Published:
Share:

S&D Group - Digital Europe Working Group - Robotics.

Please register here

Interpretation will be provided in EN FR DE ES IT

To be webstreamed on www.socialistsanddemocrats.eu

Full programme available in the attached poster below.

 

Tags:
  • digitalunion

Media Gallery

MEPs Involved

WEIDENHOLZER Josef
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Wolności obywatelskie, sprawy konstytucyjne i sprawy prawne
Austria
DELVAUX Mady
Head of delegation
Członek
Luksemburg
KUMPULA-NATRI Miapetra
Head of delegation
Członek
Finlandia

Related News

Komunikat prasowy

Parlament Europejski przyjmuje środki mające na celu ochronę pracowników oraz zwalczanie firm przykrywek w UE

Komunikat prasowy

Grupa S&D doprowadza do wprowadzenia po raz pierwszy ogólnounijnych przepisów mających na celu nadanie platformie Amazon i innym platformom internetowym sprawiedliwszego i bardziej przejrzystego charakteru

Komunikat prasowy

Horyzont Europa: Grupa S&D umacnia kryteria doskonałości oraz skutków społecznych dla dotacji na rzecz badań naukowych i innowacji