Opublikowane:
Podziel się:

Po dzisiejszych decyzjach Europejskiego Banku Centralnego w sprawie rozszerzenia programu luzowania ilościowego oraz jednolitego mechanizmu nadzorczego w celu uwolnienia banków od antycyklicznych buforów kapitałowych, Iratxe García, przewodnicząca Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim (S&D), powiedziała:

- Koronawirus ma ogromny wpływ na zdrowie i życie Europejczyków; może on także wywołać bezprecedensowy kryzys gospodarczy. W kontekście i tak już niskiego wzrostu PKB i niskiej inflacji, realnym zagrożeniem jest obecnie równoczesny kryzys zdrowotny, socjalny, handlowy i bankowy.

- Jeśli kryzys finansowy w 2008 roku nas czegokolwiek nauczył, to tego, że sama polityka pieniężna nie jest w stanie wykonać zadania, a środki krajowe nie wystarczą; potrzebujemy wspólnego i skoordynowanego europejskiego bodźca fiskalnego. Przyjmujemy do wiadomości środki przedstawione dziś przez EBC, ale bez masowej, skoordynowanej i wspólnej reakcji budżetowej na poziomie UE, będzie to jedynie kropla w morzu. Z doświadczenia wiemy, że szybkie i wspólne działanie jest jedyną skuteczną odpowiedzią na kryzys, który dotyka nas wszystkich.

- Opierając się na przedstawionym przez Komisję wniosku w sprawie inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na epidemię COVID-19, musimy pilnie zaproponować prawdziwą europejską zdolność fiskalną o wystarczająco dużej sile ognia. Epidemia dotknie wszystkie kraje UE, a nasza reakcja musi być na tym samym poziomie, jak w przypadku szoku gospodarczego i musimy zademonstrować solidarność. Naszym priorytetem musi być ratowanie ludzkiego życia, ale musimy również dołożyć wszelkich starań, aby po wybuchu epidemii wirusa ludzie mieli nadal pracę, do której będą mogli wrócić.

Eurodeputowany Jonás Fernández, rzecznik Grupy S&D do spraw gospodarczych i monetarnych, powiedział:

- Aby przeciwdziałać nowej recesji, wywołanej epidemią koronawirusa, musimy jak najlepiej wykorzystać nasz zestaw narzędzi, a także uzupełnić instrumenty UGW w celu zapewnienia spójnej i skutecznej walki, aby wyeliminować w ten sposób negatywne skutki uboczne. Po pierwsze, apelujemy do Komisji o dokonanie przeglądu europejskiego mechanizmu stabilności finansowej, oprócz innych, nowych, możliwych opcji, w celu zasilenia specjalnego programu UE na rzecz walki z kryzysem związanym z epidemią koronawirusa. Po drugie, należy zwiększyć kapitał własny Europejskiego Banku Inwestycyjnego, co przewidziano już w ramach Zielonego ładu. Po trzecie, co najważniejsze, potencjał oferowany przez europejski mechanizm stabilności (EMS) musi zostać wykorzystany w ramach wiążącej linii kredytowej do sfinansowania wspólnego instrumentu inwestycyjnego.

- Wzywamy Eurogrupę, która spotka się w poniedziałek, do poważnego rozważenia możliwości wprowadzenia pakietu bodźców uzgodnionego na szczeblu europejskim, który byłby współfinansowany przez EMS i w którym wzięłyby udział wszystkie państwa członkowskie. Nasilenie kryzysu związanego z epidemią koronawirusa wymaga podjęcia odważnych i innowacyjnych działań. Szok gospodarczy związany z epidemią koronawirusa będzie tylko tymczasowy, jeśli spotka się z właściwą i skoordynowaną reakcją.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
FERNÁNDEZ Jonás

FERNÁNDEZ Jonás

Koordynator
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania
Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Szybka poprawka CRR: Nowe przepisy zmuszą banki do wpompowania pieniędzy w realną gospodarkę

Komunikat prasowy

Bezprecedensowa jedność na dzisiejszej sesji plenarnej; Grupa S&D utoruje drogę do ambitnego, socjalnego budżetu, przyjaznego dla klimatu

Komunikat prasowy

Wspólny list przewodniczących grup w PE do przywódców UE przed posiedzeniem Rady Europejskiej