Podziel się:

Przed jutrzejszym wirtualnym posiedzeniem krajowych przywódców UE przewodnicząca Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Iratxe García wysłała dzisiaj list do przewodniczących Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej, zawierający główne postulaty Grupy S&D.

Iratxe García powiedziała:

- Nadszedł czas na przemyślenie i zademonstrowanie politycznego przywództwa. Kiedy, jeśli nie teraz, kiedy mamy do czynienia z globalną pandemią i ryzykiem recesji? Czas znaleźć rozwiązania korzystne dla wszystkich państw członkowskich.

- Stoimy w obliczu poważnej sytuacji kryzysowej, która zmusza nas do bardzo szybkiego działania z wykorzystaniem konkretnych środków, aby uniknąć wybuchu o olbrzymich konsekwencjach społecznych. Dlatego też potrzebujemy opartego na dotacjach funduszu na rzecz naprawy gospodarczej w wysokości co najmniej 1,5 biliona euro, poza wieloletnim budżetem UE.

- Ten fundusz na rzecz naprawy gospodarczej musi stanowić część WRF i powinien zostać wykorzystany do emisji obligacji na rzecz ożywienia gospodarczego poprzez pożyczanie pieniędzy na rynkach oraz emisję wspólnego długu. Będziemy jednak potrzebować również przyszłych środków własnych, aby opłacić ten fundusz. Środki własne powinny zostać poddane przeglądowi, a pułap podniesiony z obecnego 1,2% DNB do co najmniej 2% DNB UE.

- Będzie czas na omówienie różnych rozwiązań, ale jedne z opcji obejmują dochody z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz opłaty za nieprzetworzone tworzywa sztuczne. Tworzenie długu bez planowania sposobu jego sfinansowania nie byłoby wiarygodne.

- Wszystkie te środki powinny być zgodne z zasadami Europejskiego Zielonego Ładu. Niezbędne olbrzymie inwestycje należy przekształcić w okazję do pobudzenia zatrudnienia i gospodarek UE na rzecz przejścia na zrównoważony, cyfrowy rozwój, sprzyjający włączeniu społecznemu.

- Ponadto nie powinniśmy nagradzać tych krajów, które nadużywają swoich uprawnień podczas tego kryzysu. Rada powinna pilnie odblokować wniosek, który umożliwia zawieszenie funduszy UE w przypadku naruszenia praworządności w państwach członkowskich. Musimy pokazać, że istnieją rzeczywiste konsekwencje za naruszenie podstawowych wartości naszej Unii. Podatnicy chcą finansować solidarność, a nie dyktatorów; i mają rację.

Powiązane dokumenty

Iratxe García's letter to the presidents of the European Commission and the European Council with the main S&D demands

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Budżet UE na rok 2022 będzie miał silne, postępowe jądro, koncentrujące się na kwestiach społecznych i ekologicznych

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zanieczyszczenie powietrza powoduje ponad 400 tysięcy zgonów rocznie. Aby położyć temu kres, potrzebujemy nowych norm i przepisów UE

Komunikat prasowy

Polityka spójności jest teraz na właściwej drodze, aby wesprzeć osiągnięcie celów neutralności klimatycznej