Podziel się:

Komisja Zatrudnienia w Parlamencie Europejskim poparła dziś Socjalistów i Demokratów i zagłosowała za istotnymi poprawkami gwarancji dla młodzieży, zwłaszcza w zakresie kryteriów jakości i wynagrodzenia za staże. W ramach głosowania w tej sprawie eurodeputowani wezwali Komisję i państwa członkowskie, by raz na zawsze zaprzestały praktyki bezpłatnych staży na unijnym rynku pracy, poprzez wprowadzenie wspólnego instrumentu prawnego, zapewniającego i egzekwującego sprawiedliwe wynagrodzenie za szkolenia, staże i praktyki.

Brando Benifei, eurodeputowany S&D odpowiedzialny za gwarancję dla młodzieży, powiedział:

- W przyjętym dziś sprawozdaniu Komisja Zatrudnienia domaga się nie tylko tak bardzo potrzebnej i gruntownej reformy gwarancji dla młodzieży, w szczególności poprzez wprowadzenie wiążących kryteriów w zakresie jakości ofert pracy i staży, ale także wzywa do przeglądu ram prawnych w kwestii jakości staży. Zasada sprawiedliwego wynagrodzenia i wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów, w tym instrumentu SURE, musi być teraz zapewniona bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, aby wspierać młodych ludzi, będących w potrzebie.

- Gwarancja dla młodzieży pomogła milionom młodych ludzi przekroczyć próg pracy zarobkowej. Ekonomiczne skutki pandemii COVID-19 po raz kolejny stwarzają ogromne przeszkody dla młodych ludzi w znalezieniu pracy dobrej jakości. Niebezpieczeństwo wyzysku jest bardzo realne. Czas zrobić coś więcej. W naszych poprawkach, które zostały przyjęte w dzisiejszym głosowaniu, nazwaliśmy praktykę bezpłatnych staży zgodnie z jej prawdziwym charakterem: formą wyzysku pracowników i łamania praw młodych ludzi. Nieodpłatne staże i praktyki muszą zostać zakazane na europejskich rynkach pracy. Parlament Europejski broni prawa milionów młodych Europejczyków do sprawiedliwego traktowania w miejscu pracy w celu poprawy ich ekonomicznych i społecznych warunków życia. Dzięki Grupie S&D prawa młodzieży ponownie znalazły się na pierwszym miejscu w programie Unii Europejskiej. Naszych osiągnięć będziemy bronić w czasie posiedzenia plenarnego.

Eurodeputowana Agnes Jongerius, rzeczniczka Grupy S&D ds. zatrudnienia, powiedziała:

- Gwarancja dla młodzieży pomogła już milionom młodych Europejczyków w znalezieniu pracy i szkolenia. Teraz, gdy kryzys COVID-19 tak mocno uderza w zatrudnienie, gwarancja dla młodzieży może pomóc zapobiec temu, by w Europie wyrosło „stracone pokolenie”. Jestem dumna z faktu, że moja rodzina polityczna odegrała kluczową rolę w tworzeniu gwarancji dla młodzieży, a teraz pracujemy nad jej dalszym wzmocnieniem, aby mogła ona sprostać nowym wyzwaniom. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby nie dopuścić, aby młodzi ludzie zostali uwięzieni w błędnym kole bezpłatnych staży, niepewnej pracy lub bezrobocia.

Uwaga dla wydawców:

W następstwie kampanii Partii Europejskich Socjalistów oraz Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim oraz dzięki wnioskowi, któremu przewodził socjalistyczny komisarz UE, László Andor, unijna gwarancja dla młodzieży została ustanowiona na podstawie zalecenia Rady, przyjętego w kwietniu 2013 roku. Od 2014 roku do krajowych programów gwarancji dla młodzieży przystąpiło ponad 16 mln młodzi ludzi, a 10 mln z nich przyjęło ofertę pracy, szkolenia, stażu lub przyuczenia do zawodu.

Program gwarancji dla młodzieży ma na celu zapewnienie, by każda młoda osoba poniżej 30 roku życia otrzymała dobrej jakości ofertę pracy, szkolenia, stażu lub praktyki w ciągu czterech miesięcy od zarejestrowania się w urzędzie pracy. Gwarancja dla młodzieży pomogła w zmniejszeniu bezrobocia młodzieży oraz liczby młodych ludzi niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się w całej Europie.

Zaangażowani europosłowie

JONGERIUS Agnes

JONGERIUS Agnes

Head of delegation
Koordynator
Holandia
BENIFEI Brando

BENIFEI Brando

Head of delegation
Członek
Włochy

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Ożywienie Inicjatywy Progressive Society: Nadszedł czas na przebudowę kapitalizmu i mamy na to plan

Komunikat prasowy

W obliczu kryzysu, związanego z pandemią Covid-19, Grupa S&D broni naszych obywateli i naszej planety przed niepoprawnymi ideologami polityki oszczędnościowej

Komunikat prasowy

Grupa S&D o programie prac Komisji na 2021 rok: „Nie ma czasu do stracenia w kwestii spełnienia oczekiwań obywateli UE!”