Opublikowane:
Podziel się:

Jean-Claude Juncker został dziś wybrany w głosowaniu na przewodniczącego następnej Komisji UE, uzyskując większość 422 głosów eurodeputowanych w Strasburgu.

Komentując wyników wyborów, przewodniczący Grupy S&D, Gianni Pittella powiedział:

- W imieniu grupy S&D gratuluję Jeanowi-Claude'ow Junckerowi wyboru na przewodniczącego przyszłej Komisji UE. Nasza grupa poparła pana Junckera w tym głosowaniu oraz podczas całego procesu od czasu wyborów do Parlamentu Europejskiego, kierując się naszą obietnicą przestrzegania głosów obywateli oddanych na „Spitzenkandidaten” (najlepszych kandydatów) przy wyborze nowego przewodniczącego Komisji.

- W Europie w ostatnich kilku miesiącach mieliśmy do czynienia z małą rewolucją, w której nasza grupa odegrała czołową rolę. Postawiliśmy ludzi na pierwszym miejscu i uszanowaliśmy ich głosy.

W odniesieniu do przyszłego programu politycznego UE, Gianni Pittella powiedział:

- W ostatnich tygodniach nasza grupa przeprowadziła z panem Junckerem intensywne negocjacje. Program, który dzisiaj przedstawił, ma wyraźny stempel S&D i jesteśmy dumni z naszego wpływu na zapewnienie, by był on o wiele bardziej sprawiedliwy i społecznie zrównoważony w stosunku do pierwotnych planów.

- Przedstawiliśmy kilka postulatów, które są obecnie częścią planu działań UE; dotyczą one m.in. planu inwestycji w wysokości 300 mld euro do lutego 2015 r., odnowy europejskiego przemysłu, wzmocnienia europejskiej gwarancji na rzecz młodzieży, obowiązującej w całej Europie płacy minimalnej, ciągłej koncentracji na usługach publicznych, bardziej demokratycznej struktury, która zastąpi „trojkę”, zwalczania oszustw podatkowych oraz wprowadzenia podatku od transakcji finansowych.

- Uwzględniony został ponadto nasz apel o solidarność i podjęcie europejskich działań w zakresie polityki azylowej i imigracyjnej, podobnie jak nasze żądanie podejmowania bardziej wspólnotowych, europejskich działań w dziedzinie polityki zagranicznej. Wreszcie, jednym z naszych kluczowych postulatów w ciągu ostatnich kilku lat, mającym na celu walkę z dumpingiem socjalnym, był przegląd dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników.

G. Pittella zakończył swoje wystąpienie apelując o podjęcie poważnych działań w celu zastąpienia polityki oszczędnościowej przez większą solidarność w Europie:

- Pozostaje wciąż wiele do zrobienia. Domagamy się przedstawienia wyraźnego planu na rzecz wprowadzenia większej elastyczności do Paktu Stabilności i Wzrostu, wzywamy też przewodniczącego Junckera, by wywiązał się z obietnicy w sprawie wyznaczenia członka rodziny S&D na komisarza ds. gospodarczych i monetarnych. Wreszcie, pilnie potrzebujemy ponownego przedstawienia dyrektywy w sprawie urlopu macierzyńskiego, aby zapewnić większą ochronę kobiet i mężczyzn, którzy decydują się na założenie rodziny.

- Nasza grupa nie da panu Junckerowi i jego przyszłym komisarzom czeku in blanko. Był to pierwszy, ważny krok, aby pan Juncker mógł obecnie rozpocząć tworzenie swojej ekipy. W najbliższych miesiącach i w czasie ostatnich przesłuchań w listopadzie będziemy się temu uważnie przyglądać, aby upewnić się, że przewodniczący Juncker wprowadzi swoje obietnice w życie.

Kontakt dla prasy

Head of Department
TUTTLIES Utta
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Iratxe García domaga się od von der Leyen złożenia ważnych wyjaśnień przed przesłuchaniami kandydatów na komisarzy

Komunikat prasowy

Brazylijscy obrońcy środowiska i praw człowieka kandydatami Grupy S&D do Nagrody im. Sacharowa za 2019 rok

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa do bardziej zdecydowanej reakcji na pranie pieniędzy