Published:
Share:

Socjaliści i Demokraci przewodzili dziś głosowaniu w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, aby zapewnić, by więcej obywateli, którzy stracili pracę, mogło skorzystać z Europejskiego Funduszu Wspierania Transformacji (ETF).

 

ETF, który został ustanowiony w 2006 roku pod nazwą Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), jest unijnym instrumentem i funduszem solidarności, mającym na celu zapewnienie pomocy finansowej na rzecz ułatwienia reintegracji zawodowej pracowników, którzy zostali nieoczekiwanie zwolnieni z pracy w wyniku globalizacji lub kryzysu gospodarczego. Współfinansuje on projekty mające na celu pomoc w poszukiwaniu pracy, doradztwa zawodowego, edukacji i szkoleń. ETF może również zapewnić dodatki na szkolenia, mobilność, relokację i utrzymanie.

 

Eurodeputowana S&D, Marie Arena, negocjatorka Parlamentu Europejskiego ds. Europejskiego Funduszu Wspierania Transformacji (ETF), powiedziała:

 

- Dziś dysponujemy funduszem, który będzie wspierał pracowników mających do czynienia z transformacją, związaną nie tylko z globalizacją, jak było w przeszłości, ale także ze zmianami technologicznymi i zmianą klimatu. Oprócz tego rozluźnieniu uległy kryteria dotyczące liczby pracowników dotkniętych restrukturyzacją, co pozwala na składanie wniosków w przypadku mniejszej liczby (200) zwalnianych pracowników, zarówno z jednego, jak i z większej liczby przedsiębiorstw, w jednym lub w kilku sektorach gospodarki. Stopa współfinansowania zostanie dostosowana do najwyższej stopy współfinansowania w ramach EFS+. Wszystkie te udoskonalenia sprawią, że Fundusz będzie bardziej dostępny dla tych państw członkowskich, które tego pragną, a docelowo będzie on reagował szybciej i skuteczniej na potrzeby zwolnionych pracowników.

 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. zatrudnienia i spraw społecznych, eurodeputowana Agnes Jongerius powiedziała:

 

- Możemy zapewnić ludziom, którzy utracili pracę nowe perspektywy i możliwości, kiedy staną się bezrobotni, ustanawiając Europejski Fundusz Wspierania Transformacji. Ze względu na rozwój technologiczny, zmiany klimatu i globalizację, miejsca pracy ulegną zmianie. Często najbardziej bezpośrednio dotknięte tymi zmianami są grupy szczególnie narażonych osób.

 

- Dlatego też musimy wspólnie ponosić ciężary i dzielić się korzyściami z tych zmian. Dzięki temu nowemu funduszowi będziemy dobrze przygotowani, aby pomóc większej liczbie osób w reintegracji zawodowej oraz zapewnić im odpowiednie szkolenie. Dzięki korzystaniu z funduszu możliwe stanie się nabycie umiejętności niezbędnych do zdobycia nowej pracy.

 

MEPs Involved

JONGERIUS Agnes
Coordinator
Holandia
ARENA Marie
Member
Belgia

Related News

Komunikat prasowy

W interesie pracowników Grupa S&D doprowadza do lepszej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Komunikat prasowy

Grupa S&D rozpoczyna „Europejski tydzień dla demokracji”, którego kulminacją będzie marsz dla Europy w niedzielę. Nie zostawiajcie Europy w rękach populistów i ekstremistów. Dołączcie do nas!

Komunikat prasowy

Sprawiedliwe traktowanie płci to poważna sprawa, w którą musimy się odpowiedzialnie zaangażować