Podziel się:

Socjaliści i Demokraci wyrazili dziś swoje obawy, dotyczące propozycji przewodniczącego Rady Europejskiej, Charlesa Michela, dotyczącej Planu Odbudowy i wieloletniego budżetu UE.

Przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García, powiedziała:

- Propozycja Charlesa Michela jest rozczarowująca i niezrównoważona. Rozumiem potrzebę elastyczności w celu znalezienia kompromisu, ale tego rodzaju kompromis musi odpowiadać powszechnym oczekiwaniom europejskich obywateli i instytucji. Z powodu rosnących wyzwań, należy również zwiększyć budżet w celu stawienia im czoła. Ta propozycja tego nie spełnia. Nadzwyczajny budżet, którego celem jest pomoc Europie w odbudowie gospodarczej, nie może być wykorzystywany do finansowania zwykłych programów UE. Wraz z każdą zaktualizowaną propozycją przewodniczący Michel nalega na poświęcenie długofalowych potrzeb UE dla potrzeb krótkofalowych. Po przedstawieniu w tym tygodniu przez Komisję Europejską bardzo niepokojącej, zaktualizowanej prognozy gospodarczej, w nadchodzących latach konieczne jest skoncentrowanie naszych wysiłków na zachowaniu spójności.

- Obawiam się, że Charles Michel oddala się od pierwotnej propozycji Komisji, od zdecydowanej większości rządów oraz w zdecydowany sposób od stanowiska Parlamentu Europejskiego.

- Cieszę się z zamiaru wprowadzenia mechanizmu praworządności, ponieważ jest to priorytetem dla mojej Grupy, ale szczegóły muszą zostać wynegocjowane z Parlamentem Europejskim w ramach procedury współdecyzji.

- Żaden europejski przywódca nie powinien mieć możliwości łamania ani podważania podstawowych zasad demokracji i państwa prawa bez konsekwencji. Dlatego też dla Grupy S&D silny mechanizm praworządności jest nie tylko priorytetem, ale warunkiem koniecznym dobrego przebiegu zbliżających się negocjacji.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Hélin-villes Solange
Head of Unit

HÉLIN-VILLES Solange

Francja
Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Inna Europa jest możliwa, oparta na jasnych zobowiązaniach w kwestii przestrzegania unijnych wartości - mówi przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García

Komunikat prasowy

„Rada Europejska osiągnęła historyczne porozumienie w sprawie Funduszu Odbudowy, ale Parlament poprawi budżet UE” - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Dzisiejsze orzeczenie Sądu UE w sprawie Apple pokazuje, jak bardzo potrzebujemy sprawiedliwości podatkowej - mówi Grupa S&D