Podziel się:

Eurodeputowani zatwierdzają dziś nowe przepisy UE, które pomogą zwalczać rozpowszechnianie w Internecie treści o charakterze terrorystycznym, chroniąc jednocześnie wolność wypowiedzi i informacji. Nowe przepisy dają władzom w państwach członkowskich UE możliwość zapewnienia, aby dostawcy usług hostingowych, tacy jak Google czy Facebook, usuwali treści online o charakterze terrorystycznym tak szybko, jak to możliwe.

Grupa S&D walczyła o szereg zabezpieczeń, w tym o ochronę treści edukacyjnych, dziennikarskich, artystycznych lub badawczych przed tymi przepisami. Upewniliśmy się również, że nie będzie automatycznego filtrowania, a państwa członkowskie, w których zlokalizowany jest hosting, będą miały ostatnie słowo w kwestii usuwania konkretnych treści.

Nowe przepisy dotyczące zapobiegania rozpowszechnianiu w Internecie treści o charakterze terrorystycznym zostaną omówione przez eurodeputowanych dziś wieczorem i zostaną zatwierdzone po debacie.

Marina Kaljurand, negocjatorka Grupy S&D ds. zapobiegania rozpowszechnianiu w Internecie treści o charakterze terrorystycznym, powiedziała:

- Walka z terroryzmem toczy się zarówno w Internecie, jak i poza nim, dlatego też uzgodniliśmy jasne i przejrzyste przepisy dotyczące usuwania treści o charakterze terrorystycznym w Internecie, chroniąc jednocześnie nasze podstawowe prawa i wolności. Parlament bardzo ciężko pracował nad tym, aby zagwarantować, że dostawcy usług hostingowych nie będą zobowiązani do korzystania z automatycznych narzędzi lub stosowania filtrów treści. Oprócz tego usługodawcy nie będą narażeni na niesprawiedliwe kary, jeśli istnieć będą obiektywne powody, dla których nie mogą usunąć danych treści po upływie jednej godziny.

- Świat online nie uznaje granic, dlatego też ważne jest również, aby współpraca transgraniczna w zakresie usuwania treści w UE była szczelna z prawnego punktu widzenia. Dlatego też wprowadziliśmy jasne przepisy dotyczące nakazów usunięcia treści, aby organy państw członkowskich, w których znajduje się dostawca usług hostingowych, były od teraz zaangażowane w proces usuwania od samego początku i by miały one ostatnie słowo w kwestii usuwania i sprawdzania wszelkich treści naruszających prawo. W przypadku, gdy użytkownicy będą chcieli zakwestionować decyzję o usunięciu treści, będą mogli i będą w stanie to zrobić we wszystkich państwach członkowskich. Aby zapewnić możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, treść ta będzie przechowywana przez 6 miesięcy, aby umożliwić weryfikację decyzji lub w celu ścigania przestępstw o charakterze terrorystycznym.

Uwaga dla wydawców

Treści o charakterze terrorystycznym są ściśle określone w przepisach jako materiały i informacje, które podżegają do popełnienia przestępstw terrorystycznych, nakłaniają do nich lub przyczyniają się do ich popełnienia, zawierają instrukcje dotyczące popełnienia tego rodzaju przestępstw lub nakłaniają do udziału w działalności grupy terrorystycznej.

Zaangażowani europosłowie

KALJURAND Marina
KALJURAND Marina
Head of delegation
Członek
Estonia

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan
MACPHEE Ewan
Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Nie może być unijnych pieniędzy dla państw członkowskich, które nie przestrzegają praworządności
Komunikat prasowy
Czas, aby rządy UE wykorzystały zaświadczenia COVID-19 do zniesienia ograniczeń
Komunikat prasowy
Iratxe García: „Mam nadzieję, że EPL nie przymknie oczu na korupcję Borisowa w Bułgarii”