Opublikowane:
Podziel się:

Dobre wieści dla pracowników mobilnych w Unii Europejskiej: Parlament Europejski uzgodnił w negocjacjach z państwami członkowskimi aktualizację przepisów dotyczących koordynacji zabezpieczenia społecznego, w tym zasiłków dla bezrobotnych, opieki długoterminowej oraz świadczeń rodzinnych, jak też uzgodnił lepsze zasady w zakresie delegowania pracowników oraz przepisów w tej dziedzinie.

Guillaume Balas, negocjator z Grupy S&D z ramienia Parlamentu Europejskiego, powiedział:

Udało nam się dojść do postępowego porozumienia, którego założenia stawiają w centrum zainteresowania pracowników. W czasach zwiększającej się mobilności społecznej ochrona praw pracowników jest niezwykle istotna. Jeśli pracownik przeniesie się do innego państwa członkowskiego, może „zabrać” ze sobą do 6 miesięcy uprawnień przysługujących mu w okresie bezrobocia, natomiast pracownicy przygraniczni z co najmniej 6-miesięcznym stażem działalności będą mogli „eksportować” do 15 miesięcy zasiłku dla bezrobotnych. Państwa członkowskie nie będą już mogły jednostronnie stosować okresów krajowych. Zwiększy to poczucie bezpieczeństwa pracowników w Europie.  

Sukcesem jest też wprowadzenie dodatkowych obostrzeń w zakresie delegowania pracowników i przepisów w tej dziedzinie – nowe przepisy polepszą współpracę między państwami członkowskimi oraz udoskonalą narzędzia do zwalczania potencjalnych nadużyć. Jednym z nowych środków jest wprowadzenie obowiązku powiadamiania z wyprzedzeniem o rozpoczynaniu czynności zawodowych w innym państwie członkowskim we wszystkich przypadkach oprócz podróży służbowych.  My, Socjaliści i Demokraci, jesteśmy przeciwni lukom prawnym, które działają na niekorzyść pracowników.

Udało się nam również doprowadzić do większej pewności i przejrzystości prawnej w kwestii świadczeń dla osób będących opiekunami długoterminowymi. Wedle nowych wytycznych państwa członkowskie będą mogły wypłacać świadczenia rodzinne w całości obojgu pracującym rodzicom. W ten sposób dzielenie się obowiązkami rodzicielskimi usunie z drogi potencjalne czynniki finansowe zniechęcające rodziców. Naszym celem było doprowadzenie do równego traktowania pracowników mobilnych. Z tego powodu pomysły takie jak indeksacja świadczeń rodzinnych zostało stanowczo odrzucone przez wszystkie trzy instytucje.  

Kontakt dla prasy

WOLSCHLAGER Markus
Political Advisor
Austria

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Będziemy naciskać na desygnowaną na wiceprzewodniczącą Komisji, Šuicę, aby zapewnić pełne zaangażowanie ludzi w debatę na temat przyszłości Europy - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Schmit jest odpowiednią osobą do teki ds. zatrudnienia i spraw socjalnych - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Iratxe García przemawia do grupy parlamentarnej SPD w Berlinie: „Liczymy na Was w kwestii budowy bardziej zrównoważonej i postępowej Europy”