Poznaj Prezydium

Prezydium Grupy S&D koordynuje jej działalność polityczną. Składa się ono z przewodniczącego, wiceprzewodniczących i skarbnika.

Poszczególni wiceprzewodniczący odpowiadają za konkretne dziedziny polityki UE i nadzorują kwestie wchodzące w zakres działania kilku komisji. Dwaj inni są odpowiedzialni za komunikację Grupy S&D i koordynację spraw parlamentarnych.

Mamy zaszczyt powitać nasze nowe Prezydium, wybrane w dniu 19/06/2019 roku. Zespół ten zachowuje wyraźną równowagę płci i odzwierciedla europejską różnorodność, gdyż jego członkowie pochodzą z Południa i Północy, Wschodu i Zachodu Europy, a także z małych i większych krajów.

ANDRIEU Eric

ANDRIEU Eric

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Prezydium Grupy S&D, finansowanie lepszej, bardziej sprawiedliwej Europy i koordynacja WRF
BUDG / CONT
Francja
BELKA Marek

BELKA Marek

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Prezydium Grupy S&D, Handel międzynarodowy oraz relacje z obywatelami i instytucjami
INTA / AFCO / PETI
Polska
BONAFÈ Simona

BONAFÈ Simona

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Prezydium Grupy S&D, sprawy parlamentarne oraz koordynacja z parlamentami krajowymi i stosunki międzyinstytucjonalne
DEVE (SDGs) / Stosunki międzyinstytucjonalne
Włochy
BORZAN Biljana

BORZAN Biljana

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Prezydium Grupy S&D, nowa ekonomia, która pracuje dla wszystkich
ECON / IMCO / Koordynacja z parlamentami krajowymi
Chorwacja
ERTUG Ismail

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Prezydium Grupy S&D, transformacja, innowacje i silna Europa cyfrowa
ITRE/ CULT/ Digital WG/ JURI (Europa cyfrowa)/ TRAN (kwestie niezwiązane z Nowym Zielonym Ładem)
Niemcy
FRITZON Heléne

FRITZON Heléne

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Prezydium Grupy S&D, nowa Europa Socjalna równości, spójności i silnych praw
EMPL/FEMM/ENVI (Zdrowie) / Stosunki ze związkami zawodowymi
Szwecja
MARQUES Pedro

MARQUES Pedro

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Prezydium Grupy S&D, Nowy Zielony Ład i wiceprzew. ds. komunikacji
ENVI / TRAN / AGRI / PECH / ITRE (Energia)
Portugalia
PLUMB Rovana

PLUMB Rovana

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Prezydium Grupy S&D, sprawiedliwa transformacja i demografia
REGI / ITRE / ENVI (sprawiedliwa transformacja)
Rumunia
HEINÄLUOMA Eero

HEINÄLUOMA Eero

Skarbnik
Prezydium Grupy S&D, Skarbnik
Finlandia

Powiązane dokumenty

Who we are - message from Iratxe García Pérez, president of the S&D Group

Qui nous sommes - message d’iratxe García Pérez, présidente du groupe S&D

Wer wir sind - Botschaft von Iratxe García Pérez, Vorsitzende der S&D Fraktion

Quienes somos - mensaje de Iratxe García Pérez, presidenta del Grupo S&D