Podziel się:

Socjaliści i Demokraci byli siłą napędową w opracowywaniu nowych przepisów, które zagwarantują niepełnosprawnym obywatelom Europy lepszy dostęp do produktów i usług, takich jak komputery, telefony komórkowe, biletowanie w podróży czy korzystanie z bankomatów. Głosowanie nad tymi przepisami odbyło się dziś w Parlamencie Europejskim. Szacuje się, że w wyniku starzenia się społeczeństwa do roku 2020 120 milionów osób w Europie będzie zmagać się z jakimś rodzajem niepełnosprawności. Wiele spośród tych osób będzie mieć problem z używaniem produktów i korzystaniem z usług, które są częścią naszego życia codziennego i często uważamy je za coś oczywistego.

Olga Sehnalová, negocjatorka Grupy S&D w sprawie wymogów w zakresie niepełnosprawności dla produktów i usług, powiedziała:

  • Przyjęta właśnie dyrektywa jest odzwierciedleniem znaczących postępów, które poczyniliśmy na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w całej Europie, ułatwiając im dostęp do produktów i usług niezbędnych w życiu codziennym. To osiągnięcie to wynik lat walki o prawa osób niepełnosprawnych. Jestem dumna, że mogłam przyczynić się do tego ważnego i konkretnego kroku w dążeniu do osiągnięcia większej inkluzywności w naszym społeczeństwie. Jednak i tym razem nie obyło się bez rozczarowań. Zdumiewa mnie brak ambicji ze strony państw członkowskich, ponieważ nie wykorzystały one szansy na ustanowienie wyższego poziomu dostępności ani na włączenie większej liczby produktów i usług do niniejszej dyrektywy, zwłaszcza w dziedzinie mobilności. Grupa S&D walczyła do samego końca o bardziej ambitne rezultaty dla naszych obywateli – ta istotna dyrektywa jest dla nas jedynie pierwszym krokiem na drodze do lepszej dostępności w całej Europie.  

Nicola Danti, rzeczniczka Grupy S&D do spraw rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów, dodała:

 

  • Dostęp do komputerów, telefonów komórkowych, czytników e-booków, terminali płatniczych lub bankomatów jest w dzisiejszych czasach niezbędny do integracji w naszym społeczeństwie. Dlatego też uważamy za ogromny sukces to, że zapewniliśmy obywatelem lepsze warunki do korzystania z usług telekomunikacyjnych, elektronicznych usług bankowych czy elektronicznych przewodników po programach telewizyjnych. Sektor prywatny nie zapewnia automatycznie dostępności obywatelom – potrzeba w tej kwestii wsparcia politycznego. My, Socjaliści i Demokraci, jesteśmy dumni z przynależności do sił progresywnych, które pracowały nad tym dokumentem. Będziemy walczyć dalej w tych obszarach, gdzie przedstawiciele przemysłu, konserwatywne ugrupowania polityczne lub niektóre państwa członkowskie utrudniają dokonywanie jakże ważnych postępów w omawianej dziedzinie.

Kontakt dla prasy

Wolschlager Markus

WOLSCHLAGER Markus

Political Advisor
Austria

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

„Musimy podjąć natychmiastowe działania. Później będzie za późno!” Grupa S&D naciska na instytucje UE, aby ocaliły sektor turystyczny przed bankructwem

Komunikat prasowy

Cyfrowa Europa i AI: Komisja Europejska potrzebuje społecznej aktualizacji Cyfrowej Europy - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Europejska agenda cyfrowa nie może nikogo pominąć - mówi Grupa S&D