Podziel się:

Parlament Europejski zatwierdził dziś sprawozdanie Tinagli w sprawie opodatkowania cyfrowego oraz trwających obecnie reform w ramach G20 i OECD (BEPS 2.0)”*, ważnego elementu składowego sprawiedliwego systemu podatkowego. Koalicja konserwatystów i liberałów odrzuciła jednak poprawkę wprowadzoną przez Socjalistów i Demokratów, która wzywała do wprowadzenia w całej UE minimalnej efektywnej stawki podatkowej w wysokości 18%.

Jonás Fernández, eurodeputowany S&D i rzecznik Grupy S&D do spraw gospodarczych powiedział:

- Eurodeputowani EPL ponownie pokazali dziś swoje prawdziwe oblicze; chronią oni interesy dużych międzynarodowych firm. Głosując przeciw jednemu z najbardziej skutecznych narzędzi walki z unikaniem podatków - efektywnej minimalnej stawce podatkowej w wysokości 18% - pozwalają dużym korporacjom na to, by płaciły prawie zerowe podatki. Ponieważ tworzenie wartości cyfrowej nie wymaga fizycznej obecności - na której to zasadzie opierają się nasze obecne przepisy podatkowe - minimalna stawka podatkowa będzie dużym krokiem w kierunku lepszego zarządzania cyfryzacją gospodarki. EPL będzie musiała wyjaśnić obywatelom, dlaczego pozwoliła na odebranie niezapłaconego rachunku podatkowego dużym międzynarodowym korporacjom.

Irene Tinagli, eurodeputowana S&D i autorka sprawozdania w tej sprawie, powiedziała:

- Najwyższy czas, żebyśmy dostosowali prawo podatkowe do ery cyfrowej. Chcemy zapewnić, by wszystkie duże firmy płaciły swoją sprawiedliwą część podatku w miejscu, w którym tworzona jest przez nie wartość i tam, gdzie prowadzona jest przez nie działalność gospodarcza. Dzięki łatwym do wdrożenia przepisom, chcemy ograniczyć konkurencję podatkową i zagwarantować firmom równe warunki działania. Powinny być nimi objęte wszystkie międzynarodowe firmy cyfrowe, przy aktywnym zaangażowaniu i interakcji z klientami i użytkownikami. Jedno jest jednak jasne: jeśli do końca 2020 roku na szczeblu OECD nie uda się osiągnąć porozumienia, UE musi być gotowa działać samodzielnie. Apel naszych obywateli, którzy domagają się sprawiedliwości podatkowej, nie może już dłużej czekać na odpowiedź.

Uwaga dla wydawcy:

* Pod koniec stycznia 2019 roku rozpoczęły się międzynarodowe negocjacje w sprawie wyzwań podatkowych wynikających z cyfryzacji gospodarki („BEPS 2.0”) na podstawie ram włączających (134 kraje współpracujące w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych), przy wsparciu ze strony OECD. Prace te mają również zostać zatwierdzone przez G20 do końca 2020 roku; mają one na celu znalezienie jednolitego podejścia w kwestii realokacji praw podatkowych i ponownego zdefiniowania obecności podatkowej (nowy związek) w pierwszym filarze. Drugi filar ma na celu określenie minimalnego poziomu efektywnego opodatkowania poprzez globalny podatek zapobiegający erozji podstawy podatkowej.

Tekst poprawki przedłożonej przez grupę S&D brzmi następująco: „Uważa, że wszelkie dyskusje na szczeblu OECD/G-20 na temat minimalnej stawki podatkowej powinny obejmować refleksje dotyczące definicji podstawy związanej z tą stawką; uważa, że wszelkie minimalne efektywne stawki podatkowe powinny być ustalane na sprawiedliwym i wystarczającym poziomie, aby zniechęcić do przenoszenia zysków i zapobiec szkodliwej konkurencji podatkowej; dlatego też zaleca wprowadzenie minimalnej efektywnej stawki w wysokości 18%, zauważając, że obecna średnia ustawowych stawek podatku dochodowego od osób prawnych w UE wynosi 21,7%[1] oraz że niektóre wyzwania polityczne, takie jak zmiany klimatu, będą wymagały przestrzeni i narzędzi polityki fiskalnej;”

Zaangażowani europosłowie

FERNÁNDEZ Jonás

FERNÁNDEZ Jonás

Koordynator
Hiszpania
TINAGLI Irene

TINAGLI Irene

Członek
Włochy

Kontakt dla prasy

Hélin-villes Solange
Head of Unit

HÉLIN-VILLES Solange

Francja
Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Dzisiejsze orzeczenie Sądu UE w sprawie Apple pokazuje, jak bardzo potrzebujemy sprawiedliwości podatkowej - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Propozycja Charlesa Michela dotycząca Planu Odbudowy i WRF jest „rozczarowująca” - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Przestępcy napychają sobie kieszenie z powodu braku skutecznych unijnych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy