Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim poparli dzisiaj apel do Komisji Europejskiej o przedstawienie przepisów, które zagwarantują, że przedsiębiorstwa stawiać będą długoterminowe interesy biznesowe i społeczne ponad krótkoterminowymi zyskami akcjonariuszy. Wyrażamy ubolewanie z powodu tego, że konserwatyści w Parlamencie Europejskim nie poparli dzisiejszego głosowania w sprawie zrównoważonego ładu korporacyjnego, któremu przewodzili Postępowcy.

 

Lara Wolters, sprawozdawczyni pomocnicza Grupy S&D ds. zrównoważonego ładu korporacyjnego, powiedziała:

- Zrównoważony ład korporacyjny polega na przedkładaniu długoterminowych interesów firmy i społeczeństwa ponad krótkoterminowymi zyskami akcjonariuszy. Parlament Europejski wezwał dziś Komisję do przedstawienia lepszych standardów w zakresie sprawozdawczości niefinansowej w celu zwiększenia przejrzystości ładu korporacyjnego. Wzywamy również Komisję do przedstawienia wniosku legislacyjnego, mającego na celu wzmocnienie obowiązków dyrektorów, aby dążenie do długoterminowych interesów stało się wymogiem prawnym oraz aby uznać kluczową rolę, jaką odgrywa biznes w społeczeństwie. Z głębokim rozczarowaniem przyjmujemy fakt, że konserwatyści nie mogli tego zrozumieć, aby przyłączyć się do apelu o to, żeby społeczeństwo stawiane było przez nich ponad zyskami akcjonariuszy, ale mamy nadzieję, że z czasem dojdą do wniosku, że jest to jedyna zrównoważona droga naprzód.

 

Tiemo Wölken, rzecznik Grupy S&D do spraw prawnych, powiedział:

- Ciężko pracowaliśmy nad tym, aby Parlament zajął zdecydowane stanowisko w kwestii zapewnienia zrównoważonego i odpowiedzialnego sposobu prowadzenia przedsiębiorstw. Chcemy, aby UE zapewniła, żeby ​​sprawozdawczość pozafinansowa przedsiębiorstw była znacznie bardziej przejrzysta; chcemy też zyskać jasny, globalny obraz tego, w jaki sposób prowadzone są przedsiębiorstwa przy użyciu porównywalnych i zharmonizowanych metod sprawozdawczości. Zapowiedziany wniosek legislacyjny dotyczący ładu korporacyjnego będzie szczególnie istotny dla zapewnienia inwestorom możliwości wykonywania obowiązków w zakresie zrównoważonych inwestycji.

Zaangażowani europosłowie

WÖLKEN Tiemo

WÖLKEN Tiemo

Koordynator
Niemcy
WOLTERS Lara

WOLTERS Lara

Członek
Holandia

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D przewodzi tworzeniu unijnych przepisów dotyczących odpowiedzialnego postępowania przedsiębiorstw

Komunikat prasowy

Grupa S&D opowiada się zdecydowanie za jednoznacznym apelem Parlamentu o wprowadzenie zakazu stosowania robotów zabójców

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zmienione przepisy gwarantują, że ludzie zawsze będą mieli głos w Parlamencie