Opublikowane:
Podziel się:

Na dzisiejszej konferencji wszystkich przewodniczących grup politycznych Iratxe García wezwała przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassolego, aby zaapelował do przywódców krajowych o odblokowanie negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych w czasie przemówienia, które wygłosi do nich w dniu 12 grudnia.

Iratxe García powiedziała:

 - Parlament Europejski czeka już od ponad roku na to, by Rada była gotowa rozmawiać o budżecie, jakiego potrzebuje Europa. Nowa Komisja Europejska będzie już działać w przyszłym tygodniu, a wkrótce zostaną przedstawione nowe ważne akty prawne, takie jak Nowy Zielony Ład. Nie będziemy mogli wykonać w pełni naszej pracy, dopóki nie dowiemy się, czy kluczowe obszary polityki będą miały zapewnione wystarczające fundusze.

- Poprosiłam dzisiaj przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Davida Sassolego, aby zażądał pilnego porozumienia w tej kwestii od Rady Europejskiej podczas posiedzenia przed końcem tego roku. Nie można dłużej opóźniać przyjęcia nowego budżetu; musi on być również wystarczająco ambitny, aby odpowiadał na potrzeby i żądania obywateli UE.

- Parlament zdecydowanie poparł wczoraj nową Komisję, ale teraz musimy się przekonać, czy Rada jest równie zaangażowana w kwestii spełnienia oczekiwań obywateli.

- Moja Grupa z pewnością wywiąże się ze zobowiązań podjętych przez Komisję. Cieszę się, że w dniach 11-12 grudnia odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie plenarne w celu przeprowadzenia dogłębnej dyskusji w Parlamencie Europejskim w kwestii Nowego Zielonego Ładu.

- Poprosiłam również przewodniczącego Sassolego o przeanalizowanie sposobu, w jaki Parlament będzie pracował w celu zapewnienia i monitorowania wdrażania celów zrównoważonego rozwoju (SDG) w nowym prawodawstwie UE. Nowy Zielony Ład dotyczy nie tylko klimatu. Musimy zagwarantować, by dążenie do zrównoważonego rozwoju objęło również walkę z nierównościami i ubóstwem, edukację oraz wszystkie pozostałe cele zrównoważonego rozwoju.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Eurogrupa musi wykazać się determinacją, aby uchronić strefę euro przed ogólnoświatowym szokiem gospodarczym - mówią García i Staniszew

Komunikat prasowy

Tymczasowy instrument wsparcia dla pracowników w UE powinien stanowić podstawę prawdziwego systemu reasekuracji na wypadek bezrobocia - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Grupa S&D popiera środki legislacyjne w ramach walki z epidemią COVID-19 na nadzwyczajnej sesji plenarnej