Podziel się:

Przed głosowaniem na posiedzeniu plenarnym w sprawie mianowania Christine Lagarde na przyszłego prezesa Europejskiego Banku Centralnego, przewodnicząca Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Iratxe García powiedziała: 

- Europa musi zmierzać w kierunku budowy zrównoważonego społeczeństwa, zarówno ze względu na ochronę środowiska, jak i na ludzi, a Bank Centralny ma tu do odegrania ważną rolę. Poprzemy Christine Lagarde, ponieważ zobowiązała się do zaangażowania EBC na rzecz sprawiedliwej transformacji na model zrównoważonego rozwoju, a także obiecała kontynuację polityki Mario Draghiego, pobudzającej wzrost gospodarczy. Bardzo dobrą wiadomością jest również to, że bankiem tym po raz pierwszy pokieruje kobieta, a także jej zaangażowanie w zapewnienie parytetu płci w zarządzie. 

- Taki jest punkt wyjścia; będziemy walczyć o to, aby polityka pieniężna służyła poprawie warunków życia ludzi. Dzięki ostatnim decyzjom Mario Draghiego, pani Lagarde ma teraz większą swobodę, aby ponownie przemyśleć cele i strategie EBC oraz dostosować je do celów w zakresie zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jej otwartość w kwestii wzrostu zakupów „zielonych obligacji” przez EBC jest dobrym znakiem i liczymy na nią jako sojusznika w walce o zrównoważony, sprawiedliwy wzrost gospodarczy, sprzyjający włączeniu społecznemu.  

- Polityka pobudzania wzrostu gospodarczego, w tym niskie stopy procentowe i programy zakupu obligacji, przyczyniły się już do ożywienia naszej gospodarki i stworzenia nowych miejsc pracy. Jednak teraz potrzebujemy polityki fiskalnej, aby zwiększyć inwestycje i zapobiec pogorszeniu się koniunktury gospodarczej. Polityka pieniężna nie może zrobić tego sama. Dlatego też moja Grupa w dalszym ciągu dąży do większej elastyczności i reformy paktu na rzecz stabilności i wzrostu. 

- W czasie dzisiejszej debaty plenarnej część eurodeputowanych z Grupy EPL powróciła do mantry dyscypliny i polityki oszczędnościowej. Oczekujemy, że pani Lagarde przeciwstawi się tej sztywnej polityce, która może wystawić na szwank euro i dobrobyt naszych obywateli.

- Liczymy na to, że pani Lagarde zachowa i rozwinie ustanowione praktyki w stosunkach między EBC a Parlamentem Europejskim w celu zagwarantowania demokratycznej odpowiedzialności, a tym samym legitymacji EBC. Grupa S&D dopilnuje, aby Parlament odgrywał w pełni swoją rolę w zakresie kontroli polityki EBC oraz tego, aby pani Lagarde dotrzymała złożonych przez siebie obietnic.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania
Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Inna Europa jest możliwa, oparta na jasnych zobowiązaniach w kwestii przestrzegania unijnych wartości - mówi przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García

Komunikat prasowy

„Rada Europejska osiągnęła historyczne porozumienie w sprawie Funduszu Odbudowy, ale Parlament poprawi budżet UE” - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Dzisiejsze orzeczenie Sądu UE w sprawie Apple pokazuje, jak bardzo potrzebujemy sprawiedliwości podatkowej - mówi Grupa S&D