Podziel się:

Parlament Europejski ma dziś przedłużyć skuteczny program współpracy Sieć europejskich publicznych służb zatrudnienia (PSZ) o kolejnych siedem lat. Socjaliści i Demokraci popierają tę platformę, która umożliwia wymianę najlepszych praktyk, wyznaczanie wzorców oraz wzajemne uczenie się w celu zwiększenia skuteczności i wydajności.

Manuel Pizarro, eurodeputowany S&D i autor parlamentarnego sprawozdania w tej sprawie, powiedział:

- Publiczne służby zatrudnienia odgrywają kluczową rolę w walce z bezrobociem w terenie poprzez zatrudnianie ludzi. Ich doświadczenie w zakresie zmian na rynku pracy będzie miało kluczowe znaczenie dla powodzenia cyfrowej i ekologicznej transformacji.

- W ciągu ostatnich siedmiu lat sieć publicznych służb zatrudnienia opracowała oparte na faktach polityki i cenne inicjatywy, które przyczyniły się do wdrożenia gwarancji dla młodzieży oraz do integracji osób długotrwale bezrobotnych. Dzięki naszemu głosowaniu wzmocnimy i unowocześnimy tę sieć, umożliwiając jej lepsze wdrażanie polityk UE, takich jak europejski filar praw socjalnych, oraz udzielenie pomocy słabszym grupom społecznym, w których występują wysokie stopy bezrobocia.

- W obliczu pandemii Covid-19 i jej katastrofalnych skutków dla rynku pracy, współpraca na szczeblu europejskim i wzajemne uczenie się publicznych służb zatrudnienia są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki naszemu dzisiejszemu głosowaniu zapewnimy, że sieć ta będzie lepiej przygotowana na obecne i przyszłe wyzwania.

Eurodeputowana Agnes Jongerius, rzeczniczka Grupy S&D ds. zatrudnienia i spraw socjalnych, powiedziała:

- Wspólne doskonalenie się poprzez uczenie się od siebie nawzajem - o to właśnie chodzi w Europejskiej Sieci Publicznych Służb Zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia mają kluczowe znaczenie dla przyszłości pracy. Teraz, kiedy skutki gospodarcze pandemii Covid-19 mocno uderzają w ludzi, skuteczne i humanitarne publiczne służby zatrudnienia mają do odegrania kluczową rolę w odbudowie gospodarki. Zapewniając szkolenia podnoszące kwalifikacje i przekwalifikowujące, mogą one zapobiegać długotrwałemu bezrobociu pracowników najbardziej narażonych na wpływ pandemii Covid-19.

- Cieszę się, że w ciągu następnych siedmiu lat publiczne służby zatrudnienia będą mogły ponownie korzystać z tego bardzo europejskiego programu.

Uwaga dla wydawcy

Europejska Sieć Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) została utworzona w 2014 roku na okres siedmiu lat w następstwie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady. Celem sieci PSZ jest dalsze zwiększanie efektywności publicznych służb zatrudnienia w oparciu o benchlearning (połączenie benchmarkingu, wymiany najlepszych praktyk i wzajemnego uczenia się). Sieć ta obejmuje wszystkie kraje UE, Islandię, Norwegię i Komisję Europejską. Ponieważ obecna decyzja wygaśnie z końcem 2020 roku, konieczne jest podjęcie nowej decyzji w celu kontynuowania owocnej pracy sieci PSZ.

Zaangażowani europosłowie

JONGERIUS Agnes

JONGERIUS Agnes

Head of delegation
Koordynator
Holandia
PIZARRO Manuel

PIZARRO Manuel

Członek
Portugalia

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Agenda z Porto: Zapewnienie praw socjalnych, aby polepszyć życie ludzi

Komunikat prasowy

Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły porozumienie w sprawie silniejszego, bardziej odpornego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Komunikat prasowy

Dobra wiadomość na zakończenie trudnego roku - mówi Iratxe García o konkluzjach Rady Europejskiej