Podziel się:

Socjaliści i Demokraci wyrazili dziś swoje obawy, dotyczące propozycji przewodniczącego Rady Europejskiej, Charlesa Michela, dotyczącej Planu Odbudowy i wieloletniego budżetu UE.

Przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García, powiedziała:

- Propozycja Charlesa Michela jest rozczarowująca i niezrównoważona. Rozumiem potrzebę elastyczności w celu znalezienia kompromisu, ale tego rodzaju kompromis musi odpowiadać powszechnym oczekiwaniom europejskich obywateli i instytucji. Z powodu rosnących wyzwań, należy również zwiększyć budżet w celu stawienia im czoła. Ta propozycja tego nie spełnia. Nadzwyczajny budżet, którego celem jest pomoc Europie w odbudowie gospodarczej, nie może być wykorzystywany do finansowania zwykłych programów UE. Wraz z każdą zaktualizowaną propozycją przewodniczący Michel nalega na poświęcenie długofalowych potrzeb UE dla potrzeb krótkofalowych. Po przedstawieniu w tym tygodniu przez Komisję Europejską bardzo niepokojącej, zaktualizowanej prognozy gospodarczej, w nadchodzących latach konieczne jest skoncentrowanie naszych wysiłków na zachowaniu spójności.

- Obawiam się, że Charles Michel oddala się od pierwotnej propozycji Komisji, od zdecydowanej większości rządów oraz w zdecydowany sposób od stanowiska Parlamentu Europejskiego.

- Cieszę się z zamiaru wprowadzenia mechanizmu praworządności, ponieważ jest to priorytetem dla mojej Grupy, ale szczegóły muszą zostać wynegocjowane z Parlamentem Europejskim w ramach procedury współdecyzji.

- Żaden europejski przywódca nie powinien mieć możliwości łamania ani podważania podstawowych zasad demokracji i państwa prawa bez konsekwencji. Dlatego też dla Grupy S&D silny mechanizm praworządności jest nie tylko priorytetem, ale warunkiem koniecznym dobrego przebiegu zbliżających się negocjacji.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Hélin-villes Solange
Head of Unit

HÉLIN-VILLES Solange

Francja
Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem przełom, dokonany przez Eurogrupę w kwestii reformy EMS w celu zmniejszenia ryzyka dla sektora bankowego

Komunikat prasowy

Iratxe García: „Wzywamy Radę do pilnego przyjęcia budżetu; wszyscy Europejczycy (w tym Węgrzy i Polacy) potrzebują pakietu odbudowy”

Komunikat prasowy

Budżet UE na 2021 rok to nasza pierwsza szansa na pokazanie obywatelom, że wspieramy ich w czasach kryzysu i po nim