienia, by szkodliwe praktyki podatkowe zostały zniesione w całej Europie;
 6. Nakładanie kar na doradców podatkowych i instytucje finansowe, którzy pomagają firmom i osobom fizycznym w oszukiwaniu w celu uchylania się od zobowiązań podatkowych;
 7. Obrona prawdziwego podatku od transakcji finansowych (FTT), aby zniechęcić do nadmiernych spekulacji, aby sprawić, by rynki finansowe stały się bardziej stabilne oraz aby zapewnić, że wszyscy będą mieli sprawiedliwy udział w obciążeniach podatkowych;
 8. Powołanie unijnego organu podatkowego, który koordynowałby krajowe organy podatkowe w celu zwalczania transgranicznych przestępstw podatkowych;
 9. Nagradzanie dobrych praktyk podatkowych poprzez włączenie klauzul zapobiegających unikaniu płacenia podatków do wszystkich umów handlowych UE z krajami trzecimi;
 10. Zapewnienie poparcia UE dla utworzenia globalnego organu podatkowego, aby wspólnie walczyć z uchylaniem się od opodatkowania i unikaniem płacenia podatków oraz ograniczyć konkurencję podatkową. 

Powiązane dokumenty

Tax justice to foster post-pandemic recovery. An S&D Roadmap

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
BORZAN Biljana

BORZAN Biljana

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Chorwacja

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania
Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Budżet UE na rok 2022 będzie miał silne, postępowe jądro, koncentrujące się na kwestiach społecznych i ekologicznych

Komunikat prasowy

Zielone światło dla wykorzystania zasobów własnych do szybkiej odbudowy społecznej i gospodarczej w Europie

Komunikat prasowy

Grupa S&D odnosi sukcesy w zakresie efektywnej minimalnej stawki podatkowej, która przyniesie przełom w dziedzinie sprawiedliwości podatkowej