Podziel się:

Po przesłuchaniu Heleny Dalli, desygnowanej na komisarza ds. równości, Grupa S&D wyraziła pełne poparcie dla jej zaangażowania w walkę o sprawiedliwą i feministyczną Europę, wolną od wszelkiego rodzaju dyskryminacji. Jako zdecydowana feministka i oddana orędowniczka praw osób LGBTI oraz jako była minister do spraw europejskich i równouprawnienia na Malcie, Dalli jest właściwą osobą do realizacji ambitnego programu w ramach kluczowej walki o równouprawnienie w UE.

Eurodeputowana Heléne Fritzon, wiceprzewodnicząca Grupy S&D odpowiedzialna za nową Europę socjalną równości, spójności i silnych praw powiedziała:

- Oklaski po przesłuchaniu mówiły same za siebie. Helena Dalli ma udokumentowaną historię walki z nierównościami i różnego rodzaju dyskryminacją na Malcie. Po wysłuchaniu jej dzisiaj jesteśmy przekonani, że również w Brukseli wykona świetną robotę. Cieszymy się zwłaszcza, że zobowiązała się dziś do jak najszybszego opracowania ambitnej strategii UE na rzecz równouprawnienia. Socjaliści i Demokraci od dawna apelują o przyjęcie tej strategii.

- Po osiągnięciu parytetu w kolegium Komisji, do czego doszło dzięki presji z naszej strony, musimy teraz zapewnić, aby walka o równouprawnienie została uwzględniana na poziomie horyzontalnym we wszystkich obszarach polityki UE i we wszystkich działaniach Komisji, koordynowanych przez Helenę Dalli.

Eurodeputowana Maria Noichl, koordynatorka Grupy S&D w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia powiedziała:

- Podczas dzisiejszego przesłuchania wyjaśniliśmy jako Grupa S&D, jak powinno wyglądać przyszłych pięć lat: zamiast kroków do tyłu i wahania, chodzi o rzeczywisty i stały postęp w zakresie równouprawnienia. Podczas gdy inne grupy polityczne były znacznie mniej ambitne, skorzystaliśmy z okazji, aby wezwać do szybkiego ożywienia i przyjęcia dyrektywy w sprawie kobiet w zarządach spółek, a także tak zwanej dyrektywy antydyskryminacyjnej oraz do ratyfikacji konwencji stambulskiej w sprawie wyeliminowania przemocy wobec kobiet.

- Dzisiejsze przesłuchanie było prognozą tego, co mogłoby być możliwe dzięki silnemu i socjalistycznemu komisarzowi UE ds. równości, od spójnej i ambitnej strategii na rzecz równouprawnienia i walki z utrzymującymi się nierównościami dzięki całościowemu podejściu oraz przełamania gwałtownego oporu, po obronę praw kobiet w UE. Jesteśmy przekonani, że jako komisarz Helena Dalli umieści równość w centrum europejskich polityk i sprawi, że UE ponownie stanie się siłą napędową walki o równouprawnienie.

Eurodeputowana Agnes Jongerius, koordynatorka Grupy S&D w Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych powiedziała:

- Likwidacja różnic w wynagrodzeniach i emeryturach ze względu na płeć była ważną obietnicą podczas kampanii wyborczej i jestem pewna, że Dalli ją spełni. Dowiodła ona swojego doświadczenia w tej dziedzinie, ponieważ wie, że samo podnoszenie świadomości społecznej nie wystarczy. Dlatego też cieszę się, że zobowiązała się do przyjęcia środków legislacyjnych w sprawie wiążącej przejrzystości wynagrodzeń. Z niecierpliwością oczekujemy na pierwsze konkretne wnioski w ciągu pierwszych stu dni pracy nowej Komisji. Europejczycy muszą otrzymywać takie samo wynagrodzenie za taką samą pracę w tym samym miejscu pracy.

- Uzyskaliśmy dzisiaj również zapewnienie dotyczące ścisłego wdrożenia niedawno przyjętej dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Teraz musimy pójść dalej. Zakres dyrektywy powinien zostać poszerzony, tak aby obejmował urlop macierzyński, a także prawa osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz rodziców adopcyjnych.

- Co nie mniej istotne, Dalli jest zdecydowana poprawić sytuację około 100 milionów niepełnosprawnych Europejczyków, w tym wielu starszych obywateli. Dzięki nowej europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności musimy stać się światowym liderem w dziedzinie praw osób niepełnosprawnych.

Zaangażowani europosłowie

FRITZON Heléne
FRITZON Heléne
Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Szwecja
JONGERIUS Agnes
JONGERIUS Agnes
Head of delegation
Koordynator
Holandia
NOICHL Maria
NOICHL Maria
Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga
CZERNY-GRIMM Inga
Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Postępowcy łączą swoje siły, aby zainaugurować „Światowe Forum Postępu 2021” na rzecz sprawiedliwego i zrównoważonego świata
Komunikat prasowy
Nie dla zagranicznego finansowania organizacji walczących o zakaz aborcji w Europie!
Komunikat prasowy
Grupa S&D zbulwersowana decyzją tureckiego rządu o wypowiedzeniu Konwencji Stambulskiej