Podziel się:

Przed dzisiejszą wideokonferencją przywódców krajów członkowskich UE, przewodnicząca Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim powiedziała:

- Trudno jest zrozumieć, jak przywódca może działać przeciwko własnym obywatelom. Kiedy Europa jest dotknięta najgorszą recesją od czasów II wojny światowej, która wciąż ma nieznane konsekwencje, blokowanie funduszy na przezwyciężenie kryzysu jest rzeczą całkowicie nieodpowiedzialną.

- Rządy Węgier i Polski, teraz również przy wsparciu ze strony Słowenii, mogą zniweczyć całą pracę UE w ostatnich miesiącach i przynieść szkodę 445 milionom Europejczyków, którzy potrzebują jak najszybszego wdrożenia pakietu odbudowy. Przedstawianie tej blokady jako walki między brukselskimi biurokratami a rządami krajowymi jest absolutnie demagogiczne i niesprawiedliwe. W instytucjach europejskich reprezentujemy obywateli Europy i pracujemy dzień i noc, aby znaleźć rozwiązania bezprecedensowego kryzysu, związanego z Covid-19. I dalej będziemy poszukiwać najlepszych rozwiązań.

- Pozostałych 25. państw członkowskich ma legalne sposoby, by pójść naprzód bez Węgier i Polski, ale myślę, że powinniśmy unikać takiego rozwiązania. Ukarałoby ono tylko węgierskich i polskich obywateli i wprowadziłoby Europę dwóch prędkości. Socjaliści i Demokraci pracują na rzecz konwergencji pomiędzy regionami i krajami i nie chcemy porzucać obywateli w żadnym z krajów.

- Z tego samego powodu nie godzimy się na to, aby obywatele któregokolwiek państwa członkowskiego UE nie mogli korzystać z takich samych demokratycznych gwarancji i poszanowania praworządności, jak pozostali obywatele UE. Jesteśmy Unią opartą na prawie i na równych prawach. Dlatego też nie zgodzimy się na obywateli pierwszej i drugiej kategorii, jeśli chodzi o ochronę praw podstawowych, ani na szantaż w celu negocjowania naszych wartości.

- Teraz obowiązkiem konserwatywnych przywódców w Radzie UE jest przekonanie swoich partnerów na Węgrzech, w Polsce i w Słowenii do ponownego rozważenia tej kwestii. Stawka jest zbyt wysoka, dla nich również. 

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D odrzuca szybką poprawkę dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) jako szkodliwą deregulację rynków w czasie, gdy powinniśmy wspierać MŚP

Komunikat prasowy

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem ogłoszenie porozumienia UE-Wielka Brytania

Komunikat prasowy

Instrument na rzecz Odbudowy i Odporności gotowy do działania: „Nie mogliśmy sobie pozwolić na wahanie” - mówi Grupa S&D