Podziel się:

UE ma obecnie możliwość zwiększenia swojej globalnej konkurencyjności w dziedzinie cyfrowej oraz rozwijania swoich strategicznych zdolności cyfrowych. Socjaliści i Demokraci zdecydowanie walczyli o odpowiednie finansowanie dla programu „Cyfrowa Europa”, powiązanego z siedmioletnim budżetem Unii i zgodnego z naszymi celami klimatycznymi, a Parlament Europejski zatwierdził dziś jego ostateczną wersję.

Eurodeputowany Carlos Zorrinho, negocjator Grupy S&D ds. niniejszego sprawozdania, powiedział:

- Zatwierdzenie programu „Cyfrowa Europa” jest ważne ze względu na wielkość zawartych w nim inwestycji, wynoszących 7,588 miliarda euro, a także z racji jego naukowych i technologicznych priorytetów. Jest on jednak również ważny z tego powodu, iż jest osadzony we wspólnych wartościach Unii Europejskiej i w etycznym zobowiązaniu do ich przestrzegania; pozwoli on nam potwierdzić geopolityczne znaczenie UE w ramach drugiej fali cyfryzacji, co pomoże sprawić, że stanie się ona bardziej demokratyczna, ekologiczna i sprzyjająca włączeniu społecznemu.

- Z racji zdecentralizowanego i połączonego w sieć modelu jego wdrażania, chciałbym również podkreślić wkład, jaki program ten wniesie do zmniejszenia wykluczenia cyfrowego, rozwijania umiejętności oraz promowania spójności i konwergencji między różnymi obszarami Unii Europejskiej.

Eurodeputowany Dan Nica, rzecznik Grupy S&D ds. badań naukowych i innowacji, powiedział:

- Program ten ma na celu zapewnienie, aby Europa stała się bardziej autonomiczna i niezależna od innych globalnych podmiotów w zakresie kluczowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja czy superkomputery. Nie możemy pozwolić na to, aby pandemia nas spowolniła. Musimy już teraz inwestować w technologie, jeśli chcemy pozostać konkurencyjni na arenie globalnej. Aby to osiągnąć, musimy najpierw zmniejszyć przepaść cyfrową między naszymi własnymi państwami członkowskimi, zwiększyć spójność między terytoriami oraz zapewnić większą pomoc obszarom, które pozostają w tyle. Punkty te zostały już uzgodnione; teraz musimy podjąć konkretne działania, aby je zrealizować. Chcemy konkurencyjnej, cyfrowej Europy, która będzie w stanie mówić jednym głosem we wszystkich kwestiach cyfrowych.

Eurodeputowany Ismail Ertug, wiceprzewodniczący Grupy S&D, odpowiedzialny za kwestie cyfrowe, powiedział:

- Żaden spośród dziesięciu najbardziej cenionych cyfrowych startupów na świecie nie ma swojej siedziby w UE. A kryzys związany z koronawirusem jedynie wzmocnił potrzebę transformacji cyfrowej. Demonstrując siłę, chcemy wynieść Europę na cyfrowy szczyt. W ramach programu „Cyfrowa Europa” inwestujemy prawie 7,6 mld euro w ważne obszary wysokowydajnej infrastruktury obliczeniowej i przetwarzania danych, sztucznej inteligencji i bezpieczeństwa cybernetycznego oraz zaawansowanych umiejętności cyfrowych w sektorze prywatnym i publicznym. Cyberbezpieczeństwo to podstawa udanej cyfryzacji. Musimy chronić nasze dane, ale także nasze demokracje.

- Bez nabycia zaawansowanych umiejętności cyfrowych przez obecnych i przyszłych pracowników, nie będzie udanej cyfryzacji. Dlatego inwestujemy w ludzi. Dzięki europejskim centrom innowacji cyfrowych (EDIH) ułatwiamy dostęp do potencjału cyfrowego, technologii i know-how wszystkim przedsiębiorstwom, a zwłaszcza MŚP.

Uwaga dla wydawców:

Uzgodniony budżet programu wynosi 7 588 000 000 euro na lata 2021-2027 i ma zostać przeznaczony na finansowanie pięciu obszarów:

• Wysokowydajna infrastruktura obliczeniowa - 2 266 914 000 euro (na projekty budowy i wzmocnienia superkomputerów i przetwarzania danych w Europie)

• Sztuczna inteligencja (SI) - 2 061 956 000 euro (pomoc w upowszechnianiu SI w europejskiej gospodarce i społeczeństwie)

• Cyberbezpieczeństwo i zaufanie - 1 649 566 000 euro (wzmocnienie cyberobrony i unijnego przemysłu w zakresie cyberbezpieczeństwa)

• Umiejętności cyfrowe - 577 347 000 euro (zwiększenie zaawansowanych umiejętności cyfrowych)

• Cyfrowa transformacja administracji publicznej i interoperacyjność - 1 072 217 000 euro (cyfrowa transformacja usług publicznych i ich unijna interoperacyjność).

Zaangażowani europosłowie

ERTUG Ismail
ERTUG Ismail
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy
NICA Dan
NICA Dan
Head of delegation
Koordynator
Rumunia
ZORRINHO Carlos
ZORRINHO Carlos
Head of delegation
Członek
Portugalia

Kontakt dla prasy

Chiru Dana
CHIRU Dana
Assistant
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Ludzie zawsze będą w centrum jednolitego rynku cyfrowego - mówi Grupa S&D
Komunikat prasowy
Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku oznacza odejście od paliw kopalnych już teraz - mówi Grupa S&D
Komunikat prasowy
Program Kosmiczny UE na lata 2021-2027 jest gotowy do startu