Podziel się:

Zgromadzenie plenarne Parlamentu UE zagłosowało dziś za przyjęciem sprawozdania dotyczącego wytycznych dla budżetu na rok 2020, sekcji III. Sprawozdanie to określa priorytety polityczne dla Parlamentu Europejskiego związane z budżetem UE na rok 2019 oraz zawiera kompleksowy przegląd kwestii budżetowych.   

Koordynatorka Grupy S&D do spraw budżetu, Eider Gardiazabal Rubial, powiedziała: 

  •        Jest tylko jeden konkretny sposób na zapewnienie, że UE spełni oczekiwania swoich obywateli: uchwalenie silnego i postępowego budżetu unijnego, który będzie przewidywał środki niezbędne do podejmowania wyzwań na skalę globalną oraz do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Nie chodzi tu tylko o rachunki czy liczby. Odpowiedni budżet UE pomoże nam realizować nasze priorytety polityczne oraz inwestować w zrównoważony i inkluzywny rozwój.


Sprawozdawczyni cień z Grupy S&D, Karine Gloanec Maurin, skomentowała: 

- Grupa S&D bierze czynny udział w tej walce – dzięki naszemu zaangażowaniu udało nam się zawrzeć w budżecie priorytety takie jak walka ze zmianą klimatu, inwestycje w zrównoważony i inkluzywny wzrost, tworzenie miejsc pracy oraz strategie polityczne na rzecz ludzi młodych. Apelowaliśmy o wyraźne podkreślenie zasady równouprawnienia płci oraz o zawarcie w budżecie sugestii zawieszania umów handlowych z państwami, które nie ratyfikowały lub nie przestrzegają ustaleń porozumienia klimatycznego z Paryża.   

  •        Aby wyeliminować pierwotne przyczyny masowej migracji, nie możemy budować murów, lecz zamiast tego musimy zapewnić odpowiednie wsparcie finansowe krajom rozwijającym się. Należałoby również udzielić stosownej pomocy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie, jako że Stany Zjednoczone podjęły haniebną decyzję o wycofaniu w tym roku finansowania dla tej agencji.
     
  •        Na koniec wspomnę też o konieczności wspierania zaktualizowanego planu rozwijania przemysłu obronnego UE – plan ten jest istotnym krokiem w dążeniu UE do odgrywania ważnej roli strategicznej na arenie geopolitycznej.  

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D rozpoczyna kampanię na rzecz #taxjustice przed powołaniem nowej podkomisji PE ds. podatków

Komunikat prasowy

Przyszłe WRF muszą zostać wprowadzone 1 stycznia 2021 r. W przeciwnym razie będziemy potrzebować sieci bezpieczeństwa, aby chronić beneficjentów programów UE - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

„Przy ustalaniu budżetu UE nie ma zwycięzców ani przegranych. Przegrać może tylko Europa jako całość” - mówi Iratxe García