Podziel się:

Co piąte dziecko w UE jest zagrożone ubóstwem, dlatego też eurodeputowani S&D dziś wieczorem w czasie debaty w Parlamencie Europejskim wezwą przywódców UE do tego, aby zobowiązali się na przyszłotygodniowym szczycie w Porto do położenia kresu ubóstwu wśród dzieci. Socjaliści i Demokraci domagają się przeznaczenia 20 miliardów euro na zapewnienie godnych warunków mieszkaniowych i odpowiedniego odżywiania, a także bezpłatnej, wysokiej jakości edukacji, opieki nad dziećmi i opieki zdrowotnej dla wszystkich dzieci.

Brando Benifei, eurodeputowany S&D odpowiedzialny za europejską gwarancję dla dzieci, powiedział:

- Co piąte dziecko w Europie kładzie się spać z pustym żołądkiem, nie ma dachu nad głową lub jego rodziców nie stać na opiekę nad dziećmi, przybory szkolne lub podstawowe lekarstwa. Ponieważ pandemia pogarsza tę sytuację, europejska i krajowa interwencja publiczna w tej dziedzinie jest dziś pilniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

- Ubóstwo wśród dzieci prowadzi do niezliczonych indywidualnych tragedii, ale także wyrządza długoterminowe szkody naszemu społeczeństwu, ponieważ zwiększa ono prawdopodobieństwo bezrobocia, ubóstwa, bezdomności i nadużywania narkotyków w późniejszym życiu. Dlatego też od 2014 roku prowadzimy kampanię na rzecz nowego, zintegrowanego podejścia w kwestii zwalczania wielu aspektów ubóstwa wśród dzieci; chodzi o europejską gwarancję dla dzieci. Rządy UE muszą zapewnić przyzwoite warunki mieszkaniowe i odpowiednie odżywianie, a także bezpłatną, wysokiej jakości edukację, opiekę nad dziećmi i opiekę zdrowotną dla wszystkich potrzebujących dzieci. Po prostu nie ma lepszej inwestycji niż inwestowanie w nasze dzieci.

Eurodeputowana Agnes Jongerius, rzeczniczka Grupy S&D ds. zatrudnienia i spraw społecznych, powiedziała:

- Wzywamy przywódców UE, aby na majowym szczycie społecznym w Porto podążyli za głosem serca i postąpili właściwie. Obserwowanie, jak coraz więcej dzieci popada w ubóstwo w miarę rozwoju pandemii, jest po prostu czymś przejmującym.

- Gwarancja dla dzieci, jako część planu działań społecznych przedstawionego przez socjalistycznego komisarza ds. zatrudnienia i praw socjalnych, Nicolasa Schmita, jest politycznym kamieniem milowym w budowaniu bardziej integracyjnego i odpornego społeczeństwa dla wszystkich. Domagamy się przeznaczenia na gwarancję dla dzieci funduszy w wysokości 20 miliardów euro. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w tej sprawie to stanowczy apel do rządów UE przed szczytem społecznym w Porto, który odbędzie się 7 maja 2021 roku. Możemy teraz położyć kres ubóstwu dzieci, więc zróbmy to.

Deklarację w sprawie Agendy z Porto 2030 na rzecz zrównoważonego dobrobytu, przyjętą wspólnie 21 kwietnia 2021 roku przez partnerów społecznych, społeczeństwo obywatelskie i Grupę S&D, można znaleźć  tutaj.

Na wspólną konferencję Grupy S&D i PES Od Göteborga do Porto: Droga do Europy socjalnej - postęp społeczny i dobrobyt dla wszystkich do 2030 r., która odbędzie się 6 maja w godz. 19.00 - 21.00 czasu środkowoeuropejskiego można się zarejestrować tutaj.

Dowiedz się więcej o kampanii Grupy S&D na rzecz praw socjalnych.

 

 

Zaangażowani europosłowie

JONGERIUS Agnes
JONGERIUS Agnes
Head of delegation
Koordynator
Holandia
BENIFEI Brando
BENIFEI Brando
Head of delegation
Członek
Włochy

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia
PELZ Silvia
Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Nowy EFS+ z gwarancją dla dzieci musi być kamieniem węgielnym odbudowy społecznej w Europie - mówi Grupa S&D
Komunikat prasowy
Trzeba skończyć ze współczesnym niewolnictwem! Grupa S&D prowadzi ofensywę przeciwko nielegalnym i nieetycznym praktykom pracowniczym Amazona
Komunikat prasowy
Nowe możliwości legalnej migracji zarobkowej mogą pomóc w walce z wyzyskiem i nieuczciwymi praktykami w zakresie zatrudnienia