Podziel się:

Przewodnicząca Grupy Socjalistów i Demokratów, Iratxe García, przyjęła z zadowoleniem przedstawiony wczoraj przez Komisję Europejską komunikat w sprawie pierwszych wniosków wyciągniętych z pandemii Covid-19. Socjaliści i Demokraci popierają kluczowe wnioski, zawarte w tym dokumencie, takie jak przyjęcie do końca roku prawodawstwa dotyczącego Unii Zdrowia, usprawnienie systemu wczesnego ostrzegania oraz osiągnięcie stałej zdolności do wyprodukowania 300 milionów szczepionek w ciągu sześciu miesięcy w przypadku jakiegokolwiek nowego zagrożenia zdrowia publicznego.

Przewodnicząca Grupy S&D nalega jednak na konieczność przeprowadzenia szerszej analizy ostatnich 18 miesięcy oraz wezwała do powołania komisji specjalnej w Parlamencie Europejskim.

Eurodeputowana Iratxe García powiedziała: 

- Dokument przygotowany przez Komisję rzuca światło na poważne niedociągnięcia, które jako Socjaliści i Demokraci sygnalizujemy od dłuższego czasu, takie jak potrzeba ciągłych i większych inwestycji w systemy opieki zdrowotnej oraz potrzeba większej liczby partnerstw publiczno-prywatnych w celu zbudowania silniejszych łańcuchów dostaw dla sektorów krytycznych, takich jak sprzęt medyczny i leki.

- Teraz jest rzeczą jasną, że UE zbyt długo lekceważyła politykę publiczną, ponieważ miała obsesję na punkcie oszczędnościowej i neoliberalnej polityki. Cieszę się, że czasy się zmieniły i teraz wszyscy jesteśmy świadomi konsekwencji leseferyzmu. Czas, aby zainwestować w to, co należy do nas wszystkich. Tylko polityka publiczna może zagwarantować, że nasze społeczeństwa będą przygotowane na każdy kolejny kryzys.

- Ale kryzys związany z pandemią Covid-19 dotyczy nie tylko zdrowia; jest to także kryzys społeczny i gospodarczy. Mocno uderzył on w ludzi; wiemy także, że zmiana klimatu i utrata bioróżnorodności mogły również ułatwić pojawienie się i rozprzestrzenianie wirusa. Dlatego też musimy wyjść poza aspekty zdrowotne i przeprowadzić bardziej wszechstronną i przekrojową analizę tego kryzysu. Powinno to być zadaniem komisji specjalnej w Parlamencie Europejskim; chodzi o omówienie wszystkich aspektów, od zdrowia po aspekty społeczne i gospodarcze, od edukacji po kulturę i turystykę, a także o wpływ pandemii na nasze wolności obywatelskie i naszą demokrację oraz ich globalny wymiar. Ta komisja specjalna mogłaby przedstawić swoje pierwsze wnioski za rok.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe
GARCÍA PÉREZ Iratxe
Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson
MARTIN DE LA TORRE Victoria
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem pakiet klimatyczny „Fit for 55”: Będziemy pracować nad tym, aby ta kluczowa transformacja była sprawiedliwa i zrównoważona pod względem społecznym
Komunikat prasowy
Grupa S&D przedstawia swoje stanowisko w sprawie szczepionek; kluczowe znaczenie ma przygotowanie UE na wszelkie nowe pandemie
Komunikat prasowy
Grupa S&D: 8. program działań w zakresie środowiska powinien ukierunkować UE na zrównoważoną gospodarkę dobrobytu i ochronę różnorodności biologicznej