Opublikowane:
Podziel się:

Przed posiedzeniem Rady Europejskiej, które rozpocznie się dziś po południu, przewodnicząca Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Iratxe García powiedziała:

- To kluczowy szczyt dla przyszłości Europy. Cieszę się, że przyjęta została polityczna umowa ze Zjednoczonym Królestwem w kwestii uporządkowanego Brexitu, ponieważ może ona przynieść jedynie korzyści, zarówno obywatelom w UE, jak i w Wielkiej Brytanii. Wygląda na to, że rzeczy zmierzają we właściwym kierunku, ale pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Potrzebujemy czasu na przeanalizowanie jej technicznych szczegółów, a jakakolwiek umowa, osiągnięta przez negocjatorów, musi zostać poparta najpierw przez brytyjski parlament, a następnie przez Parlament Europejski.

- Parlament ma również zdecydowane przesłanie dla szefów państw i rządów w sprawie budżetu. Podczas gdy wciąż dyskutujemy o składzie nowej Komisji Europejskiej, ustaliliśmy już ważne priorytety, do których wykonania zobowiązali się desygnowani komisarze, a głównym z nich jest sprawiedliwa transformacja w ramach Nowego Zielonego Ładu. Musimy upewnić się, że zapewniona zostanie dostateczna ilość funduszy, aby przeprowadzić niezbędne reformy, a to wymaga większej ilości pieniędzy. Planu na rzecz zrównoważonych inwestycji nie można sfinansować kosztem dwóch podstawowych filarów UE, takich jak rolnictwo i polityka spójności.

  - Parlament stara się zaangażować w negocjacje od roku. Musimy rozpocząć je jak najszybciej, ale jedno powinno być jasne: ta Izba nie zaakceptuje niczego poniżej 1,3% DNB, co zostało przyjęte przez Parlament już w listopadzie 2018 roku. Nie udzielimy także zgody na przyszłe wieloletnie ramy finansowe bez porozumienia w sprawie reformy systemu zasobów własnych UE. Nie możemy zrobić więcej mniejszym nakładem środków, a traktaty UE oferują możliwość zwiększenia zasobów własnych. Nadszedł czas, aby z tego skorzystać!

- Ponieważ negocjacje trwają tak długo, moja Grupa nalega także na stworzenie siatki bezpieczeństwa w celu ochrony beneficjentów programów UE. Musimy opracować plan awaryjny w sprawie WRF na wypadek, gdyby negocjacje nie mogły zostać pomyślnie zakończone do końca obecnego okresu budżetowego; w przeciwnym wypadku wyślemy Europejczykom bardzo zły sygnał; Europa nie może się zatrzymać, ponieważ instytucje są zbyt powolne.

- Wyrażam także wielkie ubolewanie z powodu blokady otwarcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną. Kraje te przeprowadziły wymagane reformy i teraz nadszedł czas, aby Unia pokazała, że ​​także Albańczycy i Macedończycy Północni mają swoje miejsce w UE. Mam nadzieję, że inni europejscy przywódcy w Radzie przekonają Emmanuela Macrona do zmiany zdania w tej kwestii.

Uwaga dla wydawców:

Iratxe García weźmie udział w spotkaniu liderów PES; rozpocznie się ono dzisiaj o godz. 12:30 w sali Albert Hall w Brukseli w celu przygotowania posiedzenia Rady Europejskiej, które odbędzie się dziś i jutro.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Prawa pasażerów muszą mieć pierwszeństwo przed interesami przemysłu w ramach roszczeń zbiorowych

Komunikat prasowy

Bezprecedensowa jedność na dzisiejszej sesji plenarnej; Grupa S&D utoruje drogę do ambitnego, socjalnego budżetu, przyjaznego dla klimatu

Komunikat prasowy

Wspólny list przewodniczących grup w PE do przywódców UE przed posiedzeniem Rady Europejskiej