Podziel się:

Socjaliści i Demokraci przewodzili dziś wyraźnej postępowej większości w Parlamencie Europejskim, która poparła obszerne sprawozdanie w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych. Sprawozdanie to zostało opracowane przez wiceprzewodniczącą Grupy S&D, Marię João Rodrigues, a poparli je Zieloni, GUE i niektórzy eurodeputowani z grup EPL i ALDE. Oczekuje się, że Komisja Europejska przedstawi w marcu, przed wielkim szczytem UE w Rzymie, wniosek w sprawie filaru praw socjalnych, wraz z białą księgą w sprawie przyszłości Unii Europejskiej.

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D, eurodeputowana Maria João Rodrigues powiedziała:

- To silny demokratyczny mandat dla Komisji Europejskiej, aby przedstawić poważny wniosek w sprawie aktualizacji europejskich standardów pracowniczych i socjalnych. Po długim kryzysie gospodarczym i społecznym, a także wobec wzrostu prawicowego nacjonalizmu, Europa musi zrobić wszystko, aby wzmocnić spójność społeczną oraz zapewnić ekonomiczne bezpieczeństwo wszystkim Europejczykom i rzeczywistą równość szans. Musimy działać razem we wspólnym interesie wszystkich Europejczyków.

- Musimy zaktualizować normy europejskie, ale także zainwestować w to, by upewnić się, że zostaną one wprowadzone. W XXI wieku w Europie należy chronić dzieci przed ubóstwem i zagwarantować im wysokiej jakości edukację. Obowiązkowe wykształcenie średnie oraz gwarancja umiejętności są niezbędne, aby umożliwić ludziom udział w gospodarce opartej na wiedzy. Właśnie poprzez inwestycje publiczne i godne standardy osiągniemy wysoką wydajność, prawdziwą wolność i powszechny dobrobyt. Nie chcemy gospodarki, która pracuje tylko dla górnego 1%, podczas gdy wszyscy inni są w potrzasku.

- Parlament apeluje o poważne prawodawstwo, dotyczące godnych warunków pracy we wszystkich formach zatrudnienia, aby „praca dorywcza” i praca za pośrednictwem platform cyfrowych podlegały europejskiemu prawu pracy. Apelujemy o europejską kartę ubezpieczenia społecznego i „własny rachunek działalności”, aby ludzie mogli łatwo zobaczyć, jakie uprawnienia nabywają - dzięki swojej pracy - w zakresie ochrony w przypadku choroby, bezrobocia, starości i innych zagrożeń, które pojawiają się w życiu. Państwo opiekuńcze było kluczowym osiągnięciem XX wieku i musi ono zostać dostosowane do XXI-wiecznych trendów.

- Niniejszemu sprawozdaniu przewodziła centrolewica, broniąca żywotnych interesów zwykłych Europejczyków. Grupy EPL i ALDE podzieliły się: niektórzy eurodeputowani poparli nasz wniosek, inni woleli bronić nieuregulowanych rynków pracy, na których duże przedsiębiorstwa mogą robić, co im się podoba, a zwykli ludzie ponoszą całe ryzyko. Każdy obywatel powinien sprawdzić szczegóły głosowania z czwartku, 19 stycznia 2017 r. Sprawdzić, kto głosował za godnymi warunkami pracy, płacami minimalnymi, równowagą między życiem prywatnym i zawodowym oraz systemami dochodu minimalnego dla najuboższych, a kto głosował za umowami zerogodzinowymi, przeciwko godnym płacom minimalnym i przeciwko inwestycjom publicznym.

Rzeczniczka Grupy S&D ds. zatrudnienia i spraw społecznych, eurodeputowana Jutta Steinruck powiedziała:

- Na posiedzeniu plenarnym przyjęto nasze sprawozdanie w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych, a tym samym nasz silny wniosek w sprawie wzmocnienia praw socjalnych w UE. UE cierpi na chroniczny deficyt wymiaru społecznego. Jeśli chcemy odzyskać zaufanie naszych obywateli, a tym samym sprawić, by UE była przygotowana na przyszłość, potrzebujemy silnej Europy socjalnej. UE musi chronić wzrost gospodarczy, tworzyć nowe miejsca pracy wysokiej jakości i bronić sprawiedliwości. Teraz Komisji powinna przedstawić konkretne wnioski w sprawie aktualizacji przepisów socjalnych.

Rzeczniczka Grupy S&D ds. praw kobiet i równości płci, eurodeputowana Maria Arena powiedziała:

- Filar praw socjalnych ma główny priorytet: równość mężczyzn i kobiet. Równość tę można osiągnąć tylko poprzez równowagę między pracą a życiem prywatnym, wzmocnienie urlopów macierzyńskich, ojcowskich i rodzicielskich oraz narzędzia, mające pomóc tym, którzy opiekują się niesamodzielnymi członkami rodziny. Ten zestaw nielegislacyjnych i legislacyjnych narzędzi przyczyni się do walki z nierównościami, a także zapewnienia równych szans i pomocy kobietom na rynku pracy. Dlatego też Komisja musi teraz spełnić oczekiwania w tej kwestii.

Dowiedz się więcej o naszej pracy i zobowiązaniach w sprawie #SocialRights


[[{"fid":"135665","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Watch Maria Joao Rodrigues on social rights","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"alt":"Maria Joao Rodrigues on social rights","height":"352","width":"627","border":"0","class":"media-element file-default"}}]]

Aby otrzymać oświadczenie wideo jakości telewizyjnej wiceprzewodniczącej Grupy S&D  i sprawozdawczyni Parlamentu, Marii João Rodrigues w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych, prosimy o kontakt pod adresem: adrien.kaempf@europarl.europa.eu.

Zaangażowani europosłowie

ARENA Marie

ARENA Marie

Członek
Belgia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa Komisję do zwiększenia ambicji w odniesieniu do ludzi młodych

Komunikat prasowy

Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia: Pomimo sprzeciwu ze strony EPL, Grupa S&D wprowadza postępowe polityki, aby zapewnić sprawiedliwą odbudowę

Komunikat prasowy

Podczas gdy w rzeźniach mają miejsce nowe skandale związane z zakażeniami COVID-19, Grupa S&D apeluje o sprawiedliwe traktowanie pracowników sezonowych