Opublikowane:
Podziel się:

Eurodeputowani z Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego poparli dzisiaj nowe przepisy regulujące, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą przenosić się do innego państwa członkowskiego UE. Nowe wnioski pomogą walczyć z firmami, które sztucznie przenoszą swoją siedzibę do innych państw członkowskich, aby uniknąć płacenia podatków i stosowania się do przepisów socjalnych.

 

Eurodeputowana S&D i autorka sprawozdania w tej sprawie, Evelyn Regner powiedziała:

 

- Jednolity rynek ułatwia przedsiębiorstwom tworzenie biur w innych państwach członkowskich UE, tworzenie nowych miejsc pracy i pobudzanie wzrostu gospodarczego. Jednak z powodu braku dobrze uregulowanych ram prawnych, przedsiębiorstwa zbyt często nie podejmują prawdziwej działalności gospodarczej, a tworzą po prostu w innych krajach biura na zasadzie „skrzynki pocztowej” w celu uniknięcia płacenia podatków lub stosowania się do krajowych przepisów w dziedzinie prawa pracy. Od wielu lat naciskamy na Komisję Europejską, aby walczyła z tego rodzaju nadużyciami; w tym roku wreszcie przedstawiła ona projekty wniosków legislacyjnych w tej sprawie.

 

- Teraz znacznie wzmocniliśmy te wnioski. Zapewniliśmy, że pracownicy będą mieli zapewnione informacje i będą w pełni konsultowani podczas całego procesu, w przypadku, gdy przedsiębiorstwo będzie chciało przenieść swoje biura do innego państwa członkowskiego. Jeśli spółka zamierza się łączyć lub przenieść, pracownicy muszą być to w pełni zaangażowani, a ich prawa powinny być chronione.

 

- Mobilność spółki nie powinna prowadzić do uprawiania przez nie tzw. „forum-shopping”, polegającego na wybieraniu państwa członkowskiego w celu zapewnienia sobie najniższych podatków lub najmniejszej ochrony praw pracowniczych. Mogłoby to bowiem prowadzić do „równania w dół”, w ramach którego państwa członkowskie konkurowałyby ze sobą, oferując przedsiębiorstwom jak najniższe standardy. Organy władzy muszą mieć możliwość sprawdzenia, czy spółka przenosi się z prawdziwych powodów, czy też po prostu tworzy sztuczną strukturę, aby uniknąć odpowiedzialności prawnej. Jeśli firma tworzy sztuczną strukturę, nie powinna ona otrzymać niezbędnego certyfikatu potrzebnego do sfinalizowania operacji transgranicznej.

 

- Niniejsze wnioski są ważne, jeśli chodzi o pomoc w odbudowie zaufania obywateli do jednolitego rynku. Musimy pokazać, że przynosi on rzeczywiste korzyści gospodarcze i walczyć z firmami, które nadużywają go, aby unikać płacenia podatków i odpowiedzialności.

Zaangażowani europosłowie

REGNER Evelyn
Członek
Austria

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Przesłuchania komisarzy rozpoczęły się od Šefčoviča, który otrzymał szerokie poparcie ze strony eurodeputowanych

Komunikat prasowy

Parlament popiera przepisy mające na celu obniżenie cen leków i zwiększenie konkurencyjności producentów unijnych

Komunikat prasowy

Zmuszanie obywateli UE do udostępniania odcisków palców dla celów wydawania nowych dowodów tożsamości jest złym podejściem