Opublikowane:
Podziel się:

Jean-Claude Juncker został dziś wybrany w głosowaniu na przewodniczącego następnej Komisji UE, uzyskując większość 422 głosów eurodeputowanych w Strasburgu.

Komentując wyników wyborów, przewodniczący Grupy S&D, Gianni Pittella powiedział:

- W imieniu grupy S&D gratuluję Jeanowi-Claude'ow Junckerowi wyboru na przewodniczącego przyszłej Komisji UE. Nasza grupa poparła pana Junckera w tym głosowaniu oraz podczas całego procesu od czasu wyborów do Parlamentu Europejskiego, kierując się naszą obietnicą przestrzegania głosów obywateli oddanych na „Spitzenkandidaten” (najlepszych kandydatów) przy wyborze nowego przewodniczącego Komisji.

- W Europie w ostatnich kilku miesiącach mieliśmy do czynienia z małą rewolucją, w której nasza grupa odegrała czołową rolę. Postawiliśmy ludzi na pierwszym miejscu i uszanowaliśmy ich głosy.

W odniesieniu do przyszłego programu politycznego UE, Gianni Pittella powiedział:

- W ostatnich tygodniach nasza grupa przeprowadziła z panem Junckerem intensywne negocjacje. Program, który dzisiaj przedstawił, ma wyraźny stempel S&D i jesteśmy dumni z naszego wpływu na zapewnienie, by był on o wiele bardziej sprawiedliwy i społecznie zrównoważony w stosunku do pierwotnych planów.

- Przedstawiliśmy kilka postulatów, które są obecnie częścią planu działań UE; dotyczą one m.in. planu inwestycji w wysokości 300 mld euro do lutego 2015 r., odnowy europejskiego przemysłu, wzmocnienia europejskiej gwarancji na rzecz młodzieży, obowiązującej w całej Europie płacy minimalnej, ciągłej koncentracji na usługach publicznych, bardziej demokratycznej struktury, która zastąpi „trojkę”, zwalczania oszustw podatkowych oraz wprowadzenia podatku od transakcji finansowych.

- Uwzględniony został ponadto nasz apel o solidarność i podjęcie europejskich działań w zakresie polityki azylowej i imigracyjnej, podobnie jak nasze żądanie podejmowania bardziej wspólnotowych, europejskich działań w dziedzinie polityki zagranicznej. Wreszcie, jednym z naszych kluczowych postulatów w ciągu ostatnich kilku lat, mającym na celu walkę z dumpingiem socjalnym, był przegląd dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników.

G. Pittella zakończył swoje wystąpienie apelując o podjęcie poważnych działań w celu zastąpienia polityki oszczędnościowej przez większą solidarność w Europie:

- Pozostaje wciąż wiele do zrobienia. Domagamy się przedstawienia wyraźnego planu na rzecz wprowadzenia większej elastyczności do Paktu Stabilności i Wzrostu, wzywamy też przewodniczącego Junckera, by wywiązał się z obietnicy w sprawie wyznaczenia członka rodziny S&D na komisarza ds. gospodarczych i monetarnych. Wreszcie, pilnie potrzebujemy ponownego przedstawienia dyrektywy w sprawie urlopu macierzyńskiego, aby zapewnić większą ochronę kobiet i mężczyzn, którzy decydują się na założenie rodziny.

- Nasza grupa nie da panu Junckerowi i jego przyszłym komisarzom czeku in blanko. Był to pierwszy, ważny krok, aby pan Juncker mógł obecnie rozpocząć tworzenie swojej ekipy. W najbliższych miesiącach i w czasie ostatnich przesłuchań w listopadzie będziemy się temu uważnie przyglądać, aby upewnić się, że przewodniczący Juncker wprowadzi swoje obietnice w życie.

Tagi:
  • European Youth Guarantee
  • asylum and immigration policy

Kontakt dla prasy

TUTTLIES Utta
Head of Department, Spokesperson S&D Group, Group's spokesperson
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D gratuluje socjaldemokratom w Danii zwycięstwa w krajowych wyborach powszechnych

Komunikat prasowy

Przemoc w Sudanie musi się skończyć. Dialog to jedyna droga ku demokratycznym przemianom i nowym wyborom, oznajmia Grupa S&D

Komunikat prasowy

Parlament Europejski/ przewodnictwo nad Komisją Europejską – liderzy czterech głównych grup politycznych uzgadniają proces polityczny