Podziel się:

Dobre wieści dla pracowników mobilnych w Unii Europejskiej: Parlament Europejski uzgodnił w negocjacjach z państwami członkowskimi aktualizację przepisów dotyczących koordynacji zabezpieczenia społecznego, w tym zasiłków dla bezrobotnych, opieki długoterminowej oraz świadczeń rodzinnych, jak też uzgodnił lepsze zasady w zakresie delegowania pracowników oraz przepisów w tej dziedzinie.

Guillaume Balas, negocjator z Grupy S&D z ramienia Parlamentu Europejskiego, powiedział:

Udało nam się dojść do postępowego porozumienia, którego założenia stawiają w centrum zainteresowania pracowników. W czasach zwiększającej się mobilności społecznej ochrona praw pracowników jest niezwykle istotna. Jeśli pracownik przeniesie się do innego państwa członkowskiego, może „zabrać” ze sobą do 6 miesięcy uprawnień przysługujących mu w okresie bezrobocia, natomiast pracownicy przygraniczni z co najmniej 6-miesięcznym stażem działalności będą mogli „eksportować” do 15 miesięcy zasiłku dla bezrobotnych. Państwa członkowskie nie będą już mogły jednostronnie stosować okresów krajowych. Zwiększy to poczucie bezpieczeństwa pracowników w Europie.  

Sukcesem jest też wprowadzenie dodatkowych obostrzeń w zakresie delegowania pracowników i przepisów w tej dziedzinie – nowe przepisy polepszą współpracę między państwami członkowskimi oraz udoskonalą narzędzia do zwalczania potencjalnych nadużyć. Jednym z nowych środków jest wprowadzenie obowiązku powiadamiania z wyprzedzeniem o rozpoczynaniu czynności zawodowych w innym państwie członkowskim we wszystkich przypadkach oprócz podróży służbowych.  My, Socjaliści i Demokraci, jesteśmy przeciwni lukom prawnym, które działają na niekorzyść pracowników.

Udało się nam również doprowadzić do większej pewności i przejrzystości prawnej w kwestii świadczeń dla osób będących opiekunami długoterminowymi. Wedle nowych wytycznych państwa członkowskie będą mogły wypłacać świadczenia rodzinne w całości obojgu pracującym rodzicom. W ten sposób dzielenie się obowiązkami rodzicielskimi usunie z drogi potencjalne czynniki finansowe zniechęcające rodziców. Naszym celem było doprowadzenie do równego traktowania pracowników mobilnych. Z tego powodu pomysły takie jak indeksacja świadczeń rodzinnych zostało stanowczo odrzucone przez wszystkie trzy instytucje.  

Kontakt dla prasy

Wolschlager Markus

WOLSCHLAGER Markus

Political Advisor
Austria

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa Komisję do zwiększenia ambicji w odniesieniu do ludzi młodych

Komunikat prasowy

Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia: Pomimo sprzeciwu ze strony EPL, Grupa S&D wprowadza postępowe polityki, aby zapewnić sprawiedliwą odbudowę

Komunikat prasowy

Podczas gdy w rzeźniach mają miejsce nowe skandale związane z zakażeniami COVID-19, Grupa S&D apeluje o sprawiedliwe traktowanie pracowników sezonowych