Opublikowane:
Podziel się:

Z europosłanką z Grupy S&D, Tanją Fajon, na czele Parlament Europejski potwierdził dziś swoją chęć włączenia Kosowa do sytemu wizowego UE oraz wezwał państwa członkowskie do przyjęcia w końcu tego stanowiska.  

Kosowo to ostatnie państwo na Bałkanach Zachodnich, którego obywatele muszą przechodzić długie i kosztowne procedury wizowe, podróżując do strefy Schengen. Mimo że Komisja Europejska potwierdziła już zeszłego lipca fakt spełnienia przez Kosowo wymogów w zakresie wiz oraz że od razu po tym Parlament Europejski dał Kosowu zielone światło, głosując znaczącą większością za zniesieniem wiz dla tego kraju, Rada Europejska wciąż nie zrobiła nic w tej sprawie.

Europosłanka S&D oraz sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego do kwestii liberalizacji reżimu wizowego dla Kosowa, Tanja Fajon, powiedziała:

  • Wzywam państwa członkowskie, aby porzuciły swoje haniebne gierki i umożliwiły wreszcie liberalizację reżimu wizowego dla Kosowa. Kosowo spełniło już wszystkie wymogi w tym zakresie, bardzo surowe z resztą, a na pewno surowsze niż dla innych państw na Bałkanach. Sprzeciwiam się próbom stawiania nowych warunków, dokonywanym przez rządy niektórych państw członkowskich. Rada nie wymaga tu jednomyślności – może podjąć decyzję większością kwalifikowaną. Wzywam więc państwa członkowskie do poszanowania Traktatów i do działania.

 

  • Obywatele Kosowa są już izolowani o wiele za długo. Taka izolacja ma wpływ na życie codzienne obywateli, na współpracę transgraniczną, jak też więzi kulturowe, edukacyjne i zawodowe. Liberalizacja reżimu wizowego pozwoli przede wszystkim na podróżowanie ludziom młodym – to oni muszą teraz stać w kolejkach do konsulatów UE. Politycy, biznesmeni, a nawet przestępcy zawsze znajdą sposób na wyjazd.

 

  • Najwyższa pora pojąć, że najlepszą gwarancją europejskiego bezpieczeństwa i stabilizacji dla całego regionu jest rozwój gospodarczy i polityczny naszych najbliższych sąsiadów oraz proces integracji europejskiej. Odnosi się to również do Kosowa. Unia Europejska jednoznacznie wyraziła swoje zaangażowanie w tworzenie europejskiej ścieżki dla wszystkich państw Bałkanów. Liberalizacja reżimu wizowego jest jednym z najbardziej odczuwalnych kroków w tym procesie.

Zaangażowani europosłowie

FAJON Tanja
Head of delegation
Członek
Słowenia

Kontakt dla prasy

CZERNY-GRIMM Inga
Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Nieuzasadniona i niedemokratyczna decyzja tureckich władz o usunięciu ze stanowisk burmistrzów miast Diyarbakir, Mardin i Van powinna zostać cofnięta

Komunikat prasowy

Stany Zjednoczone muszą skończyć z rozdzielaniem rodzin migrantów i przestać traktować osoby ubiegające się o azyl, w tym dzieci, jak przestępców

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o przeprowadzenie wolnych i uczciwych wyborów, aby zakończyć polityczny impas w Wenezueli