Published:
Share:

Socjaliści i Demokraci przewodzili dziś głosowaniu w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, aby zapewnić, by więcej obywateli, którzy stracili pracę, mogło skorzystać z Europejskiego Funduszu Wspierania Transformacji (ETF).

 

ETF, który został ustanowiony w 2006 roku pod nazwą Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), jest unijnym instrumentem i funduszem solidarności, mającym na celu zapewnienie pomocy finansowej na rzecz ułatwienia reintegracji zawodowej pracowników, którzy zostali nieoczekiwanie zwolnieni z pracy w wyniku globalizacji lub kryzysu gospodarczego. Współfinansuje on projekty mające na celu pomoc w poszukiwaniu pracy, doradztwa zawodowego, edukacji i szkoleń. ETF może również zapewnić dodatki na szkolenia, mobilność, relokację i utrzymanie.

 

Eurodeputowana S&D, Marie Arena, negocjatorka Parlamentu Europejskiego ds. Europejskiego Funduszu Wspierania Transformacji (ETF), powiedziała:

 

- Dziś dysponujemy funduszem, który będzie wspierał pracowników mających do czynienia z transformacją, związaną nie tylko z globalizacją, jak było w przeszłości, ale także ze zmianami technologicznymi i zmianą klimatu. Oprócz tego rozluźnieniu uległy kryteria dotyczące liczby pracowników dotkniętych restrukturyzacją, co pozwala na składanie wniosków w przypadku mniejszej liczby (200) zwalnianych pracowników, zarówno z jednego, jak i z większej liczby przedsiębiorstw, w jednym lub w kilku sektorach gospodarki. Stopa współfinansowania zostanie dostosowana do najwyższej stopy współfinansowania w ramach EFS+. Wszystkie te udoskonalenia sprawią, że Fundusz będzie bardziej dostępny dla tych państw członkowskich, które tego pragną, a docelowo będzie on reagował szybciej i skuteczniej na potrzeby zwolnionych pracowników.

 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. zatrudnienia i spraw społecznych, eurodeputowana Agnes Jongerius powiedziała:

 

- Możemy zapewnić ludziom, którzy utracili pracę nowe perspektywy i możliwości, kiedy staną się bezrobotni, ustanawiając Europejski Fundusz Wspierania Transformacji. Ze względu na rozwój technologiczny, zmiany klimatu i globalizację, miejsca pracy ulegną zmianie. Często najbardziej bezpośrednio dotknięte tymi zmianami są grupy szczególnie narażonych osób.

 

- Dlatego też musimy wspólnie ponosić ciężary i dzielić się korzyściami z tych zmian. Dzięki temu nowemu funduszowi będziemy dobrze przygotowani, aby pomóc większej liczbie osób w reintegracji zawodowej oraz zapewnić im odpowiednie szkolenie. Dzięki korzystaniu z funduszu możliwe stanie się nabycie umiejętności niezbędnych do zdobycia nowej pracy.

 

MEPs Involved

JONGERIUS Agnes
Coordinator
Holandia
ARENA Marie
Member
Belgia

Related News

Komunikat prasowy

„W Święto Pracy ponawiamy nasze wezwanie do budowania sprawiedliwej i postępowej Europy dla wszystkich”, oznajmia przewodniczący Grupy S&D, Udo Bullmann

Komunikat prasowy

Krok naprzód w ochronie pracowników o słabszej pozycji na rynku. Parlament poparł wreszcie wezwanie Grupy S&D do zwalczania zjawiska umów śmieciowych

Komunikat prasowy

Parlament Europejski popiera wreszcie wezwanie Grupy S&D do utworzenia Europejskiego Urzędu ds. Zatrudnienia