Podziel się:

Po dwudniowym posiedzeniu Rady Europejskiej z udziałem przywódców państw członkowskich, przewodnicząca Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Iratxe García powiedziała:

- Cieszę się, że Rada Europejska uzgodniła porozumienie w sprawie osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku, pomimo sprzeciwu ze strony jednego państwa członkowskiego. Pokazuje to, dlaczego musimy zmienić zasadę jednomyślności. Jeśli chcemy, aby Unia Europejska działała szybko i stawiała czoła licznym wyzwaniom, przed jakimi stoi Europa, musimy być bardziej elastyczni. Jest to kwestia, którą musimy się zająć, kiedy będziemy dyskutować o przyszłości UE oraz o tym, w jaki sposób wprowadzić większy dynamizm i inkluzywność do procesu decyzyjnego w UE.

- Mam nadzieję, że przywódcy państw członkowskich wykażą się determinacją, jeśli chodzi o zapewnienie środków finansowych, pozwalających osiągnąć neutralność węglową w sprawiedliwy sposób dla wszystkich naszych obywateli. Ta ekologiczna i ekonomiczna transformacja musi przynieść korzyści wszystkim, a nie tylko tym, którzy mogą sobie pozwolić na remont domu lub zakup nowego samochodu. Nie pozwólmy na to, aby mniejszość państw członkowskich zablokowała przyszłość Europy.

- Ramy i główne narzędzia niezbędne do osiągnięcia neutralności klimatycznej są zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie, ale potrzebujemy również środków finansowych, które będą odpowiadały naszym ambicjom. Przywódcy podkreślili znaczenie sprawiedliwej transformacji, a Grupa S&D w pełni się z tym zgadza. Jeśli chcemy upewnić się, że nikt ani żaden region nie pozostanie w tyle, musimy uzgodnić odpowiedni długoterminowy budżet, który zagwarantuje sprawiedliwe przejście ku bardziej ekologicznej przyszłości w Europie.

- Wyrażam także ubolewanie z powodu tego, że Rada Europejska nie dyskutowała ponownie o otwarciu negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną. Ich przyszłość jest w Unii i mam nadzieję, że przywódcy państw członkowskich jak najszybciej odblokują sytuację w tej kwestii. To ważna decyzja dla obywateli tych dwóch krajów i nie należy jej odkładać do wiosennego posiedzenia Rady.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe
GARCÍA PÉREZ Iratxe
Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson
MARTIN DE LA TORRE Victoria
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Od Göteborga do Porto: Socjaliści wytyczają drogę do bardziej sprawiedliwej Europy
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Szczepionka jest dobrem publicznym, a Komisja powinna znieść wszelkie bariery związane z prawami własności intelektualnej
Komunikat prasowy
Grupa S&D chce wypełnić lukę między regionami Europy dzięki zrównoważonej i inteligentnej mobilności