Opublikowane:
Podziel się:

W Parlamencie Europejskim doszło dzisiaj do poważnego zderzenia idei dotyczących przyszłości Europy. Odważna, postępowa wizja Grupy S&D na rzecz silnej Europy dla wielu kontrastowała z powściągliwym, bałamutnym podejściem partii prawicowych, które wolą, by Europa nadal była słaba.

 

W czasie głosowania nad programem prac Komisji Europejskiej na rok 2018 Grupa S&D przedstawiła zdecydowaną rezolucję, zawierającą wyszczególnienie postępowych polityk, mających na celu ukierunkowanie przyszłości integracji europejskiej w dziedzinie praw socjalnych, zmian klimatu, uregulowania handlu światowego oraz walki z unikaniem opodatkowania.

 

W Parlamencie zabrakło konsensusu, ponieważ konserwatyści i liberałowie nalegali na przyjęcie słabego tekstu, ignorując obawy obywateli dotyczące standardów życia, warunków pracy, nierówności i ochrony środowiska. Prawicowy sojusz zgłosił wspólny tekst, ale rozpadł się on, kiedy Grupie S&D udało się wprowadzić do niego poprawki w kwestii migracji, klimatu i handlu.

 

Komentując wynik głosowania, przewodniczący Grupy S&D, Gianni Pittella powiedział:

 

- Ale katastrofa. Prawicowy blok roztopił się niczym śnieg w słońcu. Sojusz EPL-ALDE-EKR jest oparty jedynie na taniej koniunkturze politycznej, a nie na wspólnych wartościach i na podejściu do takich kwestii jak migracja, handel międzynarodowy i zmiany klimatyczne.

 

- Lubią się one przedstawić jako siły proeuropejskie, jednak wizja, jaką wspólnie oferują Europie, ogranicza się do obrony zysków wielkiego biznesu.

 

- Jako Socjaliści i Demokraci proponujemy jasne, europejskie rozwiązania problemów, którymi naprawdę martwią się ludzie; w sprawie migracji apelujemy o bezpieczne i legalne kanały do Europy, wizy humanitarne, wzmocnioną współpracę z państwami trzecimi w celu rozwiązania głównych przyczyn przymusowej migracji, głęboką reformę „systemu dublińskiego” oraz dobrze funkcjonujący system relokacji.

 

- W kwestii handlu podkreśliliśmy potrzebę uregulowania sprawiedliwych polityk handlowych UE wraz z celami zrównoważonego rozwoju w interesie wszystkich ludzi.

 

- Wreszcie w kwestii zmian klimatycznych wezwaliśmy Komisję do zadbania o to, aby Unia Europejska utrzymała swoją pozycję lidera w dziedzinie wdrożenia i egzekwowania porozumienia paryskiego.

 

- Opowiadamy się za Europą, która trzyma się razem i inwestuje w przyszłość dla wielu, a nie tylko dla przyjaciół klubu biznesowego!

 

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D, eurodeputowana Maria João Rodrigues powiedziała:

 

- Dziś w Parlamencie Europejskim miała miejsce chwila prawdy i wielka konfrontacja. Grupa S&D jako grupa koordynująca przedstawiła wniosek w sprawie strategicznej rezolucji, wzywającej do stworzenia silnego europejskiego filaru praw socjalnych, wdrożenia porozumienia paryskiego, prawdziwej europejskiej strategii inwestycyjnej, prawdziwej i wspólnej europejskiej polityki azylowej, przyjęcia planu rozwoju Afryki i odpowiedzi na przyczyny migracji oraz zapewnienia niezbędnych środków finansowych poprzez walkę z unikaniem opodatkowania i nowe środki własne, zasilające budżet UE, a także do wyposażenia strefy euro w zdolność fiskalną.

 

- Wszystkie te propozycje zostały odrzucone przez EPL, EKR i ALDE, które postanowiły przedstawić wspólną, prawicową kontrrezolucję. Ta kontrrezolucja została dziś odrzucona na sesji plenarnej po zgłoszeniu przez Grupę S&D kluczowych poprawek, które uzyskały poparcie ze strony Zielonych, GUE, a nawet niektórych członków ALDE i EPL.

 

- Podsumowując, Parlamentowi Europejskiemu nie może przewodzić prawicowa koalicja. Grupa S&D będzie nadal liderem proeuropejskich, postępowych sił i będzie walczyć o lepsze, europejskie rozwiązania w kwestii kluczowych priorytetów, na których zależy ludziom.

 

Przeczytaj pełen tekst projektu rezolucji Grupy S&D „W sprawie przyszłości Europy i strategicznych priorytetów programu prac Komisji na rok 2018”

 

Weź udział w debacie na temat przyszłości Europy i podziel się z nami swoimi opiniami na temat „Robienia wspólnie znacznie więcej w kwestii priorytetów, na których zależy ludziom” na naszej platformie #EuropeTogether.

Kontakt dla prasy

Tuttlies Utta
Head of Department

TUTTLIES Utta

Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Jeśli Wielka Brytania poważnie podchodzi do umowy, konieczne jest dokonanie znaczących postępów w przyszłym tygodniu

Komunikat prasowy

Covid-19 nie może być pretekstem do ignorowania zbioru przepisów w zakresie demokracji i praw podstawowych

Komunikat prasowy

Przed konferencją darczyńców Grupa S&D wzywa do solidarności z wenezuelskimi uchodźcami oraz do zniesienia sankcji