Podziel się:

Po ogłoszeniu porozumienia na posiedzeniu Rady Europejskiej, przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García, powiedziała:

- Rada Europejska osiągnęła historyczne porozumienie, a teraz nadszedł czas, aby głos zabrał Parlament Europejski. Aby zapewnić jak największą rozliczalność i przejrzystość, Parlament Europejski i Rada muszą mieć równe prawa, nie tylko przy zatwierdzaniu kolejnego wieloletniego budżetu, ale także w zakresie zarządzania Funduszem Odbudowy.

- Doceniamy wielkość Funduszu Odbudowy i przełomowe kroki, przyjęte przez krajowe rządy, takie jak emisja wspólnego długu. UE nowej generacji będzie finansowana z euroobligacji, a większość z 750 miliardów euro zostanie rozdysponowana w formie dotacji wypłacanych za pośrednictwem nowego koszyka środków własnych. Jako Socjaliści i Demokraci, mamy mapę drogową mającą na celu wzmocnienie zasobów własnych UE i będziemy do tego dążyć w najbliższych miesiącach; jest to jedyny sposób, aby UE solidarnie i bez dodatkowego obciążania obywateli i krajów członkowskich płaciła na Fundusz Odbudowy.

- Będziemy bardzo czujni w zakresie zarządzania. Nie zaakceptujemy reform strukturalnych narzuconych przez jakiekolwiek państwo członkowskie. Tym razem na pierwszym miejscu postawimy ludzi, mających do czynienia z kryzysem, a to oznacza osiągnięcie równowagi pomiędzy wymiarem gospodarczym, społecznym i ekologicznym naszej polityki, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem. Nie zgodzimy się też na osłabienie zasady warunkowości, jeśli chodzi o przestrzeganie zasad demokracji i praworządności. Wszelkie autorytarne reżimy powinny to wyraźnie zrozumieć.

- Jednak, jeśli chodzi o budżet na następne 7 lat, nie spełnia on naszych potrzeb. Nie spełnia on ambicji politycznych, wyrażonych w Europejskim Zielonym Ładzie lub w agendzie cyfrowej. Nie ma sensu rezygnować z takich transformacyjnych polityk, jak Horyzont Europa, Program InvestEU, Rozwój i Pomoc Humanitarna, Erasmus+ czy Europa Cyfrowa. Są to strategiczne polityki, których potrzebujemy, aby odbudować nasze geopolityczne znaczenie, niezależność przemysłową i spójność społeczną.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Tuttlies Utta
Head of Department

TUTTLIES Utta

Niemcy
Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Budżet UE na rok 2022 będzie miał silne, postępowe jądro, koncentrujące się na kwestiach społecznych i ekologicznych

Komunikat prasowy

Zielone światło dla wykorzystania zasobów własnych do szybkiej odbudowy społecznej i gospodarczej w Europie

Komunikat prasowy

Grupa S&D odnosi sukcesy w zakresie efektywnej minimalnej stawki podatkowej, która przyniesie przełom w dziedzinie sprawiedliwości podatkowej