Podziel się:

Przed posiedzeniem Rady Europejskiej, które rozpocznie się dziś po południu, przewodnicząca Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Iratxe García spotkała się z przewodniczącym PES, Sergejem Staniszewem, szefami rządów z Grupy S&D oraz komisarzami z Grupy S&D.

 Na spotkaniu przywódców PES przed szczytem, Iratxe García powiedziała:

- Mam nadzieję, że szefowie państw i rządów wykorzystają tę okazję, aby wysłać mocne przesłanie, świadczące o jedności i ambicji. W tych trudnych okolicznościach właśnie tego oczekują obywatele Europy. Z jednej strony musimy zademonstrować jedność, aby nałożyć sankcje na białoruski reżim za brutalne stłumienie pokojowych protestów po sfałszowanych wyborach prezydenckich. Wolne i uczciwe wybory powinny zostać zorganizowane jak najszybciej, zgodnie ze standardami międzynarodowymi i z udziałem misji obserwacji wyborów z ramienia ODIHR. Główne grupy polityczne w Parlamencie zgłosiły białoruską opozycję do Nagrody im. Sacharowa. Mam nadzieję, że w Radzie będziemy świadkami takiej samej jedności.

- Tylko silna i zjednoczona Unia może wykorzystać swoje wpływy, aby domagać się od Turcji przestrzegania prawa międzynarodowego. Uważamy, że wciąż istnieje szansa na złagodzenie napięć we wschodniej części Morza Śródziemnego, ale Turcja musi być gotowa do przestrzegania prawa; powinno to być punktem wyjścia. Z Turcją łączą nas granice i wiele wyzwań, dlatego też znalezienie sposobów współpracy leży w najlepszym interesie wszystkich zainteresowanych stron.

- W ramach naszej postępowej rodziny jesteśmy bardzo zaniepokojeni nie tylko kwestią nielegalnych wierceń na Morzu Śródziemnym, ale także kolejną rozprawą z turecką HDP, która jest naszą siostrzaną partią. Turcja jest sąsiadem, z którym chcemy mieć dobre stosunki, ale jest to utrudnione, kiedy nie jest przestrzegana praworządność.

- To samo dotyczy Unii Europejskiej. Może się ona rozwijać tylko wtedy, kiedy przestrzegane są nasze wartości i zasady. Potrzebujemy skutecznego mechanizmu warunkowości w dziedzinie praworządności w ramach budżetu UE. W obecnym stanowisku Rady brakuje pewnych kluczowych zabezpieczeń. Mam nadzieję, że negocjacje z Parlamentem rozpoczną się jak najszybciej, abyśmy mogli wzmocnić słaby wniosek, znajdujący się obecnie na stole.

- Krajowi przywódcy będą również dyskutować o tym, w jaki sposób wzmocnić odporność UE oraz powiązać silny jednolity rynek, cyfryzację i transformację ekologiczną ze skutkami pandemii. Aby stawić czoła tym wyzwaniom, musimy mieć budżet UE na następnych siedem lat i jak najszybciej udostępnić Fundusz Odbudowy. Tak więc wszyscy musimy się pospieszyć i podjąć odpowiednie decyzje.

- Mam ponadto nadzieję, że UE może przyczynić się do wprowadzenia zawieszenia broni w Górskim Karabachu. Unia Europejska jako taka stanowi przykład pokonywania granic i pokojowego współżycia mniejszości. Jednak, aby znaleźć wyjście z tego kryzysu, niezbędny jest udział Rosji i Turcji.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Ataki konserwatywnych rządów na wolność mediów osłabiają demokrację w UE

Komunikat prasowy

Włączenie społeczne i równe szanse przynoszą korzyści całemu społeczeństwu

Komunikat prasowy

Grupa S&D stawia interesy konsumentów na pierwszym miejscu w czasie głosowania w sprawie powództw zbiorowych