Podziel się:

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem wniosek Komisji dotyczący nowego rozporządzenia UE w sprawie baterii, powstały dzięki zaangażowaniu ze strony naszego komisarza, Maroša Šefčoviča. Wniosek ten jest ważny, ponieważ ma on olbrzymią wartość dla ochrony środowiska, a także ogromny potencjał przemysłowy i strategiczny. Zrównoważony i odpowiedzialny europejski rynek baterii mógłby stworzyć do 5 milionów miejsc pracy i być wart 250 miliardów euro do 2025 roku.

 

Koordynatorka Grupy S&D w Komisji Ochrony Środowiska, eurodeputowana Jytte Guteland, powiedziała:

 

- Rozwój rynku baterii otwiera drogę do zrównoważonej, odpowiedzialnej i zielonej przyszłości. Wniosek Komisji Europejskiej pojawił się w odpowiednim momencie, aby zapewnić kompleksowe i aktualne ramy dotyczące baterii na szczeblu europejskim, zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, z celami klimatycznymi na 2030 rok oraz z celem w postaci neutralności węglowej. Europa po raz kolejny ustanawia zrównoważony globalny standard na jednym z najszybciej rozwijających się i najważniejszych rynków globalnych w przyszłości.

 

- Przyjmuję z zadowoleniem to całościowe podejście ze strony Komisji. Obecna dyrektywa UE w sprawie baterii obejmuje tylko etap wycofywania z eksploatacji, podczas gdy potrzebujemy również przepisów prawnych dotyczących produkcji, wydajności, trwałości, emisji gazów cieplarnianych i należytej staranności. Rozporządzenie to jest szczególnie potrzebne teraz, kiedy rośnie popyt na pojazdy elektryczne, a elektryfikacja transportu przeżywa boom. Musimy przejść na mobilność bezemisyjną.

 

- Dla nas, jako Postępowców, kluczowe będzie opracowanie przejrzystego i rzeczywistego procesu w zakresie należytej staranności dotyczącego rynku baterii, tak aby boom w tym sektorze nie przyczyniał się w dalszym ciągu do naruszania praw człowieka, praworządności i ochrony środowiska. Nie możemy zbudować zrównoważonej przyszłości w Europie w oparciu o lekkomyślne wydobycie surowców w krajach trzecich. Nowa przyszłość musi być dostępna dla wszystkich. Nikt nie może pozostać w tyle.

 

Wiceprzewodniczący Grupy S&D odpowiedzialny za transformację przemysłową i transport, eurodeputowany Ismail Ertug, powiedział:

 

- Tylko w 2020 roku w europejski przemysł baterii zainwestowano 25 miliardów euro, dwa razy więcej niż w Chinach. Europa powinna stać się drugim co do wielkości producentem ogniw akumulatorowych na świecie.

 

- Rozporządzenie w sprawie baterii ma ponadto na celu ustanowienie norm środowiskowych i etycznych, które mogłyby stać się światowymi standardami, a baterie wyprodukowane w UE pozwolą zaoszczędzić do 50% emisji CO2 w porównaniu do ich chińskich odpowiedników.

 

- To także dzięki Marošowi Šefčovičowi Europa stanie się teraz liderem w tej branży, chociaż zaledwie trzy lata temu większość podmiotów przemysłowych w ogóle niechętnie inwestowała na tym wschodzącym rynku. Rynek ten może stworzyć 5 milionów nowych miejsc pracy do 2025 roku.

 

- Europejski sojusz na rzecz baterii pokazuje, że UE jest w stanie prowadzić skuteczną politykę przemysłową i takie jest też podejście Grupy S&D. Przy odpowiedniej strategii możliwa jest szybsza, ale zrównoważona transformacja naszego przemysłu, a w szczególności przemysłu motoryzacyjnego. Możemy chronić i rozszerzać łańcuchy dostaw, a tym samym tworzyć nowe, dobrze płatne miejsca pracy oraz walczyć ze zmianami klimatycznymi.

Zaangażowani europosłowie

ERTUG Ismail

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy
GUTELAND Jytte

GUTELAND Jytte

Koordynator
Szwecja

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Postępowcy łączą swoje siły, aby zainaugurować „Światowe Forum Postępu 2021” na rzecz sprawiedliwego i zrównoważonego świata

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zanieczyszczenie powietrza powoduje ponad 400 tysięcy zgonów rocznie. Aby położyć temu kres, potrzebujemy nowych norm i przepisów UE

Komunikat prasowy

Polityka spójności jest teraz na właściwej drodze, aby wesprzeć osiągnięcie celów neutralności klimatycznej