NOICHL Maria
NOICHL Maria
Koordynator
Born on 09/01/1967 , Rosenheim

Obowiązki

  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Koordynator

Komisje

  • Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia , Koordynator
  • Komisja : Rolnictwo i Rozwój Wsi , Członek
  • Podkomisja Praw Człowieka , Zastępca
  • Komisja Rozwoju , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP–UE , Członek
  • Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza , Członek
  • Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy

KAMMEREVERT Petra

Koordynator
Niemcy

KREHL Constanze Angela

Koordynator
Niemcy

NOICHL Maria

Koordynator
Niemcy

SIPPEL Birgit

Koordynator
Niemcy

WÖLKEN Tiemo

Koordynator
Niemcy

BARLEY Katarina

Członek
Niemcy

BISCHOFF Gabriele

Członek
Niemcy

BURKHARDT Delara

Członek
Niemcy