Podziel się:

W dzisiejszym głosowaniu nad sprawozdaniem w sprawie Silnej Europy socjalnej na rzecz sprawiedliwej transformacji Parlament Europejski wzywa europejskich przywódców do zapewnienia, aby prawa socjalne stały się egzekwowalne prawnie oraz do osiągnięcia konkretnych celów społecznych do roku 2030. Socjaliści i Demokraci nalegali na przyjęcie w 2017 roku europejskiego filaru praw socjalnych w Göteborgu, a obecnie kierują pracami nad Agendą z Porto, która ma zostać podpisana przez przywódców UE w ramach portugalskiej prezydencji w UE na Szczycie Społecznym w Porto w maju 2021 roku.

 

Iratxe García, przewodnicząca Grupy S&D, powiedziała:

 

- Każdy kryzys można przekształcić w szansę. Transformacja cyfrowa i ekologiczna głęboko przekształcają nasze społeczeństwa w czasie, kiedy walczymy z pandemią Covid-19 i z narastającym kryzysem społecznym. Za pomocą Zielonego Ładu i Funduszu Odbudowy kładziemy podwaliny pod naszą wspólną przyszłość, ale dobra przyszłość będzie zapewniona dopiero wtedy, kiedy Filar Społeczny stanie się kolumną wspierającą dom, który wspólnie budujemy.

 

- Jestem dumna z faktu, że moja Grupa jest liderem w dążeniu do przyjęcia agendy z Porto na majowym Szczycie Społecznym w ramach portugalskiej prezydencji. Przyjmując europejski filar praw socjalnych z 2017 roku europejscy przywódcy uzgodnili wiodące zasady dla naszego społeczeństwa. Rok 2021 będzie rokiem, w którym zasady te zostaną wprowadzone w życie.

 

Eurodeputowana Agnes Jongerius, rzeczniczka Grupy S&D ds. zatrudnienia i praw socjalnych oraz autorka sprawozdania w sprawie silnej Europy socjalnej na rzecz sprawiedliwej transformacji, powiedziała:

 

- W jakiej Europie chcemy żyć za 10 lat? Ja chcę żyć w Europie, w której wszyscy pracownicy otrzymywać będą płacę zapewniającą utrzymanie na minimalnym poziomie, wszystkie rodziny będą mogły sobie pozwolić na mieszkanie, a żadne dziecko nie będzie musiało dorastać w biedzie. W moim sprawozdaniu, przyjętym dzisiaj przez Parlament, wytyczamy drogę, w jaki sposób należy to osiągnąć.

 

- Po pierwsze, musimy wzmocnić prawa socjalne, zapewniając, by stały się one egzekwowalne prawnie. Same zalecenia po prostu nie wystarczą. Rządy UE i Komisja muszą zobowiązać się do osiągnięcia konkretnych, wiążących celów, które powinny zostać osiągnięte do 2030 roku. Mamy na myśli bardzo konkretne kroki, mające na celu poprawę jakości życia ludzi, takie jak zmniejszenie o połowę bezrobocia wśród młodzieży, zapewnienie równego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet, budowa o 30% więcej przystępnych cenowo mieszkań socjalnych. Po drugie, zwłaszcza obecnie, kiedy pandemia Covid-19 silnie uderza w gospodarkę, a ludzie tracą pracę, firmy i domy, nadszedł czas, aby zainwestować w ludzi. Przeznaczenie wystarczających środków na programy takie jak programy pracy krótkoterminowej, szkolenia i edukacja, mieszkalnictwo i programy walki z ubóstwem jest sprawą najwyższej wagi. Żadna inwestycja nie przynosi wyższego zwrotu od przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji. Po trzecie, postępy w zakresie praw socjalnych należy monitorować, podobnie jak cele gospodarcze i środowiskowe. Państwa członkowskie muszą zobowiązać się do realizacji planów w zakresie postępu społecznego.

 

- Wzywamy Komisję i rządy UE, aby przyłączyły się do naszej walki o płacę zapewniającą minimalne utrzymanie, godną pracę i solidny dobrobyt. Powinny one złożyć swoje podpisy pod Agendą z Porto. Razem możemy zbudować lepszą przyszłość dla wszystkich.

 

Uwaga dla wydawcy:

Europejski filar praw socjalnych został zatwierdzony wspólnie w listopadzie 2017 roku przez Radę, Komisję i Parlament. Od tego czasu wyzwaniem było konkretne wdrożenie i zagwarantowanie obowiązywania 20 zasad. Komisja zobowiązała się do przedstawienia planu działania w tej sprawie na początku 2021 roku. Socjaliści i Demokraci dążą do przyjęcia konkretnych, wiążących i wykonalnych praw socjalnych na szczycie w Porto w maju 2021 roku.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
JONGERIUS Agnes

JONGERIUS Agnes

Head of delegation
Koordynator
Holandia

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Gwarancja dla dzieci: Co piąte dziecko żyje w ubóstwie, dlatego też nadszedł czas, aby socjalistyczna inicjatywa stała się rzeczywistością

Komunikat prasowy

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem sankcje wobec wojskowych przywódców zamachu stanu w Mjanmie oraz domaga się uwolnienia wszystkich więźniów politycznych

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje do ministrów UE, aby wykorzystali okazję do dostosowania polityki gospodarczej i architektury fiskalnej UE do wyzwań przyszłości