Podziel się:

Zabierając głos przed prezentacją projektu sprawozdania Jongerius/Radtke w sprawie odpowiednich wynagrodzeń minimalnych w UE w Komisji Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego, co nastąpi dzisiaj o godz. 16:45, eurodeputowana S&D i negocjatorka Parlamentu Europejskiego ds. wynagrodzeń minimalnych, Agnes Jongerius, powiedziała:

- Obecnie co szósty pracownik w Europie nie zarabia wystarczająco dużo, aby związać koniec z końcem. Mimo iż pracują oni ciężko w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy, nie są w stanie opłacić czynszu, jedzenia i odzieży. Wśród tych biednych pracujących są miliony pracowników, którzy utrzymali nasze społeczeństwa na powierzchni podczas pandemii Covid-19. Ryzykowali oni swoje zdrowie, a nawet życie, aby utrzymać nas przy życiu. Pielęgniarki opiekujące się naszymi chorymi, robotnicy rolni, dostawcy i sprzedawcy, którzy zapewniają, że na nasze stoły trafia żywność, personel uczący nasze dzieci, pracownicy opieki, opiekujący się osobami starszymi w naszych społecznościach, pracownicy zakładów oczyszczania i sprzątaczki, zapewniające higieniczne warunki życia. Są oni niezbędni, ale niedoceniani i źle opłacani; taka jest sytuacja wielu naszych bohaterów walki z pandemią Covid-19. To musi ulec zmianie. Praca musi znowu się opłacać.

- Czas na szacunek i godziwe zarobki. Każdy europejski pracownik zasługuje na to, aby zarabiać powyżej progu przyzwoitości - 60% mediany i 50% średniej płacy. Nie zgodzimy się na to, aby kryteria produktywności, podatki albo świadczenia wchodziły do obliczeń kwoty ustalonej jako płaca minimalna. Żaden pracownik nie powinien być zmuszany do korzystania z ulg podatkowych lub świadczeń. Jeśli ktoś pracuje w pełnym wymiarze godzin, jego wynagrodzenie musi mu zapewniać godziwy poziom życia.

- Jedną z wiodących zasad tej dyrektywy jest równe traktowanie pracowników. Pracownicy układający towar na półkach w supermarkecie, pracujący obok siebie, zasługują na takie samo wynagrodzenie. Dlatego też musimy położyć kres zróżnicowaniom i potrąceniom, które powodują, że pracownicy otrzymują pensje poniżej minimalnego poziomu wynagrodzeń. Celem wynagrodzenia minimalnego jest bowiem zagwarantowanie godziwych zarobków, które zagwarantują wszystkim pracownikom możliwość zapewnienia sobie żywności i dachu nad głową.

- Najlepszym sposobem wyeliminowania ubóstwa pracujących i zagwarantowania godziwych warunków pracy są negocjacje zbiorowe. Wszystkie państwa członkowskie powinny zatem dążyć do tego, aby porozumienia zbiorowe obejmowały 90% pracowników. Musimy podnieść poziom naszych ambicji. Z jednej strony musimy zwalczać niszczenie związków zawodowych, a z drugiej strony państwa członkowskie powinny masowo wspierać rokowania zbiorowe poprzez swoje zamówienia publiczne, prowadząc w ten sposób również do zwiększenia zakresu rokowań zbiorowych. Jedna kwestia musi być jasna od samego początku: negocjacje zbiorowe muszą być prowadzone przez związki zawodowe, a nie przez nikogo innego.

Uwaga dla wydawcy:

Dyrektywa ta ustanowi ramy dla sprawiedliwych wynagrodzeń minimalnych w Europie, ale nie ustanowi wspólnego europejskiego wynagrodzenia minimalnego ani nie zmusi do jego wprowadzenia państw członkowskich, które nie mają ustawowych wynagrodzeń minimalnych. W art. 1 wniosku Komisji jasno określono: „(2) Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla decyzji państw członkowskich w zakresie ustalania ustawowych płac minimalnych lub promowania dostępu do ochrony w zakresie wynagrodzenia minimalnego przewidzianego w układach zbiorowych. (3) Żaden z przepisów niniejszej dyrektywy nie może być interpretowany jako nakładający na państwa członkowskie, w których ustalanie wynagrodzeń odbywa się wyłącznie za pomocą układów zbiorowych, obowiązek wprowadzenia ustawowego wynagrodzenia minimalnego ani powszechnego stosowania układów zbiorowych.”

Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie odpowiednich wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej w dniu 28 października 2020 roku. Sprawozdanie Jongerius/Radtke ma zostać poddane pod głosowanie w Komisji Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego we wrześniu 2021 roku. Sprawozdanie to będzie stanowiło stanowisko Parlamentu do negocjacji z państwami członkowskimi w sprawie tej dyrektywy.

Prezentację sprawozdania można obejrzeć tutaj.

 

Zaangażowani europosłowie

JONGERIUS Agnes
JONGERIUS Agnes
Przewodnicząca delegacji
Koordynatorka
Holandia

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia
PELZ Silvia
Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Nowy EFS+ z gwarancją dla dzieci musi być kamieniem węgielnym odbudowy społecznej w Europie - mówi Grupa S&D
Komunikat prasowy
Trzeba skończyć ze współczesnym niewolnictwem! Grupa S&D prowadzi ofensywę przeciwko nielegalnym i nieetycznym praktykom pracowniczym Amazona
Komunikat prasowy
Nowe możliwości legalnej migracji zarobkowej mogą pomóc w walce z wyzyskiem i nieuczciwymi praktykami w zakresie zatrudnienia