Podziel się:

Od kilku lat, w następstwie szkodliwych afer, takich jak Dieselgate, Grupa S&D w Parlamencie Europejskim opowiada się za potrzebą poprawy praw konsumentów w ramach unijnego systemu powództw zbiorowych.

Dzisiejsze głosowanie sprawi, że zdecydowane stanowisko Grupy S&D stanie się rzeczywistością. W całej UE, niezależnie od tego, gdzie ktoś mieszka lub gdzie zakupiono wadliwe produkty, konsumenci będą mogli wspólnie podejmować działania prawne.

Eurodeputowana Lara Wolters, rzeczniczka Grupy S&D ds. powództw zbiorowych, powiedziała:

- Grupa S&D zawsze była zaangażowana w kwestii stawiania interesów konsumentów na pierwszym miejscu, a dzisiejsze głosowanie będzie znaczącym krokiem naprzód w zakresie ochrony konsumentów na poziomie wykraczającym poza krajowe granice. Dzięki nowym przepisom zapewniliśmy konsumentom w całej Europie dostęp do wymiaru sprawiedliwości; ludzie będą mogli łączyć swoje siły i ubiegać się o zaspokojenie roszczeń w całej UE za szkody wyrządzone przez duże firmy.

- Zadbaliśmy o to, aby naruszenia praw pasażerów, na przykład z powodu opóźnień lub złej obsługi, również nie zostały pominięte. Pomimo zaciekłej opozycji ze strony interesów krajowych i branżowych, udało nam się zapewnić pełne prawa pasażerów w zakresie tej dyrektywy.

Eurodeputowany Tiemo Wölken, rzecznik Grupy S&D do spraw prawnych, powiedział:

- W tej przełomowej dyrektywie dotyczącej pozwów zbiorowych chodzi o stawianie interesów konsumentów na pierwszym miejscu. Osoby, które ucierpiały z rąk firm łamiących przepisy, będą teraz miały dostęp do pozwów zbiorowych w całej UE. Nowe przepisy oznaczają również, że państwa członkowskie będą musiały zlikwidować wszelkie bariery, jakie mogą napotkać organy reprezentujące konsumentów, takie jak ograniczone środki finansowe, tak aby konsumenci nie mogli łączyć swoich sił ani w kraju, ani za granicą.

- Większa przejrzystość jest zawsze ważna i ludzie muszą wiedzieć, że nie są sami w walce o swoje prawa. Dlatego też nalegaliśmy na to, aby wszystkie informacje o toczących się powództwach zbiorowych były publicznie dostępne dla każdego. 

Zaangażowani europosłowie

WÖLKEN Tiemo

WÖLKEN Tiemo

Koordynator
Niemcy
WOLTERS Lara

WOLTERS Lara

Członek
Holandia

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D opowiada się zdecydowanie za jednoznacznym apelem Parlamentu o wprowadzenie zakazu stosowania robotów zabójców

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zmienione przepisy gwarantują, że ludzie zawsze będą mieli głos w Parlamencie

Komunikat prasowy

Zrównoważony ład korporacyjny polega na tym, aby społeczeństwo stawiane było ponad zyskami akcjonariuszy