Podziel się:

W odpowiedzi na przedstawienie planu działania Komisji Europejskiej w sprawie realizacji Europejskiego filaru praw socjalnych z 2017 roku, przewodnicząca Grupy S&D, eurodeputowana Iratxe García, powiedziała:

- Dzięki ciężkiej pracy portugalskiej prezydencji i komisarza Nicolasa Schmita prawa socjalne w końcu powróciły na swoje miejsce - na sam szczyt unijnej agendy. Prawa socjalne były lekceważone o wiele za długo; zaniedbano je na rzecz wolności gospodarczych. Plan działania Komisji musi teraz stać się początkiem odrodzenia praw socjalnych.

- Gospodarcze skutki pandemii Covid-19 mocno uderzają w MŚP i ludzi, dlatego też musimy pilnie zbudować tamę dla rosnącego kryzysu socjalnego. Gwałtownie rosnący poziom ubóstwa i bezrobocia powoduje wielkie cierpienia, a także grozi wzrostem nierówności, które w dłuższej perspektywie utrudnią odbudowę gospodarki. Naszym priorytetem jest dążenie do osiągnięcia ambitnych celów w postaci redukcji ubóstwa, programu reasekuracji świadczeń dla osób trwale bezrobotnych oraz silnego wymiaru społecznego w ramach programu odbudowy gospodarki, a zwłaszcza w ramach planów odbudowy. Będziemy deptać po piętach przewodniczącej Ursuli von der Leyen i wiceprzewodniczącemu Dombrovskisowi, aby zagwarantować, by nasza reakcja społeczna była odpowiednia dla rozmiarów tego kryzysu, podobnie jak nasza polityka pieniężna i fiskalna. Czas wyciągnąć bazookę praw socjalnych.

- Rozczarował mnie brak powiązania Planu Działania z Zielonym Ładem. Rosnący kryzys społeczny, przejście na kontynent wolny od emisji dwutlenku węgla oraz wstrząs w postaci rewolucji cyfrowej są ze sobą ściśle powiązane i wymagają kompleksowej wizji. Moja Grupa jest liderem w zakresie postępowych polityk, które mają zapewnić, że cyfrowa i zielona transformacja przyniosą postęp społeczny dla wszystkich; będziemy dążyć do tego, aby Europa dotrzymała tej obietnicy.

Eurodeputowana Agnes Jongerius, rzeczniczka Grupy S&D ds. zatrudnienia i praw socjalnych, powiedziała:

- Musimy dążyć do tworzenia nowych, wysokiej jakości miejsc pracy; taki powinien być nasz cel. Aby pokonać ten kryzys w sprawiedliwy sposób, byle jakie miejsca pracy nie wystarczą. Godne miejsce pracy musi zagwarantować czas pracy i wynagrodzenie, za które będziemy mogli utrzymać siebie i swoje rodziny. Rynki pracy w Europie stały się niezwykle elastyczne, a pracownicy płacą za to wysoką cenę. Jesteśmy w punkcie zwrotnym; musimy inwestować w zatrudnienie wysokiej jakości i zakazać zawierania umów zerogodzinowych.

- Cieszymy się, że Komisja włączyła do swojego planu działań społecznych wiele naszych wniosków, takich jak przepisy dotyczące ochrony osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych, wiążące środki dotyczące przejrzystości wynagrodzeń oraz europejski numer ubezpieczenia społecznego. Piłka jest teraz w grze; wzywamy Komisję i rządy UE do zintensyfikowania działań, aby dostosować się do naszych ambicji oraz zobowiązać się do osiągnięcia wiążących celów we wspólnej deklaracji z Parlamentem Europejskim w Porto. Proponowana tablica wyników społecznych to początek, ale jeśli poważnie myślimy o wzmocnieniu praw socjalnych, muszą one zostać osadzone w tej samej strukturze zarządzania, co cele gospodarcze i ekologiczne, aby zapewnić ich egzekwowalność. Europejczycy oczekują od nas, że prawa socjalne staną się rzeczywistością dla wszystkich.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
JONGERIUS Agnes

JONGERIUS Agnes

Head of delegation
Koordynator
Holandia

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Gwarancja dla dzieci: Co piąte dziecko żyje w ubóstwie, dlatego też nadszedł czas, aby socjalistyczna inicjatywa stała się rzeczywistością

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje do ministrów UE, aby wykorzystali okazję do dostosowania polityki gospodarczej i architektury fiskalnej UE do wyzwań przyszłości

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o reformę architektury fiskalnej UE, aby uwzględnić w niej ludzi i planetę, a nie tylko liczby