Podziel się:

Brexit, nadzwyczajna sytuacja w humanitarna w dziedzinie migracji, zagrożenie terrorystyczne, konflikty zbrojne w naszym otoczeniu oraz długotrwały kryzys gospodarczy drastycznie podkopały fundamenty tej Europy. Nie możemy bać się zmian.

Europa może odnieść sukces. Jeśli tylko ponownie zacznie być i działać jako Europa. Parlament Europejski będzie kluczowym czynnikiem powodującym zmianę tej Europy. Jeśli będziemy na tyle odważni, aby uświadomić sobie, że musimy podnieść poprzeczkę.

Potrzebujemy skutecznego i inkluzywnego Parlamentu, który będzie w stanie stawić czoła globalnym wyzwaniom, z jakimi wszyscy mamy do czynienia. Potrzebujemy Parlamentu, który będzie w stanie, w razie potrzeby, wezwać Komisję i Radę Europejską do niezwłocznego spełnienia obietnic i sprostania oczekiwaniom obywateli.

Ten Parlament potrzebuje przewodniczącego, który będzie mógł zwiększyć demokratyczną energię tej instytucji. Przewodniczącego, który będzie mógł działać jako gwarant pluralizmu, równej godności politycznej oraz równego udziału w procesie podejmowania decyzji wszystkich eurodeputowanych i wszystkich grup.

Przewodniczącego, który będzie „pierwszym wśród równych”, PRIMUS INTER PARES!

Jako kandydat na przewodniczącego, przedstawiam dziesięć konkretnych propozycji dla Parlamentu Europejskiego; wszystkie szczegóły można znaleźć tutaj.  Propozycje te obejmują m. in.:

- Sprawienie, by Konferencja Przewodniczących stała się forum rzeczywistej, otwartej debaty. Pragnę być inkluzywnym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, dostępnym dla wszystkich eurodeputowanych, niezależnie od pełnionych rzez nich roli i funkcji

- Zawarcie bardziej ambitnego porozumienia międzyinstytucjonalnego, które zagwarantuje wszystkim eurodeputowanym dostęp do ważnych i istotnych dokumentów. Wzmocnienie politycznej roli komisji śledczych poprzez przyznanie im uprawnień, niezbędnych do realizacji ich zadań
- Osiągnięcie celu w postaci co najmniej 40% kobiet na stanowiskach kierowniczych w administracji Parlamentu Europejskiego od 2019 roku. Poszerzenie i wzmocnienie roli Biur Informacyjnych Parlamentu Europejskiego w 28 państwach członkowskich jako platformy na rzecz promocji działań legislacyjnych eurodeputowanych w ich własnych okręgach wyborczych

- Zorganizowanie międzynarodowych forów wysokiego szczebla z udziałem instytucji międzynarodowych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i obywateli w sprawie regulacji systemu finansowego, ożywienia europejskiej kultury oraz w kwestii zmian klimatu i transformacji energetycznej

Powiązane dokumenty

Pittella: Ten concrete proposals for the European Parliament

Kontakt dla prasy

Tuttlies Utta
Head of Department

TUTTLIES Utta

Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Pandemia podkreśla potrzebę przyjęcia nowych, unijnych narzędzi, umożliwiających legalną migrację w celu podjęcia średnio i nisko płatnej pracy

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Premier Janša musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za ataki na wolność mediów w Słowenii

Komunikat prasowy

Nie dla zagranicznego finansowania organizacji walczących o zakaz aborcji w Europie!