Podziel się:

Przed rozpoczęciem sześciomiesięcznej portugalskiej prezydencji w Unii Europejskiej, co nastąpi 1 stycznia 2021 roku, przewodniczący Parlamentu Europejskiego i liderzy grup parlamentarnych spotkali się dziś rano z premierem Portugalii, António Costą i sześciorgiem portugalskich ministrów.

Grupa S&D wezwała rządy Węgier i Polski do zaakceptowania mechanizmu praworządności i do umożliwienia jak najszybszego przyjęcia kolejnego, siedmioletniego europejskiego budżetu i Planu Odbudowy.

Po posiedzeniu Iratxe García powiedziała:

- Jestem przekonana, że portugalska prezydencja będzie okazją do pokazania, że ​​możemy przezwyciężyć kryzys społeczno-gospodarczy wywołany pandemią Covid-19 dzięki polityce opartej na solidarności i dzięki opiece nad najsłabszymi. Portugalski rząd, na czele którego stoi António Costa, udowodnił już, że polityka oszczędnościowa nie działa, dzięki humanitarnemu zarządzaniu kryzysem finansowym z 2008 roku.

- Pięć celów portugalskiej prezydencji to także główne cele Grupy S&D: wzmocnienie gospodarczej odporności Europy w oparciu o solidarność i gotowość; postęp w kwestii filaru społecznego dzięki wzmocnieniu polityki publicznej w ramach walki z ubóstwem, wspieraniu tworzenia nowych miejsc pracy oraz wzmocnieniu systemów opieki zdrowotnej; przyspieszenie sprawiedliwej transformacji cyfrowej; zrównoważone przejście na zieloną gospodarkę, które nie pominie nikogo; oraz odbudowę multilateralizmu i partnerstw międzynarodowych.

- Nasza rodzina polityczna pozostaje stanowcza w obronie praworządności i chcemy, aby porozumienie osiągnięte przez Parlament, Komisję i Radę było przestrzegane. Wątpliwości i sprzeciw wobec tego porozumienia zgłasza wyłącznie prawica, która nie może być zjednoczona i musi rozwiązać swoje wewnętrzne problemy.

- Aby pomyślnie zrealizować ambitny program przedstawiony przez portugalską prezydencję, potrzebujemy jak najszybszego przyjęcia europejskiego budżetu. Mam nadzieję, że eurodeputowani EPL i EKR zdołają przekonać rządy Węgier, Polski i Słowenii do zaakceptowania mechanizmu praworządności i odblokowania funduszy.

Przewodniczący portugalskiej delegacji w Grupie S&D, eurodeputowany Carlos Zorrinho, powiedział:

- Portugalska delegacja w Grupie S&D, wraz z kierownictwem Grupy, będzie silnie i aktywnie wspierać przyszłą prezydencję w UE.

- Będziemy zaangażowani we wzmocnienie społecznego wymiaru europejskiego projektu poprzez zapewnienie tego, aby ekologiczna i cyfrowa transformacja miała w swoim centrum silne, „czerwone serce”. Musimy powiązać ze sobą i wzmocnić te priorytety, aby przezwyciężyć obecny kryzys i utorować drogę do bardziej odpornej i zrównoważonej przyszłości.

- Przyjmujemy z zadowoleniem i jesteśmy gotowi wspierać plany portugalskiej prezydencji dotyczące zapewnienia UE lepszej pozycji na arenie międzynarodowej, jako światowego lidera i mocarstwa, opowiadającego się za multilateralizmem. Przywrócenie dobrych i historycznych stosunków transatlantyckich z nową administracją USA oraz planowane szczyty z Afryką i Indiami są niezwykle ważne dla osiągnięcia tych celów.

- Będziemy wspólnie walczyć o to, aby wdrożyć szybką i skuteczną reakcję na pandemię, która musi obejmować lepszą koordynację pomiędzy państwami członkowskimi oraz wdrożenie sprawiedliwego i skutecznego planu szczepień na szczeblu UE.   

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

pCBCR: Grupa S&D jest gotowa do rozpoczęcia jutro negocjacji w sprawie kluczowego narzędzia w kwestii przejrzystości podatkowej

Komunikat prasowy

Dyrektywa MiFID: Grupa S&D odrzuca nacisk konserwatystów na deregulację, udającą środek kryzysowy w następstwie pandemii Covid-19

Komunikat prasowy

Europejski Instrument na rzecz Odbudowy został zatwierdzony przez Parlament. Teraz nadszedł czas, aby państwa członkowskie przyspieszyły prace nad planami krajowymi