Podziel się:

Podczas dzisiejszej debaty plenarnej na temat stanu Unii przewodnicząca Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Iratxe García powiedziała:

- Stan Unii nie jest dobry, nie tylko dlatego, że pandemia wstrząsnęła nami w nieoczekiwany sposób, ale także dlatego, że ujawniła ona inne problemy, których rozwiązanie odwlekaliśmy od wielu lat z powodu braku politycznej woli. Myślę o pakcie migracyjnym, ale także o niekompletnych narzędziach do zarządzania strefą euro, a także o przestarzałych wskaźnikach ekonomicznych do pomiaru rozwoju gospodarczego i społecznego. Myślę również o mikroskopijnych zasobach własnych.

- Jest jednak coś, co zrobiliśmy dobrze: Tym razem odpowiedź na kryzys oprzemy na ludziach i solidarności, a nie na polityce oszczędnościowej.

- Ludzie winią UE za problemy, w przypadku których nie ma ona zdolności do podejmowania działań. Ale najgorsze, co moglibyśmy zrobić, byłoby rozczarowanie, wynikające z braku odwagi.

- Od dziesięcioleci rozmawiamy o zasobach własnych i zdolności fiskalnej, proponując takie wnioski, jak ten w sprawie wprowadzenia podatku od transakcji finansowych (PTF). Jest rzeczą całkowicie nie do przyjęcia, by ​​presja fiskalna obciążała pracowników, a nie spekulantów. Krążą również inne propozycje i jesteśmy na nie otwarci. Ale nadszedł czas na podjęcie decyzji, ponieważ musimy zainwestować w ekologiczną i cyfrową transformację, budując silną sieć społeczną, by nie pozostawić nikogo w tyle. Nadszedł czas, aby zainwestować w odporną Europę, zaprezentowaną w sprawozdaniu dotyczącym prognozy strategicznej.

- Nie zapominajmy o tym, że troska o ludzi również jest częścią zrównoważonego rozwoju. Teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej musimy nalegać na przyjęcie strategii walki z ubóstwem, w tym gwarancji dla dzieci oraz dyrektywy w sprawie płacy minimalnej.

- Trwa pogłębiona dyskusja na temat reformy naszego zarządzania gospodarczego. Mamy do czynienia z kolejną fundamentalną dyskusją, w której musimy kierować się naszymi wartościami. Niepokojące jest pogarszanie się sytuacji w dziedzinie praworządności w niektórych państwach członkowskich. Niedopuszczalne jest to, aby niektóre miasta w UE deklarowały, że są wolne od LGBTI. Domagamy się od Rady niezwłocznego przyjęcia stanowiska w sprawie mechanizmu praworządności w celu jak najszybszego rozpoczęcia negocjacji w tej sprawie.

Iratxe García zaproponowała również wprowadzenie europejskiego bonu kulturalnego dla ludzi młodych i bezrobotnych, jako sposobu wsparcia sektora kreatywnego i sektora kultury oraz wniesienia wkładu w rozwój krytycznej europejskiej społeczności obywatelskiej.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Ożywienie Inicjatywy Progressive Society: Nadszedł czas na przebudowę kapitalizmu i mamy na to plan

Komunikat prasowy

W obliczu kryzysu, związanego z pandemią Covid-19, Grupa S&D broni naszych obywateli i naszej planety przed niepoprawnymi ideologami polityki oszczędnościowej

Komunikat prasowy

Grupa S&D o programie prac Komisji na 2021 rok: „Nie ma czasu do stracenia w kwestii spełnienia oczekiwań obywateli UE!”