Poznaj Prezydium

Prezydium Grupy S&D koordynuje jej działalność polityczną. Składa się ono z przewodniczącej, wiceprzewodniczących i skarbnika.

Wiceprzewodniczący lub wiceprzewodniczące odpowiadają za konkretne dziedziny polityki UE i nadzorują kwestie wchodzące w zakres działania kilku komisji. Dwoje innych wiceprzewodniczących jest odpowiedzialnych za komunikację Grupy S&D i koordynację spraw parlamentarnych.

Nasze Prezydium zostało wybrane w dniu 19 czerwca 2019 roku, a nowi członkowie dołączyli do niego w 2021 roku. Zespół jest zrównoważony pod względem płci i odzwierciedla europejską różnorodność, gdyż jego członkowie pochodzą z Południa, Północy, Wschodu i Zachodu Europy, a także z małych i większych krajów.

ANDRIEU Eric
ANDRIEU Eric
Wiceprzewodniczący
Prezydium Grupy S&D, finansowanie lepszej, bardziej sprawiedliwej Europy i koordynacja WRF, Progressive Society
BUDG / CONT
Francja
BELKA Marek
BELKA Marek
Wiceprzewodniczący
Prezydium Grupy S&D, handel międzynarodowy oraz relacje z obywatelami i instytucjami
INTA / AFCO / PETI / JURI / E WG
Polska
BONAFÈ Simona
BONAFÈ Simona
Wiceprzewodnicząca
Prezydium Grupy S&D, sprawy parlamentarne i wolności obywatelskie
LIBE / Stosunki międzyinstytucjonalne
Włochy
BORZAN Biljana
BORZAN Biljana
Przewodnicząca delegacji
Wiceprzewodnicząca
Prezydium Grupy S&D, nowa ekonomia, która pracuje dla wszystkich
ECON / IMCO / Koordynacja z parlamentami krajowymi
Chorwacja
CHAHIM Mohammed
CHAHIM Mohammed
Wiceprzewodniczący
Prezydium Grupy S&D, Nowy Zielony Ład
ENVI / AGRI / PECH / ITRE (kwestie związane z energią) / TRAN (kwestie związane z Nowym Zielonym Ładem)
Holandia
ERTUG Ismail
ERTUG Ismail
Wiceprzewodniczący
Prezydium Grupy S&D, transformacja, innowacje i silna Europa cyfrowa
TRAN / ITRE / CULT / Digital WG / JURI (kwestie związane z gospodarką cyfrową)
Niemcy
FRITZON Heléne
FRITZON Heléne
Przewodnicząca delegacji
Wiceprzewodnicząca
Prezydium Grupy S&D, nowa Europa socjalna równości płci, zdrowia i silnych praw
FEMM / ENVI (kwestie związane ze zdrowiem) / EMPL (stosunki ze związkami zawodowymi)
Szwecja
MARQUES Pedro
MARQUES Pedro
Wiceprzewodniczący
Prezydium Grupy S&D, silna i oparta na wartościach Europa socjalna na arenie światowej oraz wiceprzewodniczący ds. komunikacji i planowania politycznego
AFET / SEDE / DROI / Delegacje / DEVE (SDGs) / EMPL
Portugalia
PLUMB Rovana
PLUMB Rovana
Wiceprzewodnicząca
Prezydium Grupy S&D, sprawiedliwa transformacja, spójność i demografia
REGI / ITRE / ENVI (kwestie związane ze sprawiedliwą transformacją)
Rumunia
HEINÄLUOMA Eero
HEINÄLUOMA Eero
Skarbnik
Prezydium Grupy S&D, Skarbnik
Finlandia

Powiązane dokumenty

Who we are - message from Iratxe García Pérez, president of the S&D Group
Qui nous sommes - message d’iratxe García Pérez, présidente du groupe S&D
Wer wir sind - Botschaft von Iratxe García Pérez, Vorsitzende der S&D Fraktion
Quienes somos - mensaje de Iratxe García Pérez, presidenta del Grupo S&D

Galeria mediów