Podziel się:

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj propozycje mające na celu wzmocnienie europejskiej gwarancji dla młodzieży i aktualizację programu na rzecz umiejętności. Wyciągając wnioski z wdrożenia gwarancji dla młodzieży, Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim walczą o wiążące kryteria, aby zapewnić młodym ludziom wysokiej jakości miejsca pracy i staże, w oparciu o pisemne umowy i godziwe warunki pracy, w tym ochronę socjalną i wynagrodzenie zapewniające utrzymanie, doradztwo zawodowe, poradnictwo i dalsze szkolenia.

Iratxe García, przewodnicząca Grupy S&D, powiedziała:

- Solidarność z przyszłymi pokoleniami zaczyna się teraz. Europejska młodzież została dwukrotnie mocno dotknięta i zasługuje na szansę, aby spełnić swoje marzenia. Całe nasze społeczeństwo potrzebuje energii i wkładu w transformację, jakiej potrzebuje UE, jeśli chce osiągnąć zrównoważony rozwój. Musimy więc znaleźć sposoby na wykorzystanie potencjału ludzi młodych.

- Gwarancja dla młodzieży jest konkretnym przykładem tego, w jaki sposób Unia może pomóc w poprawie życia ludzi. Powstała ona jako socjaldemokratyczna propozycja w 2012 roku, a teraz musimy ją skonsolidować i zapewnić jej odpowiednie finansowanie. 

Agnes Jongerius, rzeczniczka Grupy S&D ds. zatrudnienia, powiedziała:

- Najwyższy czas, aby inwestować w młodych ludzi. W obliczu utrzymującego się kryzysu i z powodu tego, że co piątej młodej osobie grozi bezrobocie, nadszedł czas na zwiększenie wysiłków na rzecz ich dobrobytu oraz dobrobytu całego naszego społeczeństwa. Najlepiej wykształcone pokolenie od dziesięcioleci potrzebuje czegoś więcej niż wsparcia przy pomocy samego kształcenia umiejętności. To oni najczęściej podejmują pracę o niepewnym i niestandardowym charakterze, dlatego też wzywamy do inwestowania w wysokiej jakości miejsca pracy dla ludzi młodych. Naszym celem jest nie tylko walka z wysokimi stopami bezrobocia, ale także zapewnienie młodym ludziom rzeczywistych i zrównoważonych możliwości zatrudnienia, tak aby nie wpadli w pułapkę jeszcze bardziej niepewnego zatrudnienia, aby nie wykorzystywano ich jako taniej lub bezpłatnej siły roboczej na kolejnych stażach lub nie zmuszano ich do opuszczenia kraju w poszukiwaniu pracy zagranicą.

- Obecny kryzys nie może być usprawiedliwieniem dla byle jakiej pracy ani dla tego, by ilość miejsc pracy była ważniejsza od ich jakości. Europejska młodzież zasługuje na perspektywę w postaci zrównoważonych miejsc pracy, godziwych warunków pracy oraz możliwości budowania swojej przyszłości.

Petra Kammerevert, rzeczniczka Grupy S&D ds. edukacji i kultury, powiedziała:

- Jako Socjaliści i Demokraci przyjmujemy z zadowoleniem cel Komisji, polegający na ustanowieniu ilościowych celów w zakresie podnoszenia umiejętności i przekwalifikowania obywateli, które powinny zostać osiągnięte w ciągu najbliższych 5 lat. Jest to nie tylko ważny krok w kierunku ściślejszej współpracy między państwami członkowskimi na poziomie europejskim w zakresie polityk edukacyjnych. Może to przyczynić się także do urzeczywistnienia koncepcji uczenia się przez całe życie w UE. Teraz wszystkie państwa członkowskie muszą to osiągnąć, dokonując niezbędnych inwestycji w edukację. Inwestycje w ludzi i ich umiejętności były już konieczne przed pandemią COVID-19, ale teraz i w przyszłości są i będą jeszcze ważniejsze. Jeśli nasi obywatele nie będą posiadać odpowiednich umiejętności i będą pozbawieni dobrego wykształcenia, zagrożona będzie zarówno konkurencyjność, jak i spójność społeczna.

- Kluczową kwestią jest odpowiedź na pytanie, skąd wziąć na to pieniądze? Rozumiemy, że Plan Odbudowy i kolejne WRF mają być źródłami finansowania na poziomie UE. Nie jest jednak jasne, w jaki sposób zostaną zapewnione niezbędne inwestycje, ponieważ Komisja planuje w istocie zmniejszyć budżet programów UE inwestujących bezpośrednio w edukację i umiejętności, a w szczególności programów Erasmus+ i EFS+. Dzisiejszy komunikat i ambicje budżetowe nie zmierzają w tym samym kierunku.

Uwaga dla wydawcy:

Gwarancja dla młodzieży jest programem zaproponowanym przez Socjalistów i Demokratów i ustanowionym przez UE w 2013 roku w celu zapewnienia, by każda młoda osoba w wieku poniżej 25 lat otrzymała pracę, szkolenie, praktykę lub staż w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy lub zakończenia edukacji.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
JONGERIUS Agnes

JONGERIUS Agnes

Head of delegation
Koordynator
Holandia
KAMMEREVERT Petra

KAMMEREVERT Petra

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia
Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Premier Janša musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za ataki na wolność mediów w Słowenii

Komunikat prasowy

Gwarancja dla dzieci: Co piąte dziecko żyje w ubóstwie, dlatego też nadszedł czas, aby socjalistyczna inicjatywa stała się rzeczywistością

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje do ministrów UE, aby wykorzystali okazję do dostosowania polityki gospodarczej i architektury fiskalnej UE do wyzwań przyszłości