Podziel się:

Zabierając głos przed prezentacją swojego sprawozdania w sprawie silnej Europy socjalnej na rzecz sprawiedliwej transformacji w Komisji Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego, w obecności komisarza Nicolasa Schmita, Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych i Business Europe, eurodeputowana Agnes Jongerius, rzeczniczka Grupy S&D ds. kwestii zatrudnienia i spraw socjalnych, powiedziała:

- Dzisaj decydujemy, w jakiej Europie będziemy żyli za 10 lat. Chcę, aby ludzie żyli w Europie, w której wszyscy pracownicy otrzymywać będą wynagrodzenie, pozwalające na utrzymanie, w której wszystkie rodziny będą mogły mieć mieszkanie, a żadne dziecko nie będzie musiało dorastać w biedzie. 

- Dlatego też moja Grupa, Socjaliści i Demokraci, walczy o zapewnienie wyższego poziomu płac minimalnych dla wszystkich Europejczyków, o położenie kresu niepewnym umowom o nieokreślonym wymiarze godzin pracy oraz o lepszą ochronę pracowników platformowych. Dążymy do likwidacji zróżnicowania płac ze względu na płeć oraz do zapewnienia pracy ludziom młodym poprzez wzmocnienie gwarancji dla młodzieży.

- Wszystkie te prawa zostały już zapisane w europejskim filarze praw socjalnych, ale rządy zbyt często jedynie deklarują poparcie tych szlachetnych zasad. W związku z tym, że nierówności rosną, a skutki pandemii Covid-19 mają szkodliwy wpływ na zatrudnienie i koszty utrzymania, a także biorąc  pod uwagę, że nadal mamy do czynienia z wyzwaniami związanymi z zieloną i cyfrową transformacją, najwyższy czas zainwestować w ludzi. Rządy muszą dotrzymać słowa. Aby prawa socjalne stały się wreszcie rzeczywistością dla wszystkich Europejczyków, dążymy do tego, by przyjęte zostały wiążące i wykonalne cele dotyczące celów socjalnych i związanych z zatrudnieniem.

- Europejski filar praw socjalnych musi stać się namacalny, wiążący i wykonalny. 2021 rok to najwyższy czas na ukończenie Agendy z  Porto, która wzmocni wreszcie prawa socjalne. Poprzez nadanie celom socjalnym prawnej wykonalności, przyjęcie jasnych i wiążących celów na rzecz zrównoważoneego rozwoju społecznego, przedstawienie ram zarządzania dla zapewnienia, że utrzymamy się na tej ścieżce, a także dzięki przeznaczeniu odpowiedniego wsparcia finansowego i inwestycji, rzeczywisty postęp społeczny będzie możliwy do osiągnięcia. Dlatego też chcemy, aby Komisja Europejska i rządy UE zobowiązały się do przyjęcia wiążących celów na rok 2030, takich jak zmniejszenie o połowę bezrobocia wśród młodzieży, zapewnienie równych płac dla mężczyzn i kobiet oraz dostęp wszystkich ludzi do tanich mieszkań. Apelujemy do Komisji i rządów UE, aby przyłączyły się do naszej walki o płace pozwalające na utrzymanie, godziwą pracę i stabilny dobrobyt. Ludzie na to zasługują.

Uwaga dla wydawcy: 

Prezentacja sprawozdania w sprawie silnej Europy socjalnej na rzecz sprawiedliwej transformacji będzie transmitowana na żywo dzisiaj od godz. 9:10 tutaj

Europejski filar praw socjalnych został poparty wspólnie w listopadzie 2017 roku przez Radę, Komisję i Parlament. Od tego czasu wyzwanie polegało na tym, w jaki konkretnie sposób należy wdrożyć i zagwarantować przestrzeganie 20 zasad. Komisja zobowiązała się, że przedłoży w tej sprawie plan działania na początku 2021 roku. Socjaliści i Demokraci dążą do tego, by na szczycie w Porto przyjęte zostały namacalne, wiążące i wykonalne prawa socjalne.

Zaangażowani europosłowie

JONGERIUS Agnes

JONGERIUS Agnes

Head of delegation
Koordynator
Holandia

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Agenda z Porto na rzecz praw społecznych: Nadszedł czas, aby ponownie spełnić obietnicę Europy

Komunikat prasowy

Grupa S&D głosuje za wzmocnieniem współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia, aby więcej osób mogło znaleźć pracę

Komunikat prasowy

García Pérez/Jongerius: „Wniosek w sprawie sprawiedliwych płac minimalnych to wielkie osiągnięcie dla mieszkańców Europy! Zwłaszcza w czasie kryzysu Covid-19 musimy walczyć o godne miejsca pracy!”