Podziel się:

W 2011 r. Unia Europejska przyjęła dyrektywę w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Dokument ten miał ulepszyć dostęp do opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli UE, jednak w trakcie wdrażania zidentyfikowano wiele problemów. Dzisiaj Parlament Europejski głosował nad sprawozdaniem z zaleceniami w tej kwestii.

Rzecznik Grupy S&D w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej, europoseł Tiemo Woelken, powiedział:

- Wszyscy pacjenci w UE powinni mieć równe prawo dostępu do bezpiecznej i wysokiej jakości opieki medycznej w innych krajach UE, z wielu powodów, takich jak: brak dostępu do opieki specjalistycznej w ich miejscu zamieszkania, chęć uniknięcia długiego oczekiwania na wizytę czy bliskość ich miejsca zamieszkania do granicy.

- Jednak obecnie większość obywateli nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że istnieje możliwość korzystania z transgranicznej opieki zdrowotnej. Państwa członkowskie muszą robić więcej, aby ułatwiać transgraniczną opiekę medyczną, jak też informować pacjentów o ich prawach. Chcemy współpracy Komisji i państw członkowskich mającej na celu uproszczenie procedur refundacji dla pacjentów korzystających z leczenia transgranicznego. 

- Edukowanie pacjentów na temat ich praw jest skomplikowane – jakość informacji przekazywanych obecnie nie jest dostosowana do realnych potrzeb pacjentów w Europie. Dlatego też ustanowione już krajowe punkt kontaktowe mają obecnie bardzo ważną role do odegrania. Muszą one zapewnić kompletne i, przede wszystkim, zrozumiałe informacje, aby pomóc pacjentom podejmować świadome decyzje.

Rzeczniczka Grupy S&D do spraw zdrowia, Europosłanka Miriam Dalli, powiedziała:

- Aby wszyscy obywatele mogli cieszyć się równym dostępem do systemów ochrony zdrowia, musimy upewnić się, że ustanowiliśmy stosowne ramy, ułatwiające bliższą współpracę w szeregu obszarów, takich jak e-health czy leczenie rzadkich schorzeń.

- Istotną zagwozdką jest też świadomość obywateli na temat ich praw (szczególnie prawa do refundacji), która pozostaje bardzo niska.

- Co więcej, potrzebujemy prawdziwych ram zwalczania nadużyć i promowania uczciwych cen produktów farmaceutycznych dla pacjentów, niezależnie od ich miejsca zamieszkania w Unii Europejskiej. Aby mogło się to urzeczywistnić, potrzebne będą ogólnounijne wysiłki w tej sprawie.

Zaangażowani europosłowie

DALLI Miriam

DALLI Miriam

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Malta
WÖLKEN Tiemo

WÖLKEN Tiemo

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Obywatele UE oczekują jak najszybciej bezpiecznej i dostępnej dla wszystkich szczepionki przeciwko Covid-19

Komunikat prasowy

Grupa S&D popiera przystępne cenowo, ekologiczne i energooszczędne budynki w UE

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zegar SDG tyka. Na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju pozostało 10 lat