Podziel się:

Parlament Europejski uzgodnił dziś rezolucję w sprawie konkluzji z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 17-21 lipca 2020 roku. Socjaliści i Demokraci przewodzili temu wspólnemu tekstowi, ponieważ odzwierciedla on stanowisko przyjęte przez Grupę.

Iratxe García, przewodnicząca Grupy S&D, powiedziała:

- W czasie, gdy mamy do czynienia z najgorszym kryzysem za naszego pokolenia, Unia Europejska nie może pozostawić samym sobie obecnych i przyszłych pokoleń. Po raz pierwszy w historii Unii państwa członkowskie zgodziły się na emisję wspólnego długu. Większość z 750 000 mln euro, jakimi dysponuje Fundusz Odbudowy, to dotacje. Europejski wspólny dług nie powinien obciążać budżetów krajowych, a jego spłata powinna odbywać się z zasobów własnych UE. Dlatego też musimy polegać na silnym systemie zasobów własnych, co zaproponowała moja Grupa. Ciężar finansowania odbudowy gospodarczej nie może spoczywać na barkach najsłabszych. Wzywamy Komisję, aby przedstawiła teraz jasny plan działania i cele dla zapewnienia funkcjonującego systemu zasobów własnych.

- Jednak środki przeznaczone na wieloletni budżet Unii (WRF) są mniejsze, niż byśmy chcieli. Chociaż przyjmujemy z zadowoleniem decyzję o przeznaczeniu 30% na wydatki związane z Zielonym Ładem, we wniosku jest jeszcze wiele innych programów, które są zdecydowanie niedofinansowane: pomoc humanitarna, współpraca, badania, programy takie jak Horyzont Europa, InvestEU, LIFE, Erasmus+, EFS+ i Cyfrowa Europa. Socjaldemokraci nie zaakceptują cięć, dotyczących celów długoterminowych w chwili, kiedy są one najbardziej potrzebne. Wzywamy do szybkiego rozpoczęcia negocjacji w celu zwiększenia środków finansowych.

- W Europie łączy nas solidarność, ale także współodpowiedzialność. Będziemy nadal bardzo stanowczo przeciwni wszelkim propozycjom zagrażającym praworządności, która jest naszym najlepszym narzędziem ochrony praw człowieka i podstawowych wolności. Prawa i wolności Unii są wiążące dla wszystkich partnerów. Jako socjaldemokraci mówimy bardzo wyraźnie: Unia nie jest bankiem, dlatego też nie chcemy ani jednego euro dla tych rządów, które nie działają z pełnym poszanowaniem naszych podstawowych wartości!

- Parlament jest gotowy do negocjacji w sprawie WRF od 2018 roku. Teraz nadszedł czas na działanie! Dzięki podjętemu zobowiązaniu Unia Europejska pokazuje, że wyciągnęła wnioski z błędów popełnionych w czasie kryzysu z 2008 roku. Polityka oszczędnościowa uratowała banki, a zapomniała o ludziach; teraz czas postawić ludzi na pierwszym miejscu. W tym celu musimy skoncentrować nasze wysiłki na transformacji niezbędnej do osiągnięcia bardziej ekologicznego, bardziej cyfrowego i integracyjnego społeczeństwa, które nie pozostawi nikogo w tyle.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Tuttlies Utta
Head of Department

TUTTLIES Utta

Niemcy
Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Nadal znajdujemy się w fazie odbudowy „za wszelką cenę” - mówi Grupa S&D do Komisji, wzywając ją do przedłużenia klauzuli korekcyjnej

Komunikat prasowy

pCBCR: Grupa S&D jest gotowa do rozpoczęcia jutro negocjacji w sprawie kluczowego narzędzia w kwestii przejrzystości podatkowej

Komunikat prasowy

pCBCR: Grupa S&D apeluje do ministrów UE, aby wysłuchali wreszcie apelu obywateli o przejrzystość podatkową dużych przedsiębiorstw